• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Väitös talvimerenkulun turvallisuuden ja riskien hallinnasta

  Osiris A., Valdez Banda, M.Sc. väittelee 8.6.2017 Aalto Yliopistossa aiheena, mitä etuja voidaan saavuttaa systemaattisella turvallisuuden ja riskien hallinnalla Suomen talvimerenkulussa?

  Osiris A., Valdez Banda, M.Sc. väittelee 8.6.2017 Aalto Yliopistossa aiheena, mitä etuja voidaan saavuttaa systemaattisella turvallisuuden ja riskien hallinnalla Suomen talvimerenkulussa? Meriliikenne muodostaa keskeisen elementin tuonnin ja viennin tavaravirtojen kannalta ja  Suomessa liikenteen pitää sujua myös talviajan vaikeissa jääolosuhteissa. Suomalais-ruotsalainen talvimerenkulun systeemi (FSWNS) on vuosittain käytössä liikenteen turvallisuuden seuraamiseksi ja varmistamiseksi näillä vesialueilla. Systeemin käytön seurauksena onnettomuuksien esiintymistodennäköisyyttä on pystytty pienentämään. Toiminnan turvallisuuden systemaattinen tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä. Tähän liittyvät tärkeimmät kysymykset ovat: Mikä on nykyisen FSWNS:n turvallisuustaso? Mitkä ovat keskeiset tekijät systeemin toimivuuden kannalta? Mitkä ovat systeemin todelliset reunaehdot ja mitä voidaan tehdä systeemin toimivuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi ?

  Osiris A., Valdez Bandan väitöskirja keskittyy näihin kysymyksiin vastaamiseen. Aluksi työssä analysoidaan talvimerenkulun systeemin toimivuuteen liittyviä riskejä ja turvallisuutta. Näin luodaan pohja systeemiin liittyvien riskien ja systeemin turvallisuuden ymmärrykseen. Väitöstyössä kuvataan ja määritellään tärkeimmät operaatiot talvimerenkulkuun liittyen keskittyen erityisesti alusten yhteentörmäysriskiin. Potentiaaliset riskien hallintakeinot analysoidaan komentosillalla toimivan miehistön toimien tukemiseksi ja parantamiseksi. Tämän analyysin pohjalta ehdotetaan uusia menetelmiä ja prosesseja talvimerenkulkusysteemin systemaattiselle suunnittelulle, toteuttamiselle, arvioinnille ja parantamiselle. Näin työn tavoitteena on vahvistaa ja edistää talvimerenkulkusysteemin riskien ja turvallisuuden systemaattista hallintaa.

  Tilaisuuden vastaväittäjänä toimii Professori Jens-Uwe Schröder-Hinrichs, World Maritime Universitystä Ruotsista. Valvoja on Aalto Yliopiston professori Pentti Kujala, Insinööritieteiden korkeakoulu, Konetekniikan laitos.

  Lisää aiheesta Tutkimus ja koulutus

  Autonominen robottijärjestelmä auttaa offshore-teollisuutta

  27.11.2017

  Wärtsilä yhteistyöhön suomalaisten yliopistojen kanssa moottoritutkimushankkeessa

  08.11.2017

  Talvimerenkulun tutkimus vastaa alan haasteisiin

  06.11.2017

  Väitöstutkimus laivanrakennuksesta malli kestävän kehityksen johtamiseen

  02.10.2017

  Sarvivalaat avittavat NASA:n tutkimuksia mannerjään sulamisesta

  31.08.2017

  Kaikille avoin itseohjautuvien laivojen meriliikenteen testialue avautuu ”Jaakonmerellä”

  15.08.2017

  Maerskin kansipäällystöä Aboa Maren jäänavigointikurssilla

  01.08.2017

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö