31.03.2020

Gasum aloittaa Ruotsissa LNG/LBG blendin toimitukset laivoille

Suomen Gasum Oy on solminut Ruotsin suurimman polttoaineyhtiön Preemin kanssa sopimuksen seos-kaasupolttoaineen toimittamisesta Preemin tankkereille. Seos koostuu nesteytetystä maakaasusta ja 10 prosentista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua. Tämä on ensimmäinen sopimus, jossa Gasum aloittaa säännölliset uusiutuvaa polttoainetta sisältävän polttoaineseoksen toimitukset meriliikenteen asiakkaalle. Toimitussopimus edistää kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä entisestään.

Gasum aloittaa säännölliset uusiutuvaa polttoainetta sisältävän polttoaineseoksen toimitukset meriliikenteen asiakkaalle.

Gasum toimittaa uusiutuvaa laivapolttoaineseosta kahdelle Preemin aikarahtaamalle tankkerille, Tern Oceanille ja Thun Evolvelle.

– Merikuljetukset ovat tärkeä osa Preemin toimintaa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme nyt käyttöömme myös uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua. Tämä tukee tiukkoja kestävyysvaatimuksiamme, Preemin Manager Trading Operations Anna Karin Klinthäll kertoo yhtiöiden tiedotteessa.

Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö merenkulun polttoaineena vähentää päästöjä merkittävästi verrattuna perinteisiin öljypolttoaineisiin. Se parantaa paikallista ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 20 prosentilla perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. LNG on tällä hetkellä ympäristöystävällisin saatavilla oleva meriliikenteen polttoaine ja täyttää kaikki nykyiset ja tulevat IMO:n ympäristövaatimukset.

Kun polttoaineseokseen lisätään täysin uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua (LBG), kasvihuonekaasupäästöt pienenevät entisestään. Biokaasu auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosentilla fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Fossiilista LNG-polttoainetta on kritisoitu viime aikoina erityisesti ns. metaanivuodon johdosta, jota on ilmastomielessä pidetty jopa vaarallisempana kuin muiden päästöjen vähenemää. Ratkaisuksi on varustamoiden puolesta toivottu biokaasua – alkuun sekoitteena ja pitkässä juoksussa, mikäli hinnat ja tuotantovolyymit saadaan kohdalleen, kokonaisratkaisuna.

– Olemme Gasumilla sitoutuneet toimimaan hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta ja auttamaan asiakkaitamme vähentämään omaa hiilijalanjälkeään toimittamalla niille puhtaampaa energiaa. Olemme iloisia voidessamme tukea Preemiä sen pyrkiessä vihreämpiin merikuljetuksiin ja erityisesti yhtiön visioon johtaa siirtymistä kestävään yhteiskuntaan, Gasumin meriliikenteen myyntijohtaja Jacob Granqvist sanoo.

Gasum kehittää jatkuvasti polttoainetarjontaansa ja palvelujaan vastatakseen merenkulkualan tuleviin tarpeisiin. Se toimeenpani hiljattain merkittäviä yritysostoja toimituslogistiikan alueella. Yhtiö jatkaa investointeja LNG- ja LBG-toimitusketjuun ja rakentaa yhdessä merenkulkualan kumppaniensa kanssa puhtaampaa tulevaisuutta.


Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö. Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Preem on Ruotsin suurin polttoaineyhtiö, jonka vuotuinen jalostuskapasiteetti on yli 17 miljoonaa tonnia raakaöljyä. Preem jalostaa ja myy bensiiniä, lämmitysöljyä sekä uusiutuvia polttoaineita yrityksille ja kuluttajille Ruotsissa ja useassa muussa maassa. Preem toimittaa lämmitys- ja energiatuotteita yli puolelle Ruotsin teollisuusyrityksistä sekä kolmasosalle maan pienyrityksistä. Preemillä on koko Ruotsin kattava noin 570 tankkausaseman palveluverkosto, joka palvelee sekä yksityisautoilijoita että kaupallista liikennettä. Preemillä on yli 1 500 työntekijää, joista 950 työskentelee yhtiön kahdessa öljynjalostamossa Göteborgissa ja Lysekilissä. Kun mukaan luetaan jakelu- ja muiden kumppanien henkilökunta, Preem-brändin alla toimivia asiakaspalvelijoita on yli 3 000. Preemin liikevaihto vuonna 2018 oli lähes kymmenen miljardia euroa.

teksti: Mikko Niini

Jaa artikkeli
portofnaantali