• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Rauman 12,0 m väylän (Rihtniemen väylä) syvennystyöt ovat valmistuneet

  Liikenneviraston ja Rauman Satama Oy:n yhteishankkeessa vuonna 2016 alkaneet Rauman eteläisen väylän syvennystyöt ovat valmistuneet marraskuun aikana ja väylä otetaan käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä 15.12.2017. Uusi kulkusyvyys mahdollistaa entistä suurempien alusten pääsyn satamaan parantaen Rauman sataman kilpailukykyä ja vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä, kun alusten lastimäärä voidaan jopa kaksinkertaistaa.

  Hankkeen aikana Rauman eteläinen väylä on syvennetty 10 metristä 12 metrin kulkusyvyiseksi. Työt ovat sisältäneet vedenalaisten ruoppaus- ja louhintatöiden lisäksi turvalaitetöitä sekä läjitysaltaan rakentamisen. Hanke on ensimmäinen Liikenneviraston meriväylähanke, jossa kaikki väylältä ruopattu puhdas maa-aines on läjitetty hankkeen aikana rakennettuun läjitysaltaaseen. Pääurakoitsijana ruoppausurakassa on toiminut Wasa Dredging Oy.

  Yhteishankkeen kokonaiskustannus on 44,8 miljoonaa euroa, josta Liikenneviraston osuus on 31,5 M € ja Rauman Sataman osuus 13,3 M €. Töiden aikana vedenalaista kalliota on löytynyt suunniteltua enemmän, mikä on nostanut hankkeen kustannuksia ja lisännyt työmäärää. Työmäärän lisääntymisestä huolimatta väylä saadaan otettua käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä jopa hieman edellä alkuperäistä aikataulua.

  Rauman meriväylähanke on ensimmäinen tietomallipohjaisesti toteutettu meriväylähanke, jossa urakoitsija on toteuttanut rakennustyöt tilaajan teettämien suunnitelmamallien pohjalta ja töiden edistymistä on seurattu tietomallin kautta. Töiden valmistuttua tietomalli siirtyy kunnossapidon hyödynnettäväksi.

  Vesi- ja kalataloustarkkailuja on toteutettu hankkeen aikana ja niitä jatketaan vielä töiden päättymisen jälkeen vuonna 2018 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

  Osana Liikenneviraston digitalisaatiohanketta Rihtniemen väylälle on lisätty 33 modernia merimerkkiä vuonna 2017. Uusi tekniikka mahdollistaa turvalaitteiden valotehon säätämisen sääolosuhteiden ja liikenteen mukaan lisäten väylän turvallisuutta ja ekologisuutta.

   

  Lisää aiheesta Meriliikenne

  Jäänmurtajat töissä jo eri puolilla maailmaa, myös Venäjän uudessa Sabettan liikenteessä

  15.01.2018

  Baltic Exchange kehittämässä LNG spot-markkinoiden rahti-indeksiä

  12.01.2018

  Aasian kylmä alkutalvi kolminkertaisti LNG-tankkereiden päivävuokrat

  21.12.2017

  Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ennätyksellisen positiivisia

  20.12.2017

  Panaman kanavasta tuli päänsärky USA:n LNG-tuottajille

  14.12.2017

  Maersk Line varoittaa odottamasta konttirahdeilta liikoja

  13.12.2017

  MSC trusts MacGregor expertise to boost productivity through improved container stowage efficiency on 31 vessels

  04.12.2017

 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö