• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ennätyksellisen positiivisia

  KUVA: Vuosaaren satamassa liikenteen vilkastuminen näkyy kasvavina konttimäärinä.

  Varustamoalan ja merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ovat ennätyslukemissa. Kehitys on ollut nousujohtoista jopa siinä määrin, että kuljetuskysynnän ja Suomen meriliikenteen viennin kohdalla on saavutettu koko varustamobarometrin 12-vuotisen historian ennätykset.

  ​Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on toiseksi paras koko barometrin historian aikana. Tilanteen ennakoidaan tästä vielä hieman parantuvan, joskin melko maltillisesti. Kuljetuskysyntä Itämeren ja Pohjanmeren alueella on korkeimmillaan ja tulevaisuus nähdään myös erittäin positiivisena.
  ”Tämä on loistava uutinen. Merenkulkusektori on Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille elintärkeä. Alan kehitysmyönteisyys sekä positiivinen tulevaisuusvire nostavat Suomen merenkulun asemaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin”, sanoo Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa.
  Kyselyyn vastanneista 85 % on ilmoittanut Suomen meriliikenteen viennin kasvavan jonkin verran tai huomattavasti. Myös tuonnin osalta tulevaisuus näyttää valoisalta; kaksi kolmesta vastaajasta uskoo meriliikenteen tuonnin kasvuun.

  Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla on edelleen kovaa ja kilpailun ennakoidaan kiristyvän entisestään. Merikuljetusrahtien hinnat ovat nousseet melko huomattavasti aiemmasta, mihin vaikuttaa suoraan polttoaineen hintojen nousu.
  Investoinnit Suomen ja ulkomaiden väliseen liikenteeseen ovat kasvaneet merkittävästi. Kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen kuluneena kautena. Tulevaisuus nähdään vielä tätäkin myönteisempänä, sillä 85 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan entisestään. Varustamoiden kapasiteetin käyttöaste on sekin noussut merkittävästi ja ennusteen mukaan nousee edelleen.
  Merenkulkupolitiikkaan ei aiempien vuosien tapaan olla edelleenkään tyytyväisiä. Merkittävin mainittu este varustamoalan kasvun tiellä oli huono hintakehitys. Kahtena edellisenä kautena mainittu huomattavin este, talouden yleinen epävarmuus, ei sen sijaan enää yltänyt viiden merkittävimmän esteen joukkoon. Suomalaisten varustamojen markkinaosuus on lievässä nousussa.  Vuosittain vaihtuva teemakysymys liittyi merialuesuunnitteluun, jonka vaikutuksista toimintaansa varustamot ovat vielä suhteellisen epävarmoja.

  Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin 15. varustamobarometri julkistettiin 19. joulukuuta 2017 klo 10.00. Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa 2017. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille.

  Lisää aiheesta Meriliikenne

  Jäänmurtajat töissä jo eri puolilla maailmaa, myös Venäjän uudessa Sabettan liikenteessä

  15.01.2018

  Baltic Exchange kehittämässä LNG spot-markkinoiden rahti-indeksiä

  12.01.2018

  Aasian kylmä alkutalvi kolminkertaisti LNG-tankkereiden päivävuokrat

  21.12.2017

  Panaman kanavasta tuli päänsärky USA:n LNG-tuottajille

  14.12.2017

  Rauman 12,0 m väylän (Rihtniemen väylä) syvennystyöt ovat valmistuneet

  14.12.2017

  Maersk Line varoittaa odottamasta konttirahdeilta liikoja

  13.12.2017

  MSC trusts MacGregor expertise to boost productivity through improved container stowage efficiency on 31 vessels

  04.12.2017

 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö