• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Valaat ja alukset törmäyskurssilla useammin kuin luullaan

  Merentutkijoiden ryhmä raportoi siitä, että valaiden sekä alusten että veneiden törmäykset varsinkin Uuden Englannin osavaltioiden edustalla ovat selvästi luultua yleisempiä. Tieteentekijät keskittyivät Gulf of Mainen eteläisiin merialueisiin, jotka sijaitsevat Massachusettsin, New Hampshiren ja Mainen rannikoiden edustalla.

  Merentutkijoiden ryhmä raportoi siitä, että valaiden sekä alusten että veneiden törmäykset varsinkin Uuden Englannin osavaltioiden edustalla ovat selvästi luultua yleisempiä. Tieteentekijät keskittyivät Gulf of Mainen eteläisiin merialueisiin, jotka sijaitsevat Massachusettsin, New Hampshiren ja Mainen rannikoiden edustalla.

  Raportin mukaan lähes 15 prosenttia alueelle keväisin ruokailemaan saapuvissa valaissa oli selviä arpia, jotka usein johtuvat törmäyksestä useamman kuin yhden aluksen kanssa.

  Marine Mammal Science -lehdessä äskettäin julkaistussa artikkelissa varoitetaan aliarvioimasta meriliikenteen uhkaa valaille, New York Times kirjoittaa. Raportit tekijät sanovat, että heidänkin tutkimuksensa tulokset ovat selvästi alakantissa, koska tiedoissa ei lasketa törmäyksissä kuolleita valaita.

  – Törmäykset ovat merkittävä riski sekä valaille että veneilijöille, tutkimuksen johtaja Alex Hill sanoo. Hän toimii Massachusetsin Plymouthissa sijaitsevanWhale and Dolphin Conservation -luonnonsuojeluryhmän johtajana.

  Eriäviäkin mielipiteitä on olemassa

  Valaita ja törmäyksiä on selvitetty muillakin merialueilla, eivätkä kaikki tutkijat ole samaa mieltä valashavereiden määrän kasvusta. Esimerkiksi Tyynenmeren koillisosissa tutkittiin vuonna 2014 kaikkiaan 171 sinivalasta ja merentutkijat huomauttivat, että meriväylien siirtäminen valaiden elinalueilta vähentäisi vahinkoja olennaisesti.

  Sen sijaan Marine Mammal Sciencen samana vuonna tekemässä tutkimuksessa sanotaan, ettei meriväylien siirtämisellä ole suurta merkitystä sinivalaiden hyvinvoinnille.

  Alaskan vesillä on jo vuosien ajan selvitetty valastörmäysten määriä. Vuosien 1978 ja 2011 välisenä aikana tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että 108 törmäyksestä 25 johti eläimen kuolemaan, Journal of Marine Biology kirjoittaa.

  Gulf of Mainen tutkijat hankkivat yli 200 000 valokuvaa kaikkiaan 624 ryhävalaasta yhdeksän vuoden aikana.

  Viranomaisten pitäisi rajoittaa veneilyä

  Stellwagenin matalikon kansallisen luonnonsuojelueen tutkimusjohtaja Dave Wiley sysää vastuun meriliikenteen uudelleen järjestelyistä Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisille ja pitää valastutkimusten tuloksia hälyttävinä. Wiley ei osallistunut tuoreeseen tutkimukseen.

  Sen sijaan New England Aquariumin johtava tutkija Scott Kraus epäilee ryhävalaista tehtyjen havaintojen laatua ja tiedemiesten puolueettomuutta.

  – Kaikesta huolimatta iso määrä valaita törmää nimen omaan pieniin aluksiin. Ehkäpä viranomaisten pitäisi rajoittaa veneilyä suurten valaskantojen merialueilla, Kraus sanoo. Krauskaan ei ollut mukana Gulf of Mainen tutkimuksessa.

   

  https://www.nytimes.com/aponline/2017/04/23/us/ap-us-whale-strikes.html?_r=0

  Lisää aiheesta Meriliikenne

  Puhtaammat laivojen polttoaineet tuovat terveyshyötyjä

  15.02.2018

  Ulkomaan meriliikenteen tavarakuljetuksissa viennin kasvu jatkui reippaana vuonna 2017

  14.02.2018

  Uusi tietokirja: HÖYRYLAIVALLA TALLINNAAN

  01.02.2018

  Jäänmurtajat töissä jo eri puolilla maailmaa, myös Venäjän uudessa Sabettan liikenteessä

  15.01.2018

  Baltic Exchange kehittämässä LNG spot-markkinoiden rahti-indeksiä

  12.01.2018

  Aasian kylmä alkutalvi kolminkertaisti LNG-tankkereiden päivävuokrat

  21.12.2017

  Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet ennätyksellisen positiivisia

  20.12.2017

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö