• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Nimityksiä Liikenne- ja viestintäministeriössä

  KUVA Minna Kivimäki (Kuva: LVM/Tomi Parkkonen)

  Liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki on valittu pysyvän edustajan sijaiseksi ja Coreper I -edustajaksi Suomen pysyvään EU-edustustoon Brysseliin. Tehtävä EU:ssa alkaa 1.9.2016 ja jatkuu 31.8.2020 saakka.
  Sanna Ruuskanen LVM:n konserniohjausyksikön johtoon 1.9. alkaen. Sabina Lindström peruspalveluyksikön ja Ari-Pekka Manninen toimintavarmuusyksikön johtoon 1.9.

  Kirsi Tikka merkittävään asemaan

  ABS, a leading provider of classification services to the global marine and offshore industries, has centralized its global Marine strategic planning, client development, and product and service offerings to deliver enhanced classification services and joint technical projects. Effective Feb. 15, 2016, Dr. Kirsi Tikka is promoted to the new role of Executive Vice President – Global Marine. She will continue to be based in London.

  Seija Turunen nimitettiin Finnpilot Pilotagen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

  Kauppatieteiden maisteri Seija Turunen (61) on nimitetty Finnpilot Pilotage Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi 10. maaliskuuta pidetyssä yhtiökokouksessa. Kauppaneuvos Soili Suonoja luopui Finnpilot Pilotagen hallituksen puheenjohtajan tehtävästä viime vuoden lokakuussa.

  Ari Parviainen siirtyy Länsisatamaprojektin johtoon

  Vuosaaren sataman kehittämispäällikkönä toiminut ins. Ari Parviainen siirtyy 15.1. Länsisatama-projektin johtajaksi Matkustajasatamat -liiketoimintayksikköön. Myös rkm Timo Karttunen siirtyy MS:lle projektin vaatimiin töihin.

  Juha Heikinheimo Meriteollisuus ry:n puheenjohtajaksi

  Meriteollisuus ry:n valitsi toimitusjohtaja Juha Heikinheimon johtamaan yhdistyksen hallitusta vuodeksi 2015 kokouksessaan Helsingissä keskiviikkona 8.1. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi toimitusjohtaja Esko Mustamäen.

  Suomen satamien ääni vahvistuu Euroopassa

  Toimitusjohtaja, varatuomari Annaleena Mäkilä on nimitetty European Sea Ports Organisation ESPO:n varapuheenjohtajaksi. Kausi on kaksivuotinen.

  ESPO edustaa Euroopan merisatamia kaikessa satamia koskevassa EU:n päätöksenteossa. ESPO on vahva vaikuttaja EU:n päätöksen-teossa ja vaikuttamisessa. Järjestössä ovat jäseninä EU-jäsenvalti-oiden ja Norjan merisatamat ja niitä edustavat satamaliitot.

  Langh Shippingille uusi toimitusjohtaja

  Oy Langh Ship Ab saa vuodenvaihteessa uuden toimitusjohtajan, kun nykyinen toimitusjohtaja, merenkulkuneuvos Hans Langh siirtyy varustamon hallituksen puheenjohtajaksi. Uudeksi toimitusjohtajaksi on 1.1.2015 alkaen valittu Laura Langh-Lagerlöf.

  Varustamon hallituksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri Tom Niemi kiittää Hans Langhia yli 30 vuoden johtajuudesta yrityksessä.

  Nimityksiä Museovirastossa

  Suomen merimuseon johtajan virkaan on 1.1.2012 lukien nimitetty FM Tiina Mertanen. Museoviraston Kulttuuriympäristön hoito -osaston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön vakinaisiin tutkijan tehtäviin on nimitetty viisihenkilöä.

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö