10.10.2023

Helsinki ja Tallinna luovat vihreää käytävää yhteistuumin: ”This is the only way forward“

”FIN-EST Green Corridor – erottuu muista hankkeista muun muassa siksi, että sitä ovat luomassa satamien lisäksi kaikki kolme matkustaja-autolauttavarustamoa sekä kaupungit.”

Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen. Kuva: Vaula Aunola

Maanantaina 9. lokakuuta Helsingin ja Tallinnan satamat, kaupungit ja kolme varustamoa Tallink, Viking Line ja Eckerö allekirjoittivat FIN-EST Green Corridor -yhteisymmärryssopimuksen (Memorandum of Understanding), jonka tavoitteena on luoda ympäristöneutraali meriliikenneväylä matkustaja- ja rahtiasiakkaille Helsingin ja Tallinnan sekä Vuosaaren ja Muugan välillä.

Mikä on vihreä käytävä?

Marraskuussa 2021 24 maata allekirjoitti Kööpenhaminassa Clydebank -ilmoituksen, jossa ne sitoutuivat perustamaan kumppanuuksia satamien ja kuljetusyritysten kanssa nopeuttaakseen merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja sen polttoainehuoltoa vihreiden laivakäytävähankkeiden avulla. Lisäksi maat muun muassa tunnistavat ja tukevat sääntelyä ja kannustimia vihreiden käytävien esteiden poistamiseksi.

Kahdessa vuodessa vihreitä käytäviä on julkistettu ympäri maailman jo ainakin 22 kappaletta, mm. Shanghai – Los Angeles, Dover – Calais ja Turku – Tukholma. Ja lisää ilmoituksia on tulossa.

Helsingin ja Tallinnan välinen vihreä käytävä erottuu muista hankkeista muun muassa siinä, että sitä ovat luomassa satamien lisäksi kaikki kolme matkustaja-autolauttavarustamoa sekä kaupungit satamien ympärillä. Käytännössä työ on alkanut vuosia sitten, kun molemmat satamat ovat aloittaneet omien päästöjensä laskennat ja luoneet ympäristöstrategian itselleen. Nyt tämä laskentaa yhdistetään ja luodaan yhteisiä tavoitteita yhdessä kumppaneiden kanssa.

Oppimista ja käytännön toimia yhdessä

IMO ja EU ovat määritelleet, että merenkulku muuttuu hiilineutraaliksi tämän vuosisadan puoleen väliin mennessä. Merenkulku, kuten muukin yritystoiminta, on kuitenkin ennen kaikkea kilpailua asiakkaita ja lasteista. Osa varustamoiden asiakkaista on valmiita maksamaan vähäpäästöisestä merenkulusta enemmän, mutta näiden asiakkaiden määrä on vielä vähäinen. Merialalle tärkeä kysymys on se, miten siirtyä taloudellisesti kestävällä tavalla päästöttömään toimintaan. Aikataulu on tiukka, nyt on jo kiire.

FIN-EST vihreä käytävä luo yhteistä pohjaa tälle siirtymälle. Sitä voi kuvata seuraavasti:

1. Mittaaminen. Luodaan yhteiset päästöjen mittaustavat ja seurataan toiminnan vaikutuksia. Kaikilla tämän vihreän käytävän yrityksillä on jo ympäristölaskelmansa, mutta niissä käytetään erilaisia periaatteita ja laskentatapoja.

2. Tehokkuuden kehittäminen ja teknologiset kehitystoimet. Merenkulun päästöjen vähentämisessä isossa osassa ovat operatiiviset parannustoimet. Viime vuosina erityisesti EU:n osarahoittaman TwinPort hankkeen myötä Helsingin ja Tallinnan satamissa on tehty paljon tehostamistoimia, joilla on sujuvoitettu liikennettä, vähennetty odotusaikoja ja vähennetty päästöjä. Esimerkkejä ovat muun muassa maasähkö, aurinkopaneelit sekä automaattiset kiinnitysjärjestelmät, joilla pystytään vähentämään satama-aikaa. Näin voidaan vaikuttaa ajonopeuksiin ja samalla päästöihin merimatkan aikana.

3. Uudet vaihtoehtoiset hiilineutraalit polttoaineet. On arvioitu, että yllä kuvatut tehokkuuden edistäminen ja teknologiset toimet vähentävät jo sinällään merikuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä kolmasosan nykyisestä. On kuitenkin välttämätöntä varautua seuraavaan vaiheeseen, eli täysin päästöttömiin polttoaineisiin.

Vihreässä siirtymässä nousee jatkuvasti esiin keskustelu siitä, että investointeja ei voi tehdä, kun ei ole tietoa, mikä on paras päästötön tulevaisuuden polttoaine. Pahimmillaan samaa linjaa ajavat alukset siirtyvät kaikki erilaisiin uusiin polttoaineisiin ja satamille tulee kalliiksi tai jopa mahdottomaksi palvella kaikkia.

Vihreän käytävän tärkein anti päästöjen vähentämisen lisäksi onkin yhteisen osaamisen kehittäminen. Kun yhdessä nähdään tilanne, mahdollisuudet ja vaikutukset, pystytään sopimaan yhteisistä toimintamalleista ja kehityksestä sekä hakemaan toimille taloudellista tukea ja vaikuttaa tarpeen mukaan sääntelyjärjestelmään. Tärkein investointi tällä hetkellä on osaamisen kehittäminen, jotta kaikilla käytävään osallistuvilla yrityksillä on sama, mahdollisimman paras tieto käytössä.

FIN-EST vihreän käytävän aloitustilaisuudessa kuultiinkin lause ”This is the only way forward” – Tämä on ainoa tie eteenpäin. Jotta tämä eräs maailman vilkkaimmista ja tehokkaimmista laivalinjoista pystyy siirtymään päästöttömään toimintaan ja samalla säilyttämään tehokkuuden ja houkuttelevuuden asiakkaiden näkökulmasta, tätä työtä tulee tehdä yhdessä oppien ja toimintaa kehittäen.

Ulla Tapaninen

Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professori.

Ulla Tapanisen blogipalsta.

Jaa artikkeli