• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Ruoripotkurilaitteiden mitoituskuormien määrittely mukaan uusiin jääluokkamääräyksiin

  Kauppalaivojen uudet jääluokkamääräykset julkaistaan syksyllä 2017 ja ne tulevat koskemaan laivoja, jotka rakennetaan vuoden 2019 alun jälkeen. Määräyksiä voidaan soveltaa heti niiden julkaisemisen jälkeen, varustamojen niin tahtoessa.

  Kauppalaivojen uudet jääluokkamääräykset julkaistaan syksyllä 2017 ja ne tulevat koskemaan laivoja, jotka rakennetaan vuoden 2019 alun jälkeen. Määräyksiä voidaan soveltaa heti niiden julkaisemisen jälkeen, varustamojen niin tahtoessa.

  Suurin muutos aikaisempiin jääluokkamääräyksiin on ruoripotkurilaitteiden mitoituskuormien määrittely, jota teollisuus ja luokituslaitokset ovat toivoneet jääluokkasääntöihin. Ruoripotkurilaitteiden rakenteista ei säädetä määräyksessä, vaan ne jäävät luokituslaitosten sääntöjen varaan. Jääluokkamääräyksissä asetetaan vain tavoitetaso sille, mitä ruoripotkurilaitteiden rakenteiden tulee kestää.

  Propulsiolinjan mitoituksen varmuuskertoimia on myös pienennetty jääluokkamääräysten soveltamisessa kertyneen kokemuksen perusteella, jotta rakenteiden ylimitoittamiselta vältytään. Muilta osin määräysten tekstiä on selkeytetty ja tarkennettu niiltä kohdin, jotka ovat osoittautuneet hankaliksi määräyksiä sovellettaessa. Jääluokkien konetehovaatimukset ja rungon jäävahvistuksia koskevat vaatimukset eivät ole muuttuneet verrattuna nyt voimassa oleviin jääluokkamääräyksiin.

  Määräysten valmistelussa on hyödynnetty talvimerenkulun tutkimushankkeita, joita Trafi on rahoittanut yhdessä Liikenneviraston ja Ruotsin merenkulkuviranomaisten kanssa. Lisäksi ruoripotkurilaitteiden mitoituskuormia koskevat säännöt on valmisteltu yhteistyössä alan kotimaisen teollisuuden kanssa.

  Jääluokkamääräysten jatkuva tutkittuun tietoon ja alan tarpeisiin perustuva kehittäminen on tärkeää, jotta jääluokitettujen laivojen kilpailukyky sekä toisaalta talvimerenkulkujärjestelmän toimivuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

  Lisää aiheesta Meriliikenne

  Kroatia puuhaa LNG:n tuontiterminaalia Adrianmeren saarelle

  11.05.2018

  EU:n uusi satelliitti nuuskii alusten päästöjä maan kiertoradalta

  01.05.2018

  Mekaaniselle purjeelle haetaan käyttäjäkokemuksia

  27.04.2018

  Merenkulun väylämaksujärjestelmän rakenteellinen uudistaminen vaatii lisäselvittämistä

  20.04.2018

  Jäänmurtajat ovat uudenlaisen pohjoisen kilpavarustelun tärkein ase

  19.04.2018

  Väylämaksun puolittamista jatketaan vuosina 2019-2020

  15.04.2018

  Venäjä leventää läsnäoloaan pohjoisnavalla

  10.04.2018

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö