29.04.2021

Aalto-yliopiston Pentti Kujala – Tärkeintä on pitää meteliä itsestämme ja merialasta

Aalto-yliopiston professori ja varadekaani Pentti Kujala on tyytyväinen siihen, miten meritekniikan opiskelu kiinnostaa nuoria opiskelijoita.
– Viime syyskuussa aloitti 35 uutta opiskelijaa, joka on aika hyvä lukumäärä, Kujala sanoo.
Toukokuun alussa Aalto-yliopistossa aloittaa myös Suomen ensimmäinen nainen meritekniikan professorina, Kanadasta Suomeen siirtyvä tohtori Mashrura Musharraf.

Aalto-yliopiston professori ja varadekaani Pentti Kujala.

Osa uusista opiskelijoista on sivuaineopiskelijoita ja heillä on esimerkiksi ekonomi- tai energiapuolen taustaa ja he valitsevat merialan sivuaineeksi.
– Uusista opiskelijoista 25-30 on ollut selvästi aktiivisia ja he ovat ottaneet paljon kursseja tämän kuluneen vuoden aikana, Aalto-yliopiston professori ja varadekaani Pentti Kujala sanoo.
Aalto-yliopistossa on tehty paljon töitä, jotta alalle on saatu uusia opiskelijoita. Lahjakkaista nuorista opiskelijoista on Kujalan mukaan kova kilpailu.
– Ne opiskelijat, jotka tulevat meille, ovat erittäin motivoituneita. Nykypäivän nuoret ovat todella fiksuja. Vedin tuossa itsekin yhden kurssin ja erittäin hyvin nuoret osasivat perehtyä asioihin, vaikka luennot olivatkin etänä.
– Opiskelijat tulevat kandivaiheessa kone- ja rakennustekniikan opiskelijoiksi, ja jopa 90 prosenttia heistä ei vielä tiedä siinä vaiheessa mihin he haluavat erikoistua. Silloin on tärkeää, että meritekniikka on mukana niissä kandivaiheen kursseissa. Olemme siellä näkyvästi esillä ja sitä pitää edelleen lisätä tulevaisuudessa.
– Merialalla on paljon haasteita, mutta nuoret eivät tunne tätä alaa. Kuitenkin iso osa tälle alalle tulevista, myös pysyvät täällä. Meidän pitää antaa opiskelijoille tieto siitä, että tällä alalla on paitsi pitkä historia, niin myös pitkä tulevaisuus edessään, Kujala muistuttaa.
– Tämä on meidän professorien tärkeimpiä tehtäviä nykyään. Olemme itse esillä ja mukana alempien vuosikurssien tapahtumissa ja pitämässä luentoja. Olemme parhaillaan uusimassa koko kandivaihetta ja sitä uudistusta vetää laivanrakentaja, joka on erittäin hyvä juttu, pääsemme vaikuttamaan.
Meriala on aina ollut Kujalan mukaan poikkeava ala, jonka haaste on ollut siinä, että meillä on joko liian kiire, tai sitten töitä on liian vähän. Kiire tekee sen, että kaikki aika menee päivittäisten asioiden hoitamiseen.
– Laiva-alan ihmiset ovat tietyllä tavalla omanlaisensa porukka, kyllä me kehitämme asioita, mutta emme sillä tavalla systemaattisesti ja isoilla tutkimushankkeilla, kuin monella muulla alalla. Tähän olemme miettimässä uusia avauksia, Kujala kertoo.

Opiskelua korona-aikana

Aalto-yliopistossa merialan opiskelu toimi koko viime vuoden etänä ja vain yhden kerran järjestettiin fyysinen tapaaminen, syyskuussa kun uudet opiskelijat aloittivat.
Lisäksi kursseihin liittyvät kokeet meritekniikan altailla on toteutettu pienryhmissä paikan päällä.
– Kokoonnuimme yhteen isoon luentosaliin, johon kaikki voitiin kutsua. Siis olen tavannut kaikki uudet oppilaat yhden kerran, Kujala sanoo.
Korona-aikana opiskelu on kuitenkin edennyt ja oppilaat ovat menestyneet yllättävän hyvin.
– Toki meillä on iso huoli oppilaiden hyvinvoinnista. DI tutkintoja tuli viime vuonna yli 20, eli opiskelijat valmistuvat kuitenkin tasaiseen tahtiin. Huoli oppilaista on varmasti sama kaikissa muissakin oppilaitoksissa. Opiskelijoilta puuttuu sellainen vanha kunnon teekkarielämä ja olemme tavallaan menettäneet tässä suhteessa jo yhden vuosikurssin. Teekkarielämä on tärkeä osa verkottumista, saat tukea muilta ja opit tuntemaan samaa ikäluokkaa. Se on iso puute, jota pitää mahdollisimman pian, viimeistään syksyllä ryhtyä paikkaamaan.
Aalto-yliopistossa on järjestetty muutamia verkkotapahtumia, mutta ne eivät Kujalan mukaan korvaa oikeita tapaamisia. Saunaillat ja rekrytointitapaamiset ovat nekin olleet vähissä.
– Helmikuussa järjestettiin kesätyöpaikkojen rekrytilaisuus ja sekin oli etänä. Tilaisuudessa kymmenkunta yritystä kertoi kesätyöpaikoista.

Mashrura Musharraf.

Ensimmäinen naispuolinen meritekniikan professori Suomessa

Aalto-yliopiston meritekniikka on onnistunut samaan myös uusia professuureja ja tällä hetkellä professoreja on kuusi.
– Se on erittäin hyvä lukumäärä, sillä aiemmin heitä on ollut tyypillisesti 4-5. Saamme toukokuun alussa uuden professorin, tietotekniikkataustaisen nuoren tohtorin Mashrura Musharrafin. Hän on ensimmäinen nainen meritekniikan professorina Suomessa. Mashrura tuo tullessaan erittäin vahvaa tietoteknillistä osaamista.
Hänen piti tulla meille jo aikaisemmin ja oli todella kova työ saada hänelle matkustuslupa Suomeen. Mashrura muuttaa Suomeen perheensä kanssa ja heillä on vuoden ikäinen lapsi.
– Mashruran ideana on uudistaa koulutusta, niin että meidän nuoret opiskelijamme saavat parhaan tiedon siitä mitä tekoäly ja digitaalisaatio voivat tarkoittaa laivatekniikan kannalta.
Mashrura on maininnut häntä kiinnostavan tiedonhankinnan, koneoppimisen ja tekoälytekniikoiden soveltamisen ihmiskeskeisten järjestelmien ja ratkaisujen rakentamiseen ja käyttöönottoon sekä turvallisemman meriteollisuuden luomiseen.

Teksti Kari Martiala
Kuvat Pentti Kujalan ja Mashrura Musharrafin arkistot.

Jaa artikkeli
navigate