• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Suomen Varustamot juhlivat tänään 100-vuotista taivaltaan

  Vuosi 2017 on Suomen Varustamoille kaksinkertainen juhlavuosi: Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 100-vuotta täyttää myös Suomen Varustamot. Sata vuotta suomalaista merenkulkua -juhlaseminaarissa puhunut Suomen Varustamojen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala sanoo, että suomalaisessa merenkulussa on kääntymässä uusi sivu.

  Varustamojen 100-vuotisjuhlan ohjelmassa oli muun muassa panelikeskustelu meriklusterin tulevaisuudesta.

  Merenkulku on etulinjassa vahvistamassa koko meriklusterin vahvaa kasvua. Suomalaisilla varustamoilla koetellut ympäristöinnovaatiot menestyvät maailmalla. Meriklusterin liikevaihto on kasvanut 13 miljardiin euroon.

  ”Suomi on saari” – väite pitää paikkansa, sillä Suomen ulkomaankaupasta, niin tuonnissa kuin viennissä, noin 90 prosenttia kulkee meritse. Merenkulku on ollut Suomessa elinehto jo huoltovarmuudenkin vuoksi, ja näin tulee olemaan myös jatkossa. Merenkulku aloittaa monta Suomelle tärkeää arvoketjua, mutta viime vuosina alan kansantaloudellinen merkitys on laajentunut.

  Vuosi 2017 on Suomen Varustamoille kaksinkertainen juhlavuosi: Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 100-vuotta täyttää myös Suomen Varustamot. Sata vuotta suomalaista merenkulkua -juhlaseminaarissa puhunut Suomen Varustamojen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala sanoo, että suomalaisessa merenkulussa on kääntymässä uusi sivu:

  – Merenkulkuala panostaa vahvasti innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Suomen meriklusterista on mahdollista kehittää Suomen talouden uusi kivijalka ja yksi maailman johtavia meriklustereita. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden keskeisten meriklusteritoimijoiden, meriteollisuuden, satamien ja satamaoperaattoreiden kanssa ja yhteisenä tavoitteenamme on merenkulun ja koko meriklusterin näkyvyys ja kilpailukyky, Tuurnala kertoo.

  – Suomalaisten varustamojen rooli meriklusterin kasvussa on ollut aivan keskeinen, monet innovatiiviset ratkaisut on ensin kehitetty ja testattu kotimaisilla aluksilla. Suomalaisilla aluksilla on otettu ensimmäisenä käyttöön esimerkiksi LNG-polttoaine suurilla matkustaja-aluksilla, polttoaineen kulutusta vähentävä roottoripurje sekä rikkipesurit. Kun ympäristöosaamiseen lisätään Suomen laaja digitalisaatio-osaaminen ja vahva arktinen osaamisemme, on suomalainen osaamispaletti kansainvälisesti ainutlaatuinen, Tuurnala jatkaa.

  Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa viime vuodelta todetaan, että meriklusterin yritysten liikevaihto on jo nyt noin 13 miljardia ja se työllistää noin 55 000 henkilöä.

  Kovin kilpailu tulee mukavuuslippumaista – Suomen vahvuus on vastuullisuus ja ympäristöosaaminen

  Varustamoala on tiukasti kilpailtu. Samoista kuljetuksista kilpailevat alukset eri puolilta maailmaa. Suomalaiset varustamot kilpailevat globaalisti niin sanottujen mukavuuslippumaiden kanssa, joissa ympäristö- ja vastuullisuusstandardit ovat kevyemmät.

  – Kilpailukyky on kaikki kaikessa.  Onneksi toimintaympäristö Suomessa on kehittynyt kokeiluihin ja kasvuun kannustavaksi. Suomalaiset varustamot menestyvät panostamalla vastuullisuuteen, digitaalisuuteen ja ympäristöosaamiseen.  Nämä ovat myös globaaleja megatrendejä, Tuurnala toteaa.

  Finlandia-talolla Varustamojen 100-vuotisjuhlassa toimitusjohtaja Tiina Tuurnala ja illan juontaja Peter Nyman.

  Tällä hetkellä 90 prosenttia maailman kaupasta kulkee meritse, mutta vain 2,6% kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu merenkulusta. Varustamoala on kansainvälisesti sitoutunut puolittamaan merenkulun hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. Tiukentuvien ympäristövaatimusten odotetaan avaavan merkittävät vientimarkkinat suomalaiselle merenkulun ympäristöosaamiselle.

  – Positiivisen kehityksen vahvistaminen on uuden strategiamme ydin. Vastuullisuus ja uuden teknologian innovointi ja hyödyntäminen ovat keskeisiä painopisteitämme, Tuurnala tiivistää.

  Suomen kauppalaivasto on kasvanut bruttovetoisuudeltaan 13 prosenttia vuodesta 2010 ja alalle on syntynyt uusia työpaikkoina.

  Suomen Varustamot ry

  Suomen Varustamot on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen järjestö, jonka jäsenistöön kuuluu 25 varustamoa ja 105 alusta ulkomaanliikenteessä. Suomen Varustamot edeltäjineen on edustanut suomalaisia varustamoja ja tuonut varustamoelinkeinon tarpeita näkyviin elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa jo vuodesta 1917 lähtien.

  www.shipowners.fi

  Lisää aiheesta Uutiset

  Vuoden meripelastajaksi 2017 pelastusvene Fagerön miehistö

  23.03.2018

  Luotsausmäärät kääntyivät kasvuun vuonna 2017

  21.03.2018

  Finnlines käyttää optiot ja pidentää vielä kaksi roro-alusta

  20.03.2018

  Automaatio vaikuttaa vahvasti merenkulun tulevaisuuteen

  20.03.2018

  Merivartiostolla kansainvälinen viikko

  19.03.2018

  Wärtsilä hankkii Transasin vauhdittamaan visiotaan merenkulun älykkäästä ekosysteemistä

  19.03.2018

  Meriteollisuuden työllistämisvaikutus tuplaantuu lähivuosina

  15.03.2018

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö