18.10.2023

Finnpilot aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

Luotsattavan liikenteen laskusta johtuva negatiivinen taloudellinen kehitys on syventynyt edelleen kesän ja syksyn aikana. Kuluva vuosi tulee olemaan yhtiön neljäs tappiollinen vuosi peräkkäin.

Kuva: Finnpilot

Finnpilot Pilotage Oy aloittaa mahdollisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin johtavat koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut tiistaina 24.10.2023. Syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Neuvottelut koskevat yhteensä 294 työntekijää.

– Luotsattavan liikenteen laskusta johtuva negatiivinen taloudellinen kehitys on syventynyt edelleen kesän ja syksyn aikana. Muutosneuvotteluilla tähdätään yhtiön toiminnan sopeuttamiseen ja kannattavuuden parantamiseen, yhtiö tiedottaa verkkosivuillaan.

Kuluva vuosi tulee olemaan yhtiön neljäs tappiollinen vuosi peräkkäin.

– Vuoden 2023 aikana syntyvä tappio tulee olemaan yhtiön historian suurin. Aiemmin toteutettujen henkilöstövähennysten lisäksi säästöjä on haettu muun muassa kuljetusten tehostamisesta sekä luotsiveneiden ajonopeuksia laskemalla. Myös ei-välttämättömiä investointeja on siirretty eteenpäin, kertoo Finnpilotin toimitusjohtaja Kari Kosonen.

– Ennusteiden mukaan alusliikenteen kasvua ei ole näkyvissä kovin nopeasti ulkomaan viennin ja tuonnin sakatessa. Henkilöstökustannusten osuus yhtiön kuluista on erittäin merkittävä, joten ratkaisuja yhtiön toiminnan kannattavuuden palauttamiseksi on etsittävä myös tältä saralta. Haluamme toteuttaa mahdolliset muutokset avoimesti ja vastuullisesti. Samalla pidämme huolta, että toimintamme luotettavuus sekä luotsauspalvelun saatavuus säilyvät korkealla tasolla, Kosonen jatkaa.

Luotsausmäärien laskun vuoksi työnantajan edellytys tarjota työtä on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä säädetyllä tavalla.

Luotsausmäärien kehitys 2018-2022 (aiempi luotsausaluejako). Ennuste vuodelle 2023 on 17 500 luotsausta.

Finnpilot neuvottelee henkilöstön edustajien kanssa mahdollisten henkilöstövähennysten ja lomautusten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. Arviot säästötavoitteista ja toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määristä henkilöstöryhmittäin ja toimenpiteittäin sekä arvioit ajoista, jonka kuluessa toimenpiteet suunnitellaan toteutettaviksi, esitellään henkilöstölle muutosneuvottelujen aloitustapaamisessa.

Muutosneuvotteluja käydään 5.12.2023 asti (kuusi viikkoa), ellei neuvotteluosapuolten kesken toisin sovita. Neuvottelujen lopputuloksesta viestitään yhtiön verkkosivuilla.


Luotsausmaksuihin korotus – taustalla toimintaympäristön muutokset

 

Jaa artikkeli