• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Pro­jek­ti­ha­ke­muk­sia Ark­ti­set meret –ohjel­maan on tul­lut jo yli vii­si­kym­mentä

  Projektihakemuksia Arktiset meret -ohjelmaan on tullut ensimmäisen vuoden aikana yli viisikymmentä. Se on hyvä määrä ja etenkin kun lähes puolet on laajoja rinnakkaishankekokonaisuuksia. Erityisesti ympäristö- ja energia-tehokkuutta koskeviin projekteihin on haettu rahaa. Toisen vuoden teemoina ovat esillä toiminnan kehittäminen leanin avulla sekä teollinen internet.

  HarjoitteluMyllystä tulee itsenäinen yhdistys

  Suomen Varustamot ry:n ja merialan oppilaitosten yhteisen HarjoitteluMyllyn on tarkoitus itsenäistyä ensi vuoden alussa omaksi yhdistyksekseen, Merenkulun HarjoitteluMylly ry:ksi.

  Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ennallaan

  Tuoreen Varustamobarometrin mukaan merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ei ole parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Yli puolet vastaajista arvioi edellisen vuoden tapaan, että suhdannetilanne on heikentynyt ainakin jonkin verran. Tulevaisuus nähdään kuitenkin positiivisena, mistä osoituksena on merikuljetusmarkkinoiden suhdanteita kuvaavan saldoluvun vaihtuminen negatiivisesta positiiviseksi.

  Merialan kouluttajat sopivat yhteistyöstä

  Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa merenkulun koulutusta ja hyödyntää tehokkaammin yhdessä opetusvälineistöä, esimerkiksi koululaiva Katarinaa ja merenkulun simulaattoreita.

  Meriliikennestrategia valmistui

  SUOMI, suomalainen elinkeinoelämä ja suomalaiset voivat hyvin ja maamme on kilpailukykyinen maailman markkinoilla.

  Jäänmurtaja Sisun seikkailut lastenkirjana

  JÄÄNMURTO TUTUKSI jo lapsuusiässä?

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö