• Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö
 • EU:n uusi satelliitti nuuskii alusten päästöjä maan kiertoradalta

  EU:n viime lokakuussa kiertoradalle laukaisemasta ilmansaasteita mittaavasta Sentinel-5P -satelliitista on tullut arvokas työkalu myös alusten hiukkaspäästöjen todistamiseksi. Viime viikolla Sentinel osoitti typpidioksidin korkeita päästöjä Välimerellä liikkuneissa kauppalaivoissa.

  Varustamot vahvistamaan One Sea -ekosysteemiä

  Suomen Varustamot Ry on aloittanut tiiviin yhteistyön autonomista merenkulkua kehittävän kansainvälisen One Sea -ekosysteemin kanssa. Tarkoitus on luoda hyvässä yhteistyössä yhä paremmat edellytykset merkittävästi entistä energiatehokkaammalle ja turvallisemmalle merenkululle. ”Haluamme olla One Sea -ekosysteemin mukana digitalisoituvan merenkulun kärkikaartissa”, linjaa Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

  Varustamot: YK:n merenkulkujärjestö IMO:lta historiallinen sitoumus merenkulun päästöjen vähentämiseen

  IMO:n jäsenmaat kokoontuivat Lontooseen 9.-13.4.2018 pidettyyn Marine Environment Protection Committee (MEPC) 72 ympäristönsuojelukomitean kokoukseen, jossa oli määrä sopia kansainvälisen merenkulun ilmastotavoitteista ja CO2-päästöjen säätelemisestä. Suomen Varustamoita kokouksessa edusti vanhempi neuvonantaja, ympäristöasioiden asiantuntija Olof Widén. 

  Merenkululla edessä lisää päästökuureja

  YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkuorganisaatio IMO:n ympäristövaliokunta on tällä viikolla koolla Lontoossa valmistelemassa merialoille uusia päästörajoituksia. Ilman uusia rajoituksia merenkulun osuus maailman hiilidioksidipäästöistä voi nousta jopa viidennekseen vuoteen 2050 mennessä.

  EU:n johtavat merenkulkumaat laiskoina päästövähennystavoitteissa

  Kreikka, Kypros, Italia, Portugali ja Kroatia ovat alisuoriutujia, mitä tulee laivojen päästöjen vähentämiseen, väittää kestävän kehityksen järjestö Transport and Environment (T&E).

  “EU:n  suurimmat lippumaat Malta, Kreikka ja Kypros ovat saaneet käytännössä yksinomaan negatiiviset pisteet ambition puuttumisesta ilmastoneuvotteluissa”, sanoo  T&E viime viikolla ilmestyneessä raportissaan.

  Xamk kehitti uuden öljyntorjuntakoulutuksen pelastusviranomaisille

  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on kehittänyt uudenlaisen öljyntorjuntakoulutuksen pelastusviranomaisille. Koulutuksen tekee ainutlaatuiseksi uusi öljykeräinsimulaattori, joka suunniteltiin ja valmistettiin erityisesti tätä koulutusta varten. Vastaavaa simulaattoria ei ole käytössä missään muualla maailmassa.

  Viking Line keräsi 50 000 euroa Helsingin yliopistolle

  Itämeri on tärkeä Suomelle ja Viking Linelle, sekä liikenneväylänä että vapaa-ajanviettoon ja virkistyskäyttöön. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Viking Line on kerännyt varoja Itämeritutkimuksen tukemiseen. Vuoden 2017 aikana varustamo on eri toiminnoilla kerännyt 50 000 euroa Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle, joka on maan suurin Itämeritutkimuksen ja -opetuksen keskus. Pitkäjänteinen työ Itämeren tilan parantamiseksi on alkanut kantaa hedelmää, mutta paljon perustutkimusta on vielä tehtävänä.

  Viking Linen kampanja tuotti 40 000 euroa Itämeren hyväksi

  Viking Line on lahjoittanut 40 000 euroa Itämeren ympäristötyöhön. Muovikassien myynnistä Viking Linen aluksilla kerätty lahjoitus menee neljälle ympäristöjärjestölle. Muovikassit on valmistettu kierrätysmuovista, ja osa sen raaka-aineesta tulee omasta kierrätyksestämme laivoilla. Lahjoitus käytetään mm. tiedotuskampanjoihin, ympäristötyöhön sekä jäteasemien ja käymälöiden ylläpitoon saaristossa.

  Itämeren roskaantumisesta on julkaistu ensimmäinen tietokirja

  Tietoa Itämeren roskaantumisesta on tähän mennessä ollut saatavana hyvin hajanaisesti ja verrattain vähän. Nyt Pidä Saaristo Siistinä ry alan asiantuntijoiden kanssa on koonnut Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoituksella yhteen kattavan tietopaketin: Roskapostia – Kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta.

  Uusi alus Saaristomeren ympäristönhuoltotehtäviin

  Saaristomerellä ympäristönhuoltotyötä tekevän Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoalus M/S Roope saa tänä kesänä seuraajan. Uuden huoltoaluksen kastaa kansanedustaja ja suuri Itämeren ystävä Saara-Sofia Sirén Forum Marinumin laiturilla keskiviikkona 14. kesäkuuta, ja samana päivänä aluksen ovet ovat avoinna yleisölle klo 16–18.

  Synkkä ennuste: laivat puhdistuvat, mutta polttoaine pysyy likaisena

  Varustamoyhtiöt käyttävät jo nyt miljardeja dollareita täyttääkseen IMO:n tiukat päästörajoitukset puhtaamman ilman puolesta. Silti kaikkein saastuttavimpien polttoaineiden kysyntä pysyy entisenlaisena monilla alueilla.

  Se mikä tapahtuu arktisilla alueilla, ei jää arktisille alueille

  WMO on julkistanut aloittaneensa kahden vuoden mittaisen Polaarivuoden, jonka tavoitteena on parantaa sää, ilmasto-, ja jääennusteita sekä Arktisella että Antarktisella alueella. Ilmatieteen laitos osallistuu Polaarivuoteen sekä havaintoja tekemällä että ennustemalleja kehittämällä. Sodankylässä ja koko pohjoiskalotin alueella järjestetään tehostettuja kampanjoita, joissa tuulen, lämpötilan, ja kosteuden pystyjakaumia mitataan radioluotauspallojen avulla tavanomaista useammin.

  Suomen arktista osaamista tarvitaan jatkossa yhä pohjoisempana

  Ilmatieteen laitos haluaa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana nostaa esiin Suomella jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta arktisesta alueesta, sen erityispiirteistä, haasteista ja siellä tapahtuvasta rajusta ilmastonmuutoksesta.

  Amerikkalaistutkijat: arktinen merijää vetäytyy nyt talvellakin

  Pohjoinen jäämeri on tunnetusti maailman nopeimmin lämpenevä merialue. Maapallon jäinen päälaki koki jälleen uuden kolauksen, kun amerikkalaiset tutkijat havaitsivat merijään sulavan ennätyksellisen vauhdikkaasti.

  Arktikan kelluva merijää on huvennut tänä talvena ennen kuulumattoman pieneksi. Viime vuoteen verrattuna jäätä on noin 14,42 miljoonaa neliökilometria eli 97 000 neliökilometria vähemmän kuin edeltävänä talvena. Kadonnut jääalue vastaa noin Mainen osavaltion kokoista aluetta, New York Times laskeskelee.

  Parlamentti hyväksyi uudet ilman epäpuhtauksien kansalliset päästörajat

  Euroopan parlamentti antoi keskiviikkona tukensa komission suunnitelmalle tiukentaa kansallisia päästörajoja kuuden ilman epäpuhtauden, mukaan lukien typen oksidien, hiukkasten ja rikkidioksidin, osalta. Huonon ilmanlaadun on arvioitu aiheuttavan vuosittain EU:ssa 400 000 ennenaikaista kuolemaa, minkä lisäksi tiukempien päästörajojen myötä voitaisiin vähentää ilman pilaantumisesta aiheutuvia kustannuksia jopa 40 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.
  Parlamentti kehottaa komissiota harkitsemaan toimia kansainvälisen merenkulun päästöjen vähentämiseksi erityisesti EU-maiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä ja ehdottamaan tarvittaessa asiasta uusia sääntöjä.

  MEDIATIEDOT
 • Alan yritykset
 • Meriliikenne
 • Meriteollisuus
 • News
 • Nimitykset
 • Satamat
 • Tapahtumat
 • Turvallisuus
 • Tutkimus ja koulutus
 • Varustamot
 • Ympäristö