• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Kroatia puuhaa LNG:n tuontiterminaalia Adrianmeren saarelle

  Kroatia aikoo rakennuttaa LNG:n tuontiterminaalin Adrianmeren pohjoisosassa sijaitsevalle Krk:n saarelle. Hanke on osa EU:n pyrkimyksiä vähentää venäläisen maakaasun käyttöä, ja unioni rahoittaa 28 prosenttia eli 101,4 miljoonaa euroa terminaalin arvioidusta loppuhinnasta.

  EU:n uusi satelliitti nuuskii alusten päästöjä maan kiertoradalta

  EU:n viime lokakuussa kiertoradalle laukaisemasta ilmansaasteita mittaavasta Sentinel-5P -satelliitista on tullut arvokas työkalu myös alusten hiukkaspäästöjen todistamiseksi. Viime viikolla Sentinel osoitti typpidioksidin korkeita päästöjä Välimerellä liikkuneissa kauppalaivoissa.

  Mekaaniselle purjeelle haetaan käyttäjäkokemuksia

  Viking Grace valmistui Turun telakalta vuonna 2012 ja on maailman ensimmäinen nesteytettyä kaasua käyttävä iso risteilijä. Huhtikuussa 2018 alukseen asennettiin Norsepower Oy:n kehittämä roottori tai mekaaninen purje. Purjeelta laite ei näytä ensinkään, sillä se on 24 metriä korkea ja 4 metriä leveä sylinteri.

  Merenkulun väylämaksujärjestelmän rakenteellinen uudistaminen vaatii lisäselvittämistä

  Merenkulun väylämaksujärjestelmän rakenteellisen uudistamisen tarvetta tarkastellut työryhmä ehdottaa erillisen selvityksen aloittamista. Työryhmä katsoo, että nykyinen tietopohja ei ole riittävä merkittävien rakenteellisten muutosten tekemiseen.

  Väylämaksun uudistaminen tulisi tehdä niin, että saavutetaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta kestävä ja pitkäaikainen ratkaisu. Muutokset voisivat tulla voimaan vuoden 2021 alusta lukien.

  Jäänmurtajat ovat uudenlaisen pohjoisen kilpavarustelun tärkein ase

  Arktisten merialueiden avautuminen tekee aiemmin lähes kulkukelvottomista väylistä maailmankaupan tärkeitä kuljetusreittejä. Samalla kilpavarustelu pohjoisilla merialueilla saa uutta pontta – ja tämä näkyy etenkin jäänmurtajien kehityksessä.

  Monet valtiot aina Kiinaa myöten ovat lähettäneet murtajiaan ja kauppalaivojaan kokeilemaan Luoteis- ja Koillisväylien purjehduksia. Myös suomalainen monitoimimurtaja Nordica on ollut aikarahdattuna Kanadan ja Yhdysvaltain merialueilla.

  Väylämaksun puolittamista jatketaan vuosina 2019-2020

  Tuoreessa Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019-2022 todetaan, että väylämaksun puolittamista jatketaan vuosille 2019-2020. Väylänpidossa painotetaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimia toimia sekä korjausvelan kasvun pysäyttämistä. Suunnittelukäytäntöä kehitetään ottamaan huomioon digitalisaation ja automatisaation vaikutukset tulevaisuuden liikennejärjestelmään ja liikennemääriin.

  Venäjä leventää läsnäoloaan pohjoisnavalla

  Venäjä aikoo kehittää jäävahvistetun ja omin moottorein kulkevan tutkimusalustan pohjoisnavan ja arktisten merien tutkimusta varten. Venäjä hallitus on myöntänyt hankkeelle lähes seitsemän miljardin ruplan t&k-rahat. Käyttöön alusta aiotaan ottaa vuoden 2020 aikana.  

  Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnoista valtion erityistehtäväyhtiö

  Hallitus esittää, että Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut muutetaan osakeyhtiöksi ja tehtävät siirretään perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen 5.4.2018. Esitetyn lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

  Uuden valtion erityistehtäväyhtiön tehtävänä on varmistaa liikenteen sujuvuus ja turvallisuus meri-, rautatie- sekä tieliikenteessä ja tarjota liikenteenohjaukseen liittyviä palveluita.

  Jäätalvi jatkuu

  Kevättalven aurinko lämmittää jo koko Suomessa, mutta jäätalvi jatkuu. Perämerellä merenkulkua avustaa edelleen viisi jäänmurtajaa. Merenkurkussa avustaa Fennica ja Suomenlahdella Voima.

  Suomenlahden merivartiosto varoittaa nopeasti vaihtuvista tilanteista merialueilla

  Suomenlahden merivartioston merelliset yksiköt suorittavat jään paksuuden mittausta ja havainnointia merialueilla viikoittain, mutta erityisen huomioitavaa on, että jäät liikkuvat tuulen ja virtauksien mukaan ja tilanne vaihtelee päivittäin. Pitkin rannikkoa jäätilanne on vaihteleva, mutta lähes kaikki virtapaikat ovat auki tai jää on hyvin heikkoa. Merivartiosto haluaa painottaa, että vaikka jää kesti viime viikolla, niin välttämättä tänään se ei enää kestä.

  Viikon 12 aikana oli yhteensä 8 meripelastus-, avustus- ja virka-aputehtävää.

  Luotsausmäärät kääntyivät kasvuun vuonna 2017

  Kansantalouden elpyminen vilkastutti luotsaustoimintaa vuonna 2017. Luotsattuja merimaileja kertyi lähes 460 000. Kasvua edellisvuodesta tuli 4,6 prosenttia. Luotsauskertoja oli yhteensä 24 261, tasan 800 kappaletta enemmän kuin v. 2016 (3,4 % kasvu).

  Lisääntyneiden liikennemäärien ja toiminnan kustannustehokkuuden yhteisvaikutuksesta Finnpilot Pilotage Oy:n taloudellinen tulos muodostui hyväksi. Tilikauden liikevaihto oli 38,1 miljoonaa euroa (36,5 milj. e v. 2016) ja liikevoitto 2,2 milj. e (0,9 milj. 2016).

  Merivartiostolla kansainvälinen viikko

  US Coast Guard lähetti kaksi sukeltajaa Suomeen arktiseen sukellusharjoitukseen. Harjoituksen tarkoituksena oli esitellä sukellustoimintaa kylmissä ja jäätävissä olosuhteissa. Harjoitus toteutettiin vartiolaiva Turvalla Vaasan edustalla.

  Jäänmurtoa uhkaava lakko aiheuttaisi toteutuessaan merkittävää haittaa meriliikenteelle

  Jään- ja monitoimimurtajien työriitaan ei syntynyt torstaina sopua, tiedotti valtakunnansovittelija Minna Helle eilen. Toteutuessaan lakko pysäyttäisi liikenteen Perämerellä kokonaan.

  Suomen rannikkovesillä kolisisi paljon useammin ilman meriliikenteen ohjausta

  Suomen kauppamerenkulun väylät ovat kapeita, ruuhkaisia ja kivikkoisia. Vaarapaikkoja riittää, mutta vakavia onnettomuuksia sattuu vain harvoin. Tästä on osaltaan kiittäminen Liikenneviraston meriliikenteen ohjausta, joka ehkäisi pelkästään viime vuonna 12 karilleajoa.

  Rahtialusten yhteentörmäys Suomenlahdella

  KUVA Rajavartiolaitos

  Rajavartiolaitoksen alainen Suomenlahden merivartiosto sai 25.2.2018 kello 10.00 ilmoituksen kahden rahtialuksen yhteentörmäyksestä kansainvälisellä vesialueella, Porvoon Kalbådagrundin eteläpuolella. Tapahtumapaikka kuuluu Suomen meripelastusalueeseen.  

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö