• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Meriaura Groupin bioöljyn tuotantolaitos vihittiin käyttöön Uudessakaupungissa

  Meriaura Groupiin kuuluvan VG-Shipping Oy:n bioöljyn tuotantolaitos vihittiin käyttöön Uudessakaupungissa. Tilaisuutta seuraamassa ja laitokseen tutustumassa oli joukko Meriaura Groupin asiakkaita, henkilökuntaa sekä muita yhteistyötahoja.

  Uusi laitos korvaa yhtiön aiemman pienimuotoisen öljynvalmistuksen. Investoinnin kokonaisarvo on 1,5 miljoonaa euroa. Laitoksella tuotetaan kierrätetyistä kasviöljyistä ja kalanperkeistä rikkivapaata VG Marine EcoFueliaTM laivapolttoaineeksi ja lämmitysöljyksi.

  Meriaura Groupiin kuuluvan VG-Shipping Oy:n bioöljyn tuotantolaitos vihittiin käyttöön Uudessakaupungissa. Tilaisuutta seuraamassa ja laitokseen tutustumassa oli joukko Meriaura Groupin asiakkaita, henkilökuntaa sekä muita yhteistyötahoja.

  Uusi laitos korvaa yhtiön aiemman pienimuotoisen öljynvalmistuksen. Investoinnin kokonaisarvo on 1,5 miljoonaa euroa. Laitoksella tuotetaan kierrätetyistä kasviöljyistä ja kalanperkeistä rikkivapaata VG Marine EcoFueliaTM laivapolttoaineeksi ja lämmitysöljyksi. Tuotanto on päästy aloittamaan jo kuluneen kesän aikana. Täyteen 30-40 tonnin päiväkapasiteettiin päästäneen syksyn kuluessa.

  – Kotimainen kierrätetty biopolttoaine ei ole ainoastaan ympäristöteko, vaan sillä on myös kansantaloudellista merkitystä. Tavoitteenamme on tuottaa kaikki itse käyttämämme polttoaine Meri-laivallemme, sekä ensi vuonna valmistuville kahdelle EcoCoaster- aluksellemme, kertoo konserninjohtaja Jussi Mälkiä.

  – Investointimme on kuin suoraan hallituksen biotalousohjelmasta. Tosin me aloitimme tämän prosessin jo paljon ennen nykyistä hallitusta, hän jatkaa.

  Bioöljylaitoksen suunnittelu ja rakentaminen on edennyt nopealla aikataululla. Ympäristölupa laitokselle myönnettiin alkusyksystä 2014 ja investointipäätös tehtiin marraskuussa 2014. Laitoksen suunnittelu perustuu yritysryhmän omaan laaja-alaiseen osaamiseen, kuten myös prosessitekniikan sekä lupa- ja rahoitusjärjestelyiden toteutus. Lisäksi toteutuksessa on ollut mukana jo Sybimarin kalankasvatuslaitoksen rakentamisessa olleita yhteistyökumppaneita. Polttoainelaitos Uudessakaupungissa toimiikin kiinteässä symbioosissa Biolinjan biokaasulaitoksen sekä Sybimarin Suljetun kierron konseptin kanssa mm. hyödyntäen biokaasulla ja biopolttoaineilla tuotettua energiaa omassa polttoainetuotannossaan, ja samalla tuottaen sivuvirtoja kalalaitoksen ja kasvihuoneen energiantuotantoon. Laitoksen sijainnista biokaasulaitoksen välittömässä läheisyydessä on huomattavia etuja, sillä valmistuksen tähteet voidaan toimittaa putkilinjalla biokaasulaitokselle hyödynnettäväksi, jossa niistä edelleen tuotetaan biokaasua ja maanviljelyn kasvuravinteita.

  Laitoksella tuotettava VG Marine EcoFuelTM on rikkivapaa polttoaine, joten se täyttää kaikki vuodenvaihteessa voimaanastuneen rikkidirektiivin vaatimukset, sekä vastaa myös tuleviin kasvihuonekaasupäästörajoituksiin. Polttoainetta voidaan käyttää sellaisenaan tai sekoitettuna fossiilisen dieselpolttoaineen kanssa meriliikenteen polttoaineena, mutta myös ympäristöystävällisenä lämmityspolttoöljynä. Raskaan polttoöljyn se voi korvata suoraan ja kevyen polttoöljyn jatkojalostettuna. VG Marine EcoFuelinTM raaka-aineet ovat kierrätettyjä kasvirasvoja sekä kalanperkuujätettä.

  VG-Shippingillä on oma Tekes-tutkimushanke, jossa polttoaineen ja raaka-aineen laatukriteerejä on kehitetty laboratorio- ja kenttätutkimuksien avulla. Tämän lisäksi yritys on mukana monissa tutkimushankkeissa, joissa pyritään kehittämään niin nykyistä polttoainetta kuin meriliikenteen kestävyyttä yleisellä tasolla. (mm. SmartResearch – Turku Science Park, Sea Effects BC – VTT)

  Polttoaineelle tehdään parhaillaan kestävyyskriteeritarkastelua ulkopuolisena opinnäytetyönä.

  VG Marine EcoFuelista on jo käyttökokemuksia sekä Meriaura Groupin omista laivoista että asiakkaiden lämmitysöljykäytöstä. Mm. VG-Shippingin varustama tutkimusalus Aranda on parhaillaan vaiheittain siirtymässä käyttämään VG Marine EcoFueliaTM. Tuotanto Uudenkaupungin laitoksella alkaa jaksoittain tyydyttäen ensin nykyisten asiakkaiden tarpeet ja lisäten tuotantoa käyttökokemusten sekä kysynnän lisääntyessä. Suurin pullonkaula laajamittaiselle tuotannolle on kotimaisen raaka-aineen saatavuus.

  Kuva Esko Pettay

  Lisää aiheesta Ympäristö

  Varustamot: YK:n merenkulkujärjestö IMO:lta historiallinen sitoumus merenkulun päästöjen vähentämiseen

  13.04.2018

  Merenkululla edessä lisää päästökuureja

  12.04.2018

  EU:n johtavat merenkulkumaat laiskoina päästövähennystavoitteissa

  26.03.2018

  Xamk kehitti uuden öljyntorjuntakoulutuksen pelastusviranomaisille

  31.01.2018

  Viking Line keräsi 50 000 euroa Helsingin yliopistolle

  07.12.2017

  Viking Linen kampanja tuotti 40 000 euroa Itämeren hyväksi

  12.10.2017

  Itämeren roskaantumisesta on julkaistu ensimmäinen tietokirja

  30.06.2017

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö