• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Autonominen robottijärjestelmä auttaa offshore-teollisuutta

  Kari Koskisen tutkimuskonsortio Tampereen teknilliseltä yliopistolta on saanut 450 000 euron rahoituksen tutkimukselleen, joka edistää offshore-teollisuuden robotisaatiota. Järjestelmässä yhdistyy autonominen ja yhteistoiminnallinen toiminta offshore-ympäristön kaikissa kolmessa elementissä – ilmassa, vedenalla ja vedenpinnalla.

  Wärtsilä yhteistyöhön suomalaisten yliopistojen kanssa moottoritutkimushankkeessa

  KUVA: Vasemmalta: Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa, Aalto-yliopiston vararehtori Tuija Pulkkinen, Wärtsilän yhteiskuntasuhteiden ja lakiasioiden johtaja Kari Hietanen, Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto ja Tampereen teknillisen yliopiston dekaani Pauli Kuosmanen

  Teknologiakonserni Wärtsilä ja neljä johtavaa suomalaista yliopistoa ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan maailmanluokan tutkimuksen kehittämisestä kestävien tulevaisuuden polttomoottoriratkaisujen löytämiseksi. 

  Talvimerenkulun tutkimus vastaa alan haasteisiin

  Trafin ja Liikenneviraston talvimerenkulun tutkimusyhteistyönä on juuri valmistunut kuusi uutta tutkimusta. Uudet tutkimusraportit kartoittavat talvimerenkulkua mm. ruoripotkurilaitteiden kuormituksen, jääpeitteen satelliittikuvien tarkemman hyödyntämisen ja polaarikoodin tuomien jääoloista johtuvien napa-alueiden liikennöintirajoitusten näkökulmasta.

  Väitöstutkimus laivanrakennuksesta malli kestävän kehityksen johtamiseen

  KUVA: Wärtsilä Marines Solutions-yksikön ympäristöliiketoiminnan johtaja, DI Juha Kytölä väittelee perjantaina Vaasan yliopistossa. Kuvaaja: Mikko Lehtimäki

  Kestävän kehityksen yhdistäminen liiketoimintaan koetaan yrityksissä haasteellisena, joskus jopa mahdottomana. Ympäristöarvot ja yhteiskuntavastuu tuntuvat vastakkaisilta vaatimuksilta yrityksen taloudellisiin tavoitteisiin verrattuna. Ympäristölainsäädännön tiukentuminen ja yhteiskunnan moraalikäsitysten kehitys pakottavat yritysjohtajat kuitenkin pohtimaan, miten heidän tulisi muuttaa yritystensä johtamista.

  Vaasan yliopistossa tehty uusi väitöstutkimus osoittaa, että kestävä kehitys voidaan yhdistää kannattavasti osaksi yritysten liiketoimintaa. Väitöstyö antaa yritysjohdolle myös konkreettisen työkalun, jonka avulla prosessia voidaan ohjata ja johtaa.

  Sarvivalaat avittavat NASA:n tutkimuksia mannerjään sulamisesta

  Grönlantia ympäröivät jäämassa sisältävät kymmenen prosenttia koko maapallon makean veden varannoista. Sulaessaan Grönlannin jäät nostavat valtamerten pintaa kuudella metrillä, eikä tutkijoiden piirissä ole epäselvyyttä sulamisen alkamisesta. Jopa 10 000 vuoden ikinen ikijää on suurin piirtein Teksasin osavaltion kokoinen.

  Kaikille avoin itseohjautuvien laivojen meriliikenteen testialue avautuu ”Jaakonmerellä”

  KUVA Rolls-Roycen kuva tulevaisuuden itseohjautuvasta laivasta. Rolls-Royce on yksi DIMECC Oy:n johtaman One Sea -ekosysteemin perustajajäsenistä.

  Suomen länsirannikolle avattavalla testialueella voi vastaisuudessa testata itseohjautuvaa meriliikennettä, aluksia ja teknologioita. Testialuetta hallinnoi ja valvoo DIMECC Oy, joka johtaa kansainvälistä One Sea -ekosysteemiä. 
  Lähde: Kunnossapidon erikoislehti Promaint.

  Maerskin kansipäällystöä Aboa Maren jäänavigointikurssilla

  Kapteeneita ja kansipäällystöä Maersk Linelta osallistuu Aboa Maren jäänavigointia käsittelevään koulutussarjaan kesän ja syksyn aikana. Koulutus täyttää arktista merenkulkua koskevan polaarikoodin mukaiset turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Koulutus on räätälöity Maersk Linen koulutustarpeiden mukaan ja koulutuksessa on otettu huomioon Maersk Linen uushankintojen, Baltic Feeder -alusten, operointi. Alukset on määrä toimittaa Maersk Linelle myöhemmin tänä vuonna.

  Väitös talvimerenkulun turvallisuuden ja riskien hallinnasta

  Osiris A., Valdez Banda, M.Sc. väittelee 8.6.2017 Aalto Yliopistossa aiheena, mitä etuja voidaan saavuttaa systemaattisella turvallisuuden ja riskien hallinnalla Suomen talvimerenkulussa?

  Suomalainen start-up sopi merenkulun yhteistyöstä jenkkiyliopiston kanssa

  Merialan yritysuntuvikko EEX Maritime Oy on tehnyt merkittävän yhteistyösopimuksen suuren amerikkalaisen yliopiston SUNY Maritime Collegen kanssa. Kumppanusten tavoitteena on kehittää merialan yrittäjyyttä ja teknologisia keksintöjä.

  Väitös laivojen sekamiehityksestä

  Huhtikuun lopussa tarkastetaan FM, merietnologi Anne Ala-Pölläsen väitöskirja, jossa tarkastellaan laivojen sekamiehistön elämää. Aineiston pohjalta voidaan nähdä mahdollisuuksia kehittää suomalaisesta sekamiehityksestä järjestelmä, joka tukee miehistön kehittymistä yhtenäiseksi ja toisia osapuolia hyväksyväksi yhteisöksi.

  Meriklusterin toimialoilla osaajien tarve lisääntyy

  Tekniikan alalla Varsinais-Suomessa on erityisesti vientiteollisuudessa pulaa korkean osaamisen työvoimasta.

  – Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat 50 prosentista Varsinais-Suomen viennistä ja 70 prosentista alueen elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Korkean teknologian vientialalle osaaminen ja osaajien saatavuus on keskeinen menestystekijä. Siksi koulutuksen ja koulutusjärjestelmän on jatkuvasti uudistuttava, muistuttaa Teknologiateollisuus ry:n Varsinais-Suomen aluepäällikkö Teppo Virta.
  Esimerkiksi meriklusteriin liittyvillä toimialoilla lisääntyy jatkuvasti erikoisosaajien tarve.

  Merenkulkualan koulutus kaipaa lisää kauppamiehiä ja lain tuntijoita

  Suomessa on korkea osaaminen merenkulkualalla, mutta sitä ei osata vielä myydä riittävästi. Koulutustarpeita kartoittaneen selvityksen mukaan talousosaamisen lisäksi tarvitaan enemmän merioikeuden asiantuntijoita, uutisoi YLE tänään.

  Uutta tietoa yötyön vaikutuksista luotsauksessa

  Tutkimus antoi laajasti uutta tietoa vaativan turvallisuustehtävän suorittamisessa syntyvästä kuormituksesta. Hanke toteutettiin sujuvassa yhteistyössä luotsien ja luotsikutterinhoitajien liittojen kanssa.

  Luotsaustyö on epäsäännöllistä vuorotyötä, jota tehdään kaikkina vuorokauden ja vuodenaikoina. Yö väylällä –tutkimuksen tavoite oli saada lisää tietoa nykyisen työaikamallin (viikko töitä, viikko vapaata) kuormittavuudesta ja löytää keinoja vaikuttaa työtekijöiden jaksamiseen. Tutkimus koski luotseja ja kuljetuksista vastaavia luotsikutterinhoitajia.

  Eniten luotsauksessa kuormittaa yöllä työskentely, mutta myös työn epäsäännöllisyys ja työtehtävän odottelu on stressaavaa. Keskeisin tutkimustulos oli palauttavan unen riittämättömyys. Usea peräkkäinen valvottu tai huonosti nukuttu yö lisäävät univelkaa, josta työntekijät eivät aina ehdi palautua työviikon eivätkä vapaaviikon aikana.

  Damen coordinating European Innovation Project LeanShips

  The European Innovation Project LeanShips – Low Energy And Near To Zero Emissions Ships – aims to demonstrate the effectiveness and reliability of energy saving and emission reduction technologies at real scale. LeanShips is one of the first projects funded under the new European Research and Innovation Framework Program HORIZON 2020.

  Tutkimusmatka RV Lancella toi uutta tietoa merijään liikkeestä

  Norjalainen tutkimusalus RV Lance ajelehtii parhaillaankin jäiden mukana Jäämerellä. Puoli vuotta kestävän tutkimusmatkan ensimmäisellä osuudella oli mukana myös Ilmatieteen laitoksen Jari Haapala. Matka toi paljon uutta tietoa Jäämeren merijään liikkuvuudesta.

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö