13.03.2021

Expedition –risteilyissä vankat kasvunäkymät pandemiasta huolimatta

Seatrade järjesti erillisen expedition–risteilyalan konferenssin – Seatrade Cruise Virtual Expedition Cruising – etätapahtumana 8 – 9.3.2021. Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan maailmassa ja suuren suosion seurauksena jatkoa varmaankin tulee.

Panelikeskustelu ”Innovation in Expedition Ship Design”. Seabourn Cruise Line, Tillberg of Sweden, Fincantieri, Shipyard De Hoop ja moderaattori Carolyn Spencer Brown

Tavallisesti expedition – sektoria on käsitelty yleisissä risteilyalan konferensseissa yhdessä erillisessä parituntisessa paneelikeskustelussa, mutta nyt sektoriin käytettiin kaksi kokonaista päivää, yhteensä lähes 30 esitystä ja paneelikeskustelua.
Osanottajia oli 950 melkein 70:stä maasta maailman joka puolelta.
Etätapahtuma luonnollisesti mahdollistaa paljon kattavamman osallistumisen kuin perinteinen ns. lähitapahtuma. Luvut osoittavat tämän hyvin konkreettisesti. Lähitapahtumana osallistujamäärä tuskin olisi ollut enempää kuin 20 % nyt nähdystä. Kokemus varmaankin vahvistaa etäkokousten suosiota myös pandemian jälkeen, etenkin kun etäkokousrutiinit ovat kehittyneet ja varmentuneet mitä pitempään COVID-19 – aikaa on eletty. Expedition –risteilyjen kohteita on kaikkialla maailmassa kahtena merkittävimpänä alueena Arktinen alue ja Antarktikan ympäristö, eli totisesti globaalia toimintaa.

Lähes koko maailma oli edustettuna tilaisuudessa. Silmiinpistävää kuitenkin oli, että Kiina ja Venäjä puuttuivat lähes täysin osallistujaluettelosta.

Käsite expedition –risteily ei ole mitenkään selvästi rajattu segmentti. Tyypillisiä tuotteen piirteitä ja kohteita ovat esimerkiksi historia, paikalliset kulttuurit, luonto yleisesti, ympäristökysymykset, paikalliset elintavat ja villieläimet.
Suomen kielessä ei ole vielä omaksuttu oikein luontevaa sanaa expedition –risteilylle. Sanan expedition suora käännös on tutkimusmatka tai retkikunta. Kumpikin näistä antaa hiukan erheellisen sävyn, joten käyttäkäämme edelleen termiä expedition –risteily suomenkielisessäkin tekstissä.

Tämän hiukan vaikeasti rajattavan segmentin volyymi on ollut viime vuosina noin 300.000 risteilymatkustajaa vuosittain, mikä on vain yksi prosentti maailman koko risteilytoiminnan volyymistä, kun tämä suhteutetaan vuoden 2019 lukuihin siis tilanteeseen ennen COVID-19 –virusta. Perinteisesti sektorin kasvu on ollut n. 8 % vuodessa (matkustajamäärät). Tuleville vuosille ennakoidaan jopa tähän verrattuna kaksinkertaista kasvua. Expedition -segmentillä on toiminut noin sata risteilyalusta. Alusten tyypillinen kapasiteetti on ollut 50 – 200 matkustajaa, koko alle 10.000 GT. Perinteisesti segmenttiä ovat hallinneet pienet, vanhat ja hyvin primitiiviset alukset. Risteilytuote on siten keskittynyt risteilykohteisiin ei niinkään palveluihin laivalla. Painopiste on ollut käsitteessä expedition ei tyypillisissä risteilytuotteen piirteissä.

Noin viisi vuotta sitten alkoi kuitenkin voimakas kehitys, jonka seurauksena expedition –sektorin laivat ovat nopeasti uusiutumassa. Keskimääräinen laivakoko kasvaa, laivojen tilat ja palvelut kehittyvät samalle tasolle kuin risteilytoiminnassa yleisesti. Itse asiassa monet expedition – sektorin varustamot tavoittelevat jopa luxury –luokan palvelutasoa, mitä luonnollisesti tukee se, että expedition – risteilyt ovat yleisesti kertaluokkaa kalliimpia kuin vastavanpituiset tavanomaiset risteilyt. Jopa vanhoilla varsin primitiivisillä laivoilla tyypillinen expedition –risteily on maksanut vähintään 800 USD/matkustajapäivä kun massamarkkinasegmentissä perinteinen risteily on maksanut esim. 200 USD/matkustajapäivä. On tietysti selvää, että palvelutason nostamisella perustasolta luxury – tasolle on melko pieni suhteellinen vaikutus kustannuksiin, kun merkittävämmät kustannustekijät ovat seurausta etäällä tapahtuvasta toiminnasta ja laivojen pienestä koosta.

Merkittävä osa expedition –sektorin toiminnasta kohdistuu arktisille ja antarktisille alueille, joissa tarvitaan jäävahvistettua tonnistoa. Näillä alueilla toimintaa ohjaavat ja myös valvovat pitkälti varustamoiden ja muiden toimijoiden muodostamat yhteenliittymät, arktisella alueella AECO (Arctic Expedition Cruise Operators) ja antarktisella alueella IAATO (International Association of Antarctic Tour Operators). Näillä instituutioilla ei ole viranomaisroolia, mutta koska niiden jäseninä ovat käytännössä kaikki alueilla toimivat, ne pystyvät de facto hallitsemaan toimintaa melko suvereenisti. Pääasiana ovat luonnollisesti ympäristösuojelukysymykset.

Samoin kuin risteilytoiminnassa yleisesti myös expedition -sektorilla asiakaskunta on muuttumassa nuoremmaksi. Perinteisesti vanhempien ikäluokkien sijaan on painopiste siirtymässä ikäluokkaan 45–65 v. Toiminnan käynnistäminen COVID-19:n jälkeen edellyttää uusien käytäntöjen kehittämistä ja näille viranomaisten hyväksymisen. Prosessi on etenemässä voimakkaasti ja toiminnan luonteesta johtuen positiivisia tuloksia odotetaan aikaisemmin kuin risteilytoiminnan massamarkkinasektoreilla.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana expedition –sektorille on toimitettu 20 uudisrakennusta. Tilauksessa on tällä hetkellä lähes 40 alusta, joista pääosa on tarkoitus toimittaa vuosina 2021 ja 2022. Lisäkapasiteettia on tulossa yli 8000 matkustajapaikkaa ja tilausten arvo on yli 4 mrd USD. COVID-19 aiheuttaa hiukan epävarmuutta sekä toimitusmääriin että erityisesti toimitusajankohtiin. Uusien laivojen keskimääräinen koko on huomattavasti suurempi kuin vanhojen, joten markkinan kokonaiskapasiteetti tulee kasvamaan merkittävästi, vaikka suuri osa vanhasta kalustosta tulleekin poistumaan markkinoilta. Tämän kehityksen seurauksena expedition – laivasto tulee olemaan huomattavasti nuorempaa kuin risteilyalukset keskimäärin. Mahdollisia uusia laivatilauksia kommentoitiin kuitenkin hyvin varovaisesti .

Tilaisuudessa risteilyvarustamot olivat erittäin hyvin edustettuina. Merkittävät varustamot olivat laajasti mukana paneelikeskusteluissa, kuten Ponant, Hurtigruten, Oceanwide Expeditions, Scenic Cruises, Coral Expeditions, Aurora Expeditions, Lindblad Expeditions/National Geographic ja Atlas Ocean/Mystic Cruises.
Usko sektorin terveeseen kehitykseen ja kasvuun oli vankka. COVID-19 kylläkin on jarruttanut toimintaa viimeisen 12 kuukauden aikana, mutta mielenkiintoista kyllä sektorin suhteellisen aseman uskotaan risteilysektorilla vahvistuvan COVID-19:n seurauksena. Tähän esitettiin useita syitä: laivojen pieni koko merkitsee, että ”viruskupla” pystytään hallitsemaan kertaluokka paremmin kuin suurissa laivoissa, kohteissa on erittäin pieniä väkimääriä – jos on väkeä ollenkaan, tonniston uusiutumisen seurauksena risteilytuote on parantunut ja parantumassa huomattavasti. Tämän kaiken tueksi mainittiin, että suurten alusten sektoreilla noin 50 % varausten peruutuksista on johtanut maksujen palautuksiin, kun tämä expedition – sektorilla on ollut vain 10 %. Vaihtoehtona maksujen palautuksille on ollut varauksen siirtäminen tulevaisuuteen.

Teksti Eero Mäkinen

Jaa artikkeli