• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ennallaan

  Tuoreen Varustamobarometrin mukaan merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ei ole parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Yli puolet vastaajista arvioi edellisen vuoden tapaan, että suhdannetilanne on heikentynyt ainakin jonkin verran. Tulevaisuus nähdään kuitenkin positiivisena, mistä osoituksena on merikuljetusmarkkinoiden suhdanteita kuvaavan saldoluvun vaihtuminen negatiivisesta positiiviseksi.

  Kuljetuskysynnän ennakoidaan kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuljetuskysynnän saldoluku on vuodesta 2012 noussut vuosittain hieman. Suomen meriliikenteen tuonnin ja viennin osalta on myös nähtävissä lievää kasvua. Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla ei juuri ole vähentynyt missään vaiheessa, mutta suuntaus on positiivisempaan päin, lähes 60 % vastaajista ennakoi kilpailun pysyvän ennallaan tai vähenevän jonkin verran tulevien 12 kuukauden aikana.

  Merikuljetusrahtien hinnat ovat viime vuosina sahanneet melkoisesti. Vastaajista noin 70 % uskoo merikuljetusrahtien hintojen nousevan jonkin verran tai oleellisesti tulevan 12 kuukauden aikana. Rahtihintoihin vaikuttaa olennaisesti polttoaineen hinta, jonka nousuun uskoo kolme neljästä vastaajasta.

  Edelliseen vuoteen verrattuna varustamojen liikevaihdoissa on tapahtunut melkoinen nousu. Positiivinen suuntaus näyttäisi jatkuvan, sillä yli puolet vastaajista uskoo jonkinasteiseen kasvuun tulevalla 12 kuukauden jaksolla. Talouden yleinen epävarmuus oli edellisen vuoden tapaan merkittävin yksittäinen este kasvulle ja kehitykselle. Kapasiteetin/kaluston rajallisuutta ei pidetä minkäänlaisena esteenä, ja Charter-kustannusten ja väylämaksujen nousu ja väylämaksujärjestelmän rakenne nähdään vähäisimpinä esteinä.

  Tämän vuoden teemakysymyksellä kartoitettiin varustamojen suunnitelmia liittyen tulevaan IMOn painolastivesiyleissopimukseen. Vastaajista kolmasosa ilmoitti, että heillä on suunnitelma, kolmasosalla sitä ei vielä ole ja loput eivät ottaneet kantaa tähän kysymykseen.

  Tiedot selviävät Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin tekemästä Varustamobarometristä.

  Koko barometriraportti on luettavissa osoitteessa www.shortsea.fi

  Lisää aiheesta Meriteollisuus

  Ground-breaking Wärtsilä design features the world’s first hybrid propulsion solution for fish farming industry

  16.08.2017

  LR joins project to build world’s biggest sailing cargo ship

  16.08.2017

  Royal Navyn suurin sotalaiva saapui ensi kerran kotisatamaansa

  16.08.2017

  Cargotecin Mika Vehviläinen uskoo merenkulun parempiin näkymiin

  14.08.2017

  Wärtsilä engines and propulsion solutions to power two new fishing trawlers

  07.08.2017

  Konttilaivat kasvavat edelleen

  04.08.2017

  Kiinan telakat haastavat risteilyalusten rakentajat Euroopassa

  02.08.2017

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö