• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Parlamentti hyväksyi uudet ilman epäpuhtauksien kansalliset päästörajat

  Euroopan parlamentti antoi keskiviikkona tukensa komission suunnitelmalle tiukentaa kansallisia päästörajoja kuuden ilman epäpuhtauden, mukaan lukien typen oksidien, hiukkasten ja rikkidioksidin, osalta. Huonon ilmanlaadun on arvioitu aiheuttavan vuosittain EU:ssa 400 000 ennenaikaista kuolemaa, minkä lisäksi tiukempien päästörajojen myötä voitaisiin vähentää ilman pilaantumisesta aiheutuvia kustannuksia jopa 40 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.
  Parlamentti kehottaa komissiota harkitsemaan toimia kansainvälisen merenkulun päästöjen vähentämiseksi erityisesti EU-maiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä ja ehdottamaan tarvittaessa asiasta uusia sääntöjä.

  Euroopan parlamentti antoi keskiviikkona tukensa komission suunnitelmalle tiukentaa kansallisia päästörajoja kuuden ilman epäpuhtauden, mukaan lukien typen oksidien, hiukkasten ja rikkidioksidin, osalta. Huonon ilmanlaadun on arvioitu aiheuttavan vuosittain EU:ssa 400 000 ennenaikaista kuolemaa, minkä lisäksi tiukempien päästörajojen myötä voitaisiin vähentää ilman pilaantumisesta aiheutuvia kustannuksia jopa 40 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

  “Ilman epäpuhtaudet aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Päästöt vahingoittavat luontoa ja aiheuttavat rehevöitymistä ja happamia laskeumia”, mietinnön esittelijä Julie Girling (ECR, UK) muistutti ja huomautti, että päästöt eivät pysähdy EU-maiden rajoille.

  Kunnianhimoisemmat päästörajat

  Parlamentin jäsenet puoltavat komission esittämiä rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), metaanin (CH4), ammoniakin (NH3), ja muiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kuin metaanin (NMVOC) ja hiukkasten päästöjen vuosia 2020 ja 2030 koskevia enimmäisrajoja.

  Lisäksi parlamentin jäsenet vaativat, että tuleva kansallisia päästörajoja koskeva direktiivi sisältää päästörajan elohopealle (Hg). Elohopeaa koskevista kansallisista päästökatoista voidaan kuitenkin päättää vasta vaikutustenarvioinnin jälkeen, mepit esittävät.

  Kansainvälisen merenkulun päästöjen rajoittaminen

  Parlamentti kehottaa lisäksi komissiota harkitsemaan toimia kansainvälisen merenkulun päästöjen vähentämiseksi erityisesti EU-maiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä ja ehdottamaan tarvittaessa asiasta uusia sääntöjä.

  Autojen päästöt

  Komission ja jäsenvaltioiden on välittömästi päästävä yhteisymmärrykseen parhaillaan käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä päästöjä koskevasta RDE-asetuksesta, parlamentin jäsenet vaativat.

  Parlamentin jäsenet ja neuvosto aloittavat nyt neuvottelut, joiden tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen lain lopullisesta muodosta yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittelyssä.

   

  Lisää aiheesta Ympäristö

  Varustamot: YK:n merenkulkujärjestö IMO:lta historiallinen sitoumus merenkulun päästöjen vähentämiseen

  13.04.2018

  Merenkululla edessä lisää päästökuureja

  12.04.2018

  EU:n johtavat merenkulkumaat laiskoina päästövähennystavoitteissa

  26.03.2018

  Xamk kehitti uuden öljyntorjuntakoulutuksen pelastusviranomaisille

  31.01.2018

  Viking Line keräsi 50 000 euroa Helsingin yliopistolle

  07.12.2017

  Viking Linen kampanja tuotti 40 000 euroa Itämeren hyväksi

  12.10.2017

  Itämeren roskaantumisesta on julkaistu ensimmäinen tietokirja

  30.06.2017

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö