• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Merenkulun teemapalkinto Thomas Franckille

  Merenkulun teemapalkinto 2015 on tänään myönnetty Boren pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle Thomas Franckille. Pitkän uran merenkulun parissa tehnyt Thomas Franck on toiminnallaan parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä ja erityisesti kehittänyt yhteistyötä.
  Oli pitkälti Thomas Franckin ansiota, että vuonna 2008 maamme kolme varustamoyhdistystä – Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening sekä Rahtialusyhdistys – yhdistyivät Suomen Varustamoiksi. Hän toimi tuolloin Suomen Varustamoyhdistyksen ja Rahtialusyhdistyksen hallituksessa. Yhdistymiseen johtanut työ kesti pitkään, vuosikymmenen verran.

  Merenkulun teemapalkinto 2015 on tänään myönnetty Boren pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle Thomas Franckille. Pitkän uran merenkulun parissa tehnyt Thomas Franck on toiminnallaan parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä ja erityisesti kehittänyt yhteistyötä.

  Oli pitkälti Thomas Franckin ansiota, että vuonna 2008 maamme kolme varustamoyhdistystä – Suomen Varustamoyhdistys, Ålands Redarförening sekä Rahtialusyhdistys – yhdistyivät Suomen Varustamoiksi. Hän toimi tuolloin Suomen Varustamoyhdistyksen ja Rahtialusyhdistyksen hallituksessa. Yhdistymiseen johtanut työ kesti pitkään, vuosikymmenen verran.

  Yhdistymisestä on seurannut, että maamme varustamoelinkeino on pystynyt vahvistamaan läsnäoloaan kansainvälisissä katto-organisaatioissa ja saanut näin vahvemman aseman kansallisessa merenkulkupolitiikassa, kun Suomen kantaa valmistellaan EU-, IMO- ja ILO-koordinaatiotyöskentelyyn.

  Franck on ennen Boren toimitusjohtajan toimea työskennellyt mm. Rettig-konsernissa, Nesteellä, Borealiksessa ja Fortumissa. Hän jäi päätoimestaan eläkkeelle vuonna 2013. Franck on edelleen aktiivisesti mukana vaikuttamassa merenkulkuasioihin. Hän on Varustamosäätiön ja Merenkulun säätiön hallituksen jäsen. Lisäksi hän toimii Alandia Bolagenin hallituksessa pienvarustamoiden edustajana.

  Merenkulun teemapalkinto luovutetaan vuosittain Merenkulkualan teemapäivän yhteydessä. Palkinnolla halutaan huomioida sellainen henkilö tai taho, joka on parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä, lisännyt merenkulun arvostusta, kehittänyt yhteistyötä ja/tai lisännyt ulkoista näkyvyyttä. 30. teemapäivä järjestettiin tiistaina 10.3. m/s Silja Serenadella Helsingissä.

  Palkinnon myöntämisestä päättävät Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union FSU rf, Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry, Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinsbefälsförbund ry ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

  Lisää aiheesta Tapahtumat

  Automaatio vaikuttaa vahvasti merenkulun tulevaisuuteen

  20.03.2018

  ”Ohi on” ‒ museojäänmurtaja Tarmon esineistö ja arkistoaineisto nyt selattavissa hakupalvelu Finnassa

  23.01.2018

  Luotsi laivassa –tilaisuus 24.1.2018

  22.01.2018

  Nor-Shipping ottaa askelia muihin maihin ja merien uusiin mahdollisuuksiin

  15.01.2018

  Tulevaisuudentekijät ja huippuasiantuntijat Suomen Lappiin hakemaan snowhowta älyliikenteeseen

  11.01.2018

  Merikeskus Vellamossa huippuvuosi – kävijäennätykset paukkuivat

  09.01.2018

  Merimieskirkko vie joulutunnelmaa Kaakkois-Aasiaan Suomesta

  27.11.2017

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö