• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ennallaan

  Tuoreen Varustamobarometrin mukaan merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ei ole parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Yli puolet vastaajista arvioi edellisen vuoden tapaan, että suhdannetilanne on heikentynyt ainakin jonkin verran. Tulevaisuus nähdään kuitenkin positiivisena, mistä osoituksena on merikuljetusmarkkinoiden suhdanteita kuvaavan saldoluvun vaihtuminen negatiivisesta positiiviseksi.

  Tuoreen Varustamobarometrin mukaan merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ei ole parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Yli puolet vastaajista arvioi edellisen vuoden tapaan, että suhdannetilanne on heikentynyt ainakin jonkin verran. Tulevaisuus nähdään kuitenkin positiivisena, mistä osoituksena on merikuljetusmarkkinoiden suhdanteita kuvaavan saldoluvun vaihtuminen negatiivisesta positiiviseksi.

  Kuljetuskysynnän ennakoidaan kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuljetuskysynnän saldoluku on vuodesta 2012 noussut vuosittain hieman. Suomen meriliikenteen tuonnin ja viennin osalta on myös nähtävissä lievää kasvua. Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla ei juuri ole vähentynyt missään vaiheessa, mutta suuntaus on positiivisempaan päin, lähes 60 % vastaajista ennakoi kilpailun pysyvän ennallaan tai vähenevän jonkin verran tulevien 12 kuukauden aikana.

  Merikuljetusrahtien hinnat ovat viime vuosina sahanneet melkoisesti. Vastaajista noin 70 % uskoo merikuljetusrahtien hintojen nousevan jonkin verran tai oleellisesti tulevan 12 kuukauden aikana. Rahtihintoihin vaikuttaa olennaisesti polttoaineen hinta, jonka nousuun uskoo kolme neljästä vastaajasta.

  Edelliseen vuoteen verrattuna varustamojen liikevaihdoissa on tapahtunut melkoinen nousu. Positiivinen suuntaus näyttäisi jatkuvan, sillä yli puolet vastaajista uskoo jonkinasteiseen kasvuun tulevalla 12 kuukauden jaksolla. Talouden yleinen epävarmuus oli edellisen vuoden tapaan merkittävin yksittäinen este kasvulle ja kehitykselle. Kapasiteetin/kaluston rajallisuutta ei pidetä minkäänlaisena esteenä, ja Charter-kustannusten ja väylämaksujen nousu ja väylämaksujärjestelmän rakenne nähdään vähäisimpinä esteinä.

  Tämän vuoden teemakysymyksellä kartoitettiin varustamojen suunnitelmia liittyen tulevaan IMOn painolastivesiyleissopimukseen. Vastaajista kolmasosa ilmoitti, että heillä on suunnitelma, kolmasosalla sitä ei vielä ole ja loput eivät ottaneet kantaa tähän kysymykseen.

  Tiedot selviävät Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin tekemästä Varustamobarometristä.

  Koko barometriraportti on luettavissa osoitteessa www.shortsea.fi

  Lisää aiheesta Meriteollisuus

  Fincantieri pidentää Grimaldin Välimeren-liikenteen matkustajalauttoja

  21.04.2018

  Meyer ei suostu kimppaan kiinalaisten kanssa

  20.04.2018

  Fincantieri rakensi Norjan valtiolle tutkimusmurtaja Kronprins Haakonin

  19.04.2018

  Risteilyalus pitkästä aikaa korjattavaksi Belfastiin

  15.04.2018

  40-vuotias Bosch Rexroth Oy toimittaa teknologiaa loistoristeilijöihin

  12.04.2018

  Hyundai Merchant Marine aikoo tilata 20 jättikokoista konttialusta

  12.04.2018

  Mangalian telakka menossa sittenkin Damenille

  26.03.2018

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö