• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Väylämaksun puolittamista jatketaan vuosina 2019-2020

  Tuoreessa Valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019-2022 todetaan, että väylämaksun puolittamista jatketaan vuosille 2019-2020. Väylänpidossa painotetaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimia toimia sekä korjausvelan kasvun pysäyttämistä. Suunnittelukäytäntöä kehitetään ottamaan huomioon digitalisaation ja automatisaation vaikutukset tulevaisuuden liikennejärjestelmään ja liikennemääriin.

  Liikenneverkon ylläpitoa ja kehittämistä tehostetaan mm. tiedon paremmalla hyödyntämisellä, uusien verkon kuntoa kartoittavien menetelmien hyödyntämisellä, kuntien ja valtion hankintayhteistyöllä sekä tietomallintamisen täysimääräisellä käyttöönotolla.

  Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämiseen sekä liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa olevien yhtiöiden omistajaohjaukseen osoitetaan kehyskaudella 1,0 milj. euroa/vuosi.

  Perusväylänpitoon osoitetaan v. 2019 rahoitusta 1,0 mrd. euroa, josta 90 milj. euroa on kärkihankerahoitusta korjausvelan vähentämiseen. Kehyskauden loppuvuosina perusväylänpidon rahoitus on n. 1,0 mrd. euroa v. 2020—2021 ja 1,3 mrd. euroa v. 2022. Kehittämishankkeista on siirretty perusväylänpitoon 90 milj. euroa vuosittain v. 2019—2021. Lisäksi yksityistieavustuksiin

  on kohdennettu 10 milj. euroa korjausvelkarahoitusta v. 2018—2020, joka palautetaan väyläverkon kehittämiseen v. 2021. Vuonna 2017 päätetyt uudet liikennehankkeet lisäävät määrärahojen kokonaistasoa 74 milj. euroa v. 2019 verrattuna edelliseen kehyspäätökseen.

  Lähde: Valtioneuvoston Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2019-2022

  Lisää aiheesta Meriliikenne

  Merenkulun väylämaksujärjestelmän rakenteellinen uudistaminen vaatii lisäselvittämistä

  20.04.2018

  Jäänmurtajat ovat uudenlaisen pohjoisen kilpavarustelun tärkein ase

  19.04.2018

  Venäjä leventää läsnäoloaan pohjoisnavalla

  10.04.2018

  Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnoista valtion erityistehtäväyhtiö

  05.04.2018

  Jäätalvi jatkuu

  03.04.2018

  Suomenlahden merivartiosto varoittaa nopeasti vaihtuvista tilanteista merialueilla

  27.03.2018

  Luotsausmäärät kääntyivät kasvuun vuonna 2017

  21.03.2018

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö