• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • Ympäristö ja meriturvallisuus vahvasti mukana EU:n Itämeri-strategiassa

  Euroopan unionin Itämeri-strategian toimintasuunnitelma uudistettiin keväällä 2015. Toimintasuunnitelmaan on otettu mukaan lukuisia meriturvallisuutta edistäviä hankkeita. Suomen vetovastuulla ovat muun muassa kansainvälisesti merkittävät CompMon- ja Vessel Triage -hankkeet.

  CompMon on Trafin vetämä eurooppalaisten viranomaisten sekä tutkimuslaitosten yhteistyöhanke, jonka päämäärä on tutkia ja testata uusia merenkulun päästövalvontakäytäntöjä sekä kaukovalvontaa. Suomesta hankkeessa ovat mukana Trafin lisäksi Ilmatieteen laitos ja Åbo Akademi. Hanke on saamassa 2,44 miljoonan rahoituksen Euroopan komission Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineeltä (CEF).
  Vessel Triage- ja CompMon-hankkeita esiteltiin torstaina Lahja Itämerelle -keskustelutilaisuudessa Porin SuomiAreenalla.

  Euroopan unionin Itämeri-strategian toimintasuunnitelma uudistettiin keväällä 2015. Toimintasuunnitelmaan on otettu mukaan lukuisia meriturvallisuutta edistäviä hankkeita. Suomen vetovastuulla ovat muun muassa kansainvälisesti merkittävät CompMon- ja Vessel Triage -hankkeet.

  CompMon on Trafin vetämä eurooppalaisten viranomaisten sekä tutkimuslaitosten yhteistyöhanke, jonka päämäärä on tutkia ja testata uusia merenkulun päästövalvontakäytäntöjä sekä kaukovalvontaa.  Suomesta hankkeessa ovat mukana Trafin lisäksi Ilmatieteen laitos ja Åbo Akademi. Hanke on saamassa 2,44 miljoonan rahoituksen Euroopan komission Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineeltä (CEF).

  Rikkidirektiivin mukainen alusten polttoaineita koskevien rikkipitoisuusvaatimusten valvonta alkoi 1.1.2015.  Päästövalvonnan tarkoitus on taata kaikille elinkeinon harjoittajille samanarvoinen liiketoimintaympäristö. ”Säännöt ovat samat kaikille ja jotta niitä noudatettaisiin, tulee valvonnan olla samantasoista kaikkialla. Nyt perinteisen näytteenoton lisäksi haetaan uusia toimintatapoja valvonnan tehostamiselle”, kertoo osastopäällikkö Juha-Matti Korsi Trafista.

  Korkean teknologian soveltamismahdollisuuksia

  Merenkulun päästöjen kaukovalvonta on uusi toimintamalli, joka tarjoaa uusia korkean teknologian ja osaamisen soveltamismahdollisuuksia niin viranomaisille kuin yksityissektorillekin. Tehostuva päästövalvonta nostaa vaatimusten noudattamistasoa, minkä arvioidaan tuottavan jopa kymmenien miljoonien euron hyödyn muun muassa terveysvaikutusten kautta.

  ”Nyt kannattaa olla etulinjassa, sillä tekeillä on uusia valvontateknologioita ja niiden lanseeraaminen on erittäin ajankohtaista uusien rikkipäästösäädösten astuessa voimaan”, Korsi sanoo. Suomalaiset pienyritykset ja tutkimuslaitokset ovatkin käynnistäneet tutkimushankkeita aiheesta.

  ”Yhteistyöstä ja sen innovaatiopotentiaalista on jo kiinnostuttu niin Välimeren maissa kuin maailman johtavissa varustamoissakin, joiden tulee varautua 5–10 vuoden kuluessa voimaan astuviin uusiin määräyksiin”, kertoo CompMon-hankkeen valmistelua johtanut Tapani Stipa Ilmatieteen laitokselta.

  Uusi työkalu onnettomuusaluksen ja meripelastuksen väliseen viestintään

  Vessel Triage eli onnettomuusaluksen riskiarvio on Rajavartiolaitoksen, Trafin ja Liikenneviraston yhteishanke, jossa kehitetään alusten luokittelujärjestelmää laivaonnettomuuksiin. Kyse on uudenlaisesta arviointityökalusta, joka on tarkoitettu kauppa-alusten riskitason arviointiin onnettomuustilanteissa. Hanketta vetävä Rajavartiolaitos havaitsi tapahtuneita onnettomuuksia arvioidessaan, että onnettomuusaluksen ja meripelastuksen välistä viestintää ja päätöksentekoa on parannettava.

  Menetelmän avulla muodostetaan neliportaisen luokituksen mukaan käsitys aluksen onnettomuustilanteen vakavuudesta ja sitä kautta aluksen turvallisuustilasta. ”Kun onnettomuus tapahtuu, tulee toimia mahdollisimman nopeasti. Menetelmän tavoitteena on taata aluksilla olevien ihmisten turvallisuus ja käynnistää juuri kyseisen tilanteen kannalta oikeat toimenpiteet. Työkalu parantaa pelastustoimiin osallistuvien tiedonvaihtoa – kaikilla on oltava sama käsitys tilanteesta”, kertoo osastopäällikkö Sanna Sonninen Trafista.

  Laajaa kansainvälistä kiinnostusta

  ”Vessel Triage -hankkeen menetelmä on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Hankkeeseen on osallistunut 40 organisaatiota 15 maasta, ja saadun palautteen perusteella kansainvälinen meripelastusyhteisö näkee kehitystyössä merkittäviä hyötyjä ”, kertoo Rajavartiolaitoksen komentaja Petteri Leppänen.

  Hankeen keskeisimpänä tavoitteena on järjestelmäkehityksen lisäksi edistää menetelmän liittämistä osaksi kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) antamia meriturvallisuutta koskevia ohjeisiin ja velvoitteita, jolloin järjestelmä saataisiin käyttöön kaikilla maailman merillä. Työ jatkuu nyt menetelmän testauksilla osana varustamoiden ja viranomaisten päivittäistä toimintaa ja sekä luotujen riskinarviomenetelmän ja työkalujen käyttöönottamista osana Itämeren ja Arktisen alueen yhteistyötä.

  Vessel Triage- ja CompMon-hankkeita esiteltiin torstaina Lahja Itämerelle -keskustelutilaisuudessa Porin SuomiAreenalla.

  Lisää aiheesta Ympäristö

  Xamk kehitti uuden öljyntorjuntakoulutuksen pelastusviranomaisille

  31.01.2018

  Viking Line keräsi 50 000 euroa Helsingin yliopistolle

  07.12.2017

  Viking Linen kampanja tuotti 40 000 euroa Itämeren hyväksi

  12.10.2017

  Itämeren roskaantumisesta on julkaistu ensimmäinen tietokirja

  30.06.2017

  Uusi alus Saaristomeren ympäristönhuoltotehtäviin

  12.06.2017

  Synkkä ennuste: laivat puhdistuvat, mutta polttoaine pysyy likaisena

  24.05.2017

  Se mikä tapahtuu arktisilla alueilla, ei jää arktisille alueille

  17.05.2017

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö