• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Konttivarustamot ponnistelevat kohti korkeampia rahtihintoja

  Haastavista markkinoista ja alusten ylikapasiteetista huolimatta konttivarustamot ovat onnistuneet yhteisin toimin luomaan otolliset olot rahtihintojen hilaamiseksi pikku hiljaa yläviistoon.

  Esimerkkinä tästä on Drewry Global Freight Rate -indeksin sojottaminen 37 prosenttia kohti koillista vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Miten ihmeessä laivanvarustajat ovat tämän saaneet aikaan?

  Haastavista markkinoista ja alusten ylikapasiteetista huolimatta konttivarustamot ovat onnistuneet yhteisin toimin luomaan otolliset olot rahtihintojen hilaamiseksi pikku hiljaa yläviistoon.

  Esimerkkinä tästä on Drewry Global Freight Rate -indeksin sojottaminen 37 prosenttia kohti koillista vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Miten ihmeessä laivanvarustajat ovat tämän saaneet aikaan?

  Periaatteessa maailman johtavat varustamot ovat käyttäneet yhtä ja samaa viiden kohdan lähetymistapaa. Ensiksikin ne ovat joukolla hankkiutuneet eroon iäkkäimmistä aluksistaan. Toisena keinona runsaasti laivoja on pantu koipalloihin eli ankkuroitu redeille odottelemaan parempaa huomista.

  Edelleen uudisrakennusten käyttöönottamista on viivästytetty, jotta liikennepalvelut eivät tukkeutuisi uusista aluksista. Kaksi viimeistä keinoa ovat kaikkein vaikeimmat: aluksia on siirretty uusille reiteille samalla kun joillakin reiteillä on sopeutettu tarjontaa.

  Eipä ihme, että lontoolainen merenkulun konsultti Drewry kutsuu konttivarustamoiden touhuja varsinaiseksi jongleeraukseksi, jonka onnistuminen on toki vaatinut varustamopomoilta paljon työtä.

  Itä-länsi -reitit avainasemissa

  Makrotasolla varustamoiden huomio on kiinnittynyt idän ja lännen välisiiin kauppareitteihin ja niiden kannattavuuteen kaikkien muiden kulkusuuntien jäädessä vähemmälle huomiolle.

  Tämä seikka näkyy myös Drewry Container Forecasterin raporteissa, jossa itä-länsisuuntaiset reitit ovat aivan hallitsevassa asemassa esimerkiksi pohjoisen ja etelän välisiin kuljetuksiin verrattuna.

  Viisi merkittävintä idän ja lännen välistä merireittiä kuudesta osoittavat alkuvuonna kasvua. Ainoa poikkeus tästä ovat Välimeren ja Pohjois-Amerikan välisen merireitin kuljetukset.

  Itä-länsisuuntaisten reittien yleinen kasvu on toiminut otollisena alustana myös spot-hintojen kehitykselle. Drewryn itä-länsi -indeksi osoittaa tammi-toukokuussa 44 prosenttia korkeampia lukuja kuin vuotta aiemmin. Samalla indeksiluku on seitsemän prosenttiyksikköä koko maailman rahti-indeksejä paremmalla tasolla.

  Vastapainoksi pohjoisen ja etelän välisestä kahdeksasta suurimmasta meriväylästä vain puolet osoittaa konttikuljetusten kysynnän kasvua.

  Tyhjiä laivoja yhä vähemmän, aluskoot kasvavat

  Idän ja lännen välisten kuljetusten volyymi on kasvanut odotuksia nopeammin, mikä ei tietenkään riipu rahtivarustamoiden vaan markkinoiden edesottamuksista. Sen sijaan varustamot ovat panneet aluksensa tehokkaampaan käyttöön, mikä taasen näkyy entistä täydempinä laivoina.

  Tappiollisten eli mitättömien purjehdusten (ns. void sailings) määrä on alkuvuonna pudonnut 141 kappaleeseen, kun se vuosi sitten tammi-toukokuussa oli 259 tyhjää purjehdusta.

  Kuljetuskapasiteetin kuukausittaisen tarjonnan arviointi on erittäin vaativa tehtävä, semminkin kun kysynnän vaatimukset vaihtelevat voimakkaasti kausiluonteisten kuljetusten ja sesonkituotteiden myötä.

  Kaiken kaikkiaan varustamot ovat onnistuneet tässä tehtävässä kelvollisesti, eritoten idän ja lännen kapasiteettien arvioinnissa. Aluskoon kasvaminen on auttanut tässäkin; varustamoiden tarvitsee asettaa avainreiteille entistä vähemmän viikoittaisia lähtöjä, kun konttilaivojen koot ovat nousseet megaluokan tasolle.

  Sitä paitsi megaluokan konttialuksia asetetaan myös pohjoisen ja etelän välisille reiteille, mikä osoittaa laivojen koolla olevan merkitystä heikonkin kasvun oloissa, Drewry kirjoittaa.

   

  Lisää aiheesta Uutiset

  Maailman suurin merenkulun yksityiskokoelma

  20.05.2018

  Navigate 2018; Innovaatiot, uudet polttoaineet ja arktinen meri

  18.05.2018

  Menetetyt Majakat -näyttely Suomen merimuseossa

  18.05.2018

  Wärtsilän Hamina LNG-terminaaliprojektin rahoitus ja luvat varmistuneet

  17.05.2018

  Opiskelijoiden uudet laivakonseptit luovat meriteollisuuden tulevaisuutta

  17.05.2018

  Rolls-Royce ja Finferries allekirjoittavat yhteistyösopimuksen

  17.05.2018

  Norsepower on voittanut arvostetun WWF 2018 Climate Solver Award -palkinnon

  16.05.2018

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö