19.03.2023

Autonomisten alusten testaus Jaakonmerellä yhä alkamatta

Autonomisten alusten ja muun meriteknologian testausten uskottiin käynnistyvän Eurajoen edustalla jo kuutisen vuotta sitten. Niitä varten rajatulla merialueella ei kuitenkaan ole toistaiseksi tapahtunut mitään.

Kuvat: Dimecc Oy

Valtiovalta käynnisti vuonna 2016 niin sanotun One Sea – hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää merten miehittämättömän liikenteen kehitystä ja luoda sille puitteet.
One Sea Association on korkean profiilin voittoa tavoittelematon maailmanlaajuinen liitto, joka koostuu meriteknologian, digitaalisten ratkaisujen sekä automatisoitujen ja autonomisten järjestelmien johtavista valmistajista, integraattoreista ja operaattoreista. Se edustaa automatisoidun ja autonomisen meriteknologiajärjestelmän toteuttamista ja edellytysten luomista. Yhdistys osallistuu kansainvälisen lainsäädännön kehittämiseen ja standardointiin. Sen toivotaan luovan tuotteet, palvelut ja ekosysteemi autonomisille liikkujille.
Suomessa hanke lähti liikkeelle vauhdilla ja sen uskottiin mm. luovan alan yrityksille uusia mahdollisuuksia. Myös autonomisen liikenteen koealueelle nähtiin tarve ja niinpä sellainen rajattiin Eurajoen edustalle mm. kalastajien vastustuksesta huolimatta.
Alueen luominen edellytti erilaisia rajoitustoimia. Ensiksi Varsinais-Suomen ELY-keskus teki päätöksen liikenteen rajoittamisesta alueella. Seuraavaksi tarvittiin muutoksia sekä alusten miehityssäännöksiin että vahdinpitoon.
Alkuvaiheessa uskottiin että alue kiinnostaisi heti sekä kotimaisia että ulkomaisia koeajotoimijoita. Niin ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut: kokeita ei ole tehty ainuttakaan.
Aluetta hallinnoivan DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala sanoo, että alussa oli aikataulujen ja Jaakonmeren tarpeen suhteen ylioptimismia. Hän muistuttaa toisaalta, että suurissa hankkeissa aikataulut elävät.
Keskustelut testimeren käytöstä käytiin alkuvaiheessa ennen kaikkea kotimaisten yritysten kanssa. Nyt ovat kiinnostuneita ennen kaikkea ulkomaiset toimijat, mutta Kulmala ei halua arvailla ensimmäisten testien aikataulua.
Hän toteaa, että Jaakonmerta tarvitaan, kun testataan kokonaisten fleetien eli laivaryhmien autonomista toimivuutta.
– Toistaiseksi on keskitytty pienimuotoisiin testeihin ja usein yhden aluksen toimivuuteen. Ne on voitu toteuttaa ehkä kustannustehokkaammin kuin Jaakonmerellä, jonka tarve testataan, kun One Sea- hanke etenee, Kulmala arvioi.

Teksti Vesa Veikkola

Tällainen on
Jaakonmeri

Jaakonmeri on Pohjanlahdella, Porin ja Rauman välissä, Eurajoen edustalla sijaitseva merialue, joka on tarkoitettu itseohjautuvien, autonomisten alusten ja muun meriteknologian testialueeksi. Sen koko on noin 28×7 kilometriä. Alueen omistaa valtio ja sitä hallinnoi DIMECC Oy.
Kuka tahansa voi hakea maksullista käyttöoikeutta testauksiin, jotka kerrallaan voivat kestää viikosta kuuteen viikkoon.
Testejä ei alueella tehdä touko-kesäkuussa. Kun niitä on meneillään, ei alueella sallita muuta meriliikennettä pelastustointa ja puolustusvoimia lukuunottamatta.
Testijaksoista tulee ilmoittaa kuukautta ennen kuin ne alkavat.
Ammattikalastajat valittivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, koska katsovat Jaakonmeren haittaavan ennen kaikkea silakan troolausta. KHO totesi kuitenkin vuonna 2020, että vesiliikennekiellolle alueella oli yleisen edun mukaiset perusteet.
Testausalue on nimetty sen perustamisessa keskeisesti mukana olleen tohtori Jaakko Talvitien mukaan.
Jaakonmeri olisi voitu ottaa testauskäyttöön jo vuonna 2018. Toistaiseksi sitä ei kuitenkaan ole käytetty kertaakaan.
Testimeren lähivesille on tulossa useita tuulivoimapuistohankkeita, joiden ei kuitenkaan uskota vaikuttavan testaustoimintaan.

Jaakonmeri
Jaa artikkeli
portofnaantali