• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Luotsit ottavat käyttöön mPilot-järjestelmän

  Luotsauksessa luovutaan paperisten tositteiden käytöstä koko maassa vuoden loppuun mennessä. Uusi ajantasainen mobiilijärjestelmä nopeuttaa laskutusta ja tuottaa monenlaista hyödyllistä tietoa.

  Luotsi Jouni Räty esittelee Masteran kapteenille Jan Henrikssonille iPadiin tallennettua reittisuunnitelmaa.

  – Raportoinnin reaaliaikaisuus ja laskutuksen kierron nopeutuminen suuri etu sekä asiakkaille että meille, Finnpilotin luotsaus-johtaja Kari Kosonen toteaa.

  – Raportoinnin reaaliaikaisuus ja laskutuksen kierron nopeutuminen suuri etu sekä asiakkaille että meille, Finnpilotin luotsaus-johtaja Kari Kosonen toteaa.

  Luotsauksessa luovutaan paperisten tositteiden käytöstä koko maassa vuoden loppuun mennessä. Uusi ajantasainen mobiilijärjestelmä nopeuttaa laskutusta ja tuottaa monenlaista hyödyllistä tietoa.

  Uutta mobiililaitteilla käytettävää luotsauksen seurantajärjestelmää mPilotia testataan parhaillaan Emäsalon alueella.

  – Teemme testausta yhteistyössä Nesteen ja C & C Port Agencyn kanssa. Kesän aikana käyttöä laajennetaan koskemaan koko Emäsalon luotsausaluetta ja sen jälkeen Kotkan aluetta. Vuoden loppuun mennessä järjestelmä on käytössä koko rannikolla, Finnpilotin luotsausjohtaja Kari Kosonen kertoo.

  – Paperiset luotsaustositteet jäävät historiaan ja jatkossa kaikki luotsaukseen liittyvä tieto siirtyy sähköisesti eteenpäin kaikille tahoille heti luotsauksen päätyttyä.

  Kosonen kertoo uuden ajantasaisen järjestelmän hyödyttävän sekä asiakkaita että Finnpilotin toiminnan kehittämistä.

  – Laskutuksen kiertonopeus paranee laskelmiemme mukaan kahdella päivällä ja se tuottaa selkeää taloudellista hyötyä sekä meille että asiakkaillemme. Meklarit pääsevät myös laskuttamaan välittömästi luotsauksen päätyttyä.

  Tulevaisuudessa jokainen luotsaus myös arvioidaan.

  – Samalla kun kapteeni kuittaa luotsauksen iPadin näytöllä hän voi antaa palautetta luotsauksen sujumisesta. Aiemmin olemme keränneet palautetta lähettämällä asiakaskyselyn muutamalle sadalle asiakkaallemme vuosittain. Ero on siis melkoinen, kun nyt saamme arvion kaikista noin 25 000 luotsauksesta.

  – Toimintojen seuraaminen reaali­ajassa antaa meille hyvät mahdollisuudet niiden kehittämiseen. Myös henkilöstömme lepoaikojen seuranta paranee, millä on suorat vaikutukset työhyvinvointiin ja työturvallisuuden kehittämiseen.

  Lisäarvoa asiakkaille

  Uuden järjestelmän avulla kerätään myös tietoa alusten kunnossa, miehistössä tai toiminnoissa havaituista poikkeamista.

  – Käytämme näin kertynyttä tietoa omien vaikuttavuusanalyysiemme laskennassa. Meriturvallisuuden tutkimus- ja kehitystyö hyötyy myös tästä materiaalista, joka on tarkoin säädellyin ehdoin esimerkiksi Trafin ja Aalto-yliopiston tutkijoiden käytettävissä. Sähköiset raportit on helppo välittää myös asioista vastaaville viranomaisille.

  – Varustamot ovat suhtautuneet tähän toimintatapaan positiivisesti. Luotsausmaksun hinnalla he saavat nyt myös ulkopuolisen arvion aluksen toiminnasta. Se on asiakkaillemme selkeä lisäarvo. Yleensähän aluksilla on kaikki kunnossa, mutta jos niin ei ole, on asioihin syytä puuttua jo meriturvallisuuden takia.

  Mobiililaitteissa luotsin mukana kulkee myös muu luotsauksen aikana hyödyllinen materiaali.

  mPilotia käytetään Applen iPadilla. Mobiiliohjelmiston on rakentanut Indagon. Laitehallinnasta vastaa Datainfo.

  mPilotia käytetään Applen iPadilla. Mobiiliohjelmiston on rakentanut Indagon. Laitehallinnasta vastaa Datainfo.

  Mobiililaitteisiin voidaan tallentaa reittisuunnitelmien lisäksi muutakin materiaalia, kuten esimerkiksi valokuvia väylien hankalista paikoista.

  Mobiililaitteisiin voidaan tallentaa reittisuunnitelmien lisäksi muutakin materiaalia, kuten esimerkiksi valokuvia väylien hankalista paikoista.

  – Esimerkiksi ajantasaista liikennetilannetta voi seurata mobiilinäytöltä. Virallisia karttoja mobiililaitteet eivät tietenkään syrjäytä vaikka ovatkin hyvissä olosuhteissa täysverisiä paikannuslaitteita. Laitteisiin voidaan myös tallentaa reittisuunnitelmat sekä valokuvia väylien hankalista paikoista ja satamista.

  Rautaisten komentosiltojen sisällä GPS-signaalin taso vaihtelee.

  – Lisää varmuutta siihen voidaan saada ulkoisilla GPS-vastaanottimilla tai laivan pilot plugiin liitettävillä vastaanottimilla. Luotsauksen tiedot tallentuvat aina laitteeseen ja siirtyvät sitten eteenpäin, kun verkko on taas käytettävissä.

  www.finnpilot.fi

  Teksti Vaula Aunola Kuvat Vaula Aunola ja Sari Turkkila

  Erik-Blomberg2Meklari kehuu uutta järjestelmää

  Finnpilotin uuden mobiilijärjestelmän kautta meklari saa ajantasaisen tiedon luotsauksien alkamisesta, matkasta ja hinnasta heti luotsauksen päätyttyä. C & C Port Agency on testannut Finnpilotin uutta mobiilijärjestelmää vuoden alusta lähtien.

  – Uuden systeemin käyttöönotto oli helppoa. Perustimme mPilotin lähettämille viesteille oman sähköpostilaatikon ja siinä kaikki, meklari Erik Blomberg kertoo.

  Meklarille ajantasaisen tiedon saaminen tuo säästöjä ja parantaa samalla varustamoiden palvelua.

  – Mielestämme tämä on todella hyvä uudistus. Meidän täytyy päivittää kaikki alusten tiedot Suomen Tullin ylläpitämään PortNet-järjestelmään viimeistään kahden tunnin kuluttua aluksen saavuttua satamaan ja aluksen lähdön jälkeen. Aiemmin jouduimme esimerkiksi soittamaan kapteenille ja kysymään, koska luotsaus on päättynyt. Nyt saamme tiedon automaattisesti.

  Myös ajantasainen kustannusten seuranta saa kiitosta.

  – Yleensä varustamot haluavat tietää kaikki satamassa käynnin kustannukset mahdollisimman pian. Aiemmin arvioimme ensin luotsauksen hinnan käyttäen sitä varten tehtyä satamien sijaintiin perustuvaa taulukkoa. Sen jälkeen jouduimme odottamaan aluksessa täytettyjen luotsaustositteiden perusteella tehtyä Finnpilotin toimittamaa laskua, josta vasta selvisi todellinen luotsauksen hinta.

  – Varsinkin poikkeustilanteissa tästä on etua. Voimme esimerkiksi ilmoittaa varustamolle heti, jos luotsi on jostain syystä joutunut odottamaan normaalia kauemmin luotsauksen aloittamista. Näitä tilanteita syntyy toisinaan esimerkiksi tankkereiden lastauksessa.

  Uusi mobiilijärjestelmä tulee lähiaikoina kaikkien luotsien käyttöön.

  – Odotamme mielenkiinnolla, miten se vaikuttaa toimintaamme, kun saamme automaattisesti tiedot kaikista luotsauksista.

  Lisää aiheesta Alan yritykset

  40-vuotias Bosch Rexroth Oy toimittaa teknologiaa loistoristeilijöihin

  12.04.2018

  Elomaticin liikevaihto nousi 72 miljoonaan euroon

  22.01.2018

  Terveiset Hollannin messuilta; Konttibisnekseen uusia innovaatioita

  01.12.2017

  Elomaticista Suomen johtava laskentapalvelujen toimittaja

  05.10.2017

  Yhteistyösopimus luotsaukseen liittyvän kulttuuriperinnön tallentamisesta

  15.06.2017

  Finnpilot voisi hoitaa myös liikenteenohjauksen

  31.05.2017

  Finnpilotin johto vaihtui

  03.04.2017

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö