09.06.2021

Helsingin telakka vahvassa vauhdissa

Navigatorilla oli tilaisuus haastatella uuden Helsingin telakan hallituksen puheenjohtajaa Viktor Olerskiy’a telakan tiloissa Helsingissä toukokuun lopulla. Haastattelun teki erityisen kiinnostavaksi se, että julkisuudessa on ollut hyvin vähän informaatiota telakan uusista omistajista ja itse yrityskaupasta. Tämä artikkeli pohjautuu pääosin tehtyyn haastatteluun.

Victor Olerskiy, Helsinki Shipyard Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yksi kolmesta Pola – ryhmän perustajasta.

Vuonna 2019 Helsingin telakka, laitos ja toiminta, siirtyi Arctech Helsinki Shipyard Oy:ltä uudelle Helsinki Shipyard Oy:lle yrityskaupan seurauksena. Edellinen omistaja Venäjän valtion omistama telakkakonglomeraatti, United Shipbuilding Corporation USC – venäjänkielinen lyhenne OSK, myi yrityksen ryhmälle venäläisiä ja ei-venäläisiä sijoittajia, joista siis tuli yrityksen uudet omistajat.

Munkki- ja Hernesaarissa olevalla Helsingin telakalla on pitkä historia vuodesta 1865 lähtien. Kuten on tapahtunut monen eurooppalaisen telakan ja telakkayhtiön kohdalla, myös Helsingin telakka on kokenut monia omistajavaihdoksia 1980 – luvun puolesta välistä lähtien Euroopan telakkateollisuuden muuttuneen liiketoimintaympäristön seurauksena.

Vuoteen 1986 saakka telakka oli Wärtsilä Oy:n omistuksessa, sen jälkeen muutaman vuoden Wärtsilän ja Valmetin yhteisomistuksessa kunnes Wärtsilä Meriteollisuus Oy ajautui konkurssiin vuonna 1989. Sen jälkeen telakka oli jonkin aikaa niiden varustamoiden omistuksessa, joilla sattui olemaan laivoja tilauksessa ryhmän eri telakoilla konkurssin iskiessä. Myöhemmin telakan omistajaksi tuli norjalainen Kvaerner – konserni, minkä jälkeen omistus siirtyi toisen norjalaisen teollisuusyhtymän Akerin haltuun. Tämän jälkeen telakka myytiin korealaiselle STX – ryhmälle ja edelleen venäläiselle OSK:lle, ennekuin viimeinen kauppa toteutui vuonna 2019 ja telakka siirtyi sen nykyisille omistajille. Kaiken kaikkiaan kahdeksan omistajaa 35 vuoden aikana. Varsin epätavallista myös eurooppalaisten telakoiden kehityshistoriassa.

Telakan nykyiset omistajat ja heidän taustansa

Helsinki Shipyard Oy:n omistaa tänään kokonaan Kyproksella rekisteröity Algador Holdings Ltd (Algador), minkä yrityksen omistavat edelleen kaksi venäläistaustaista liikemiestä, Vladimir Kasyanenko ja Rishat Bagauditnov. Ensin mainittu omistaa Algadorin osakekannastahiukan yli 80 % ja jälkimmäinen lopun hiukan alle 20 %.

Nämä kaksi henkilöä omistavat lisäksi myös useita muita merisektoriin liittyvää yrityksiä, jotka toimivat sekä Venäjällä että muualla. Nämä kaikki yritykset kuuluvat Pola – yritysryppääseen, jonka nimi Pola viittaa pienehköön jokeen Pohjois-Venäjällä. Nämä yksiköt ovat:

Helsinki Shipyard Oy
Swan Hellenic, expedition – risteily – yritys, jossa omistajina ovat sekä mainitut kaksi liikemiestä että ei-venäläisiä tahoja
Pola Maritime Ltd, irtolastilaivavarustamo
Pola Rise Ltd, kuivalastilaivavarustamo, jolla on jokimerialuksia, jotka toimivat Venäjän joilla sekä kaikkialla Euroopassa
Vodohod, jokiristeilyvarustamo
INOK TM, ”ship management” – yritys
sekä joitakin muita merialla toimivia yrityksiä

Kaikki luetellut yritykset toimivat yksinomaan merenkulun ja laivanrakennuksen piirissä. Jokaisessa yrityksessä on omistajina yllämainitut kaksi liikemiestä, herrat Kasyanenko ja Bagautdinov. Omistusosuudet vaihtelevat yrityksestä toiseen. Pola – ryhmän yritysten yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on yli 500 MEUR ja näiden yritysten palkkalistoilla on yli 10.000 henkilöä.

Pola – ryhmän yritysten toiminta on varsin kansainvälistä, joskin jotkut yrityksistä keskittyvät voittopuolisesti toimintaan Venäjällä.

Yritysryppään historia juontaa 1980 – luvun lopusta, jolloin Vladimir Kasyanenko ja Victor Olerskiy opiskelivat Pietarissa toimivassa merialan yliopistossa (Merchant Marine Academy), tuolloin kaupunki tunnettiin vielä Leningradina. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen oli mahdollista perustaa Venäjällä yrityksiä ilman että vaadittiin ollenkaan omaa pääomaa, mikä teki mahdolliseksi yritysryppään käynnistämisen.

Vladimir Kasyanenkolla on kaksi kansalaisuutta, Venäjä ja Belgia, ja hän käytännössä asuu molemmissa valtioissa. Rishat Bagautdinov ja Victor Olerskiy ovat Venäjän kansalaisia ja asuvat Pietarissa sekä Moskovassa. Kaikilla kolmella onpitkä tausta kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Hallituksen puheenjohtaja Victor Olerskiy

Victor Olerskiy opiskeli merialan yliopistossa radioupseeriksi. Hänen perheensä tausta on vahvasti merenkulkupainotteinen, joten merialan opiskelu oli hänelle mitä luontevin valinta. Valmistumisensa jälkeen Victor Olerskiy oli usean vuoden Baltic Shipping Companyn palveluksessa, ennenkuin hän lyöttäytyi yhteen Vladimir Kasyanenkon ja Rishat Bagautdinovin kanssa perustaakseen yhtiöitä, jotka tänään muodostavat Pola – ryhmän.

Aluksi nämä yritykset omisti mainitut kolme henkilöä. Victor Olerskiy kutsuttiin kuitenkin vuonna 2009 varaministeriksi Venäjän keskushallinnon kuljetusministeriöön (Ministry of Transport of Russia). Tuonaikaiset säännöt eivät sallineet varaminsterien yritysomistuksia yksityisyrityksissä, jotka toimivat kyseisen ministeriön toimialalla. Siksi Victor Olerskiy myi kaikki osuutensa partnereilleen, minkä seurauksena Vicotr Olerskiyllä ei ole edelleenkään Pola – ryhmän yrityksissä omistuksia, vaikka aikaisemmat rajoitukset eivät enää liitykään hänen toimintaansa. Hän oli varaministerinä yhteensä yhdeksän vuotta kahden eri ministerin aikana. Victor Olerskiy oli ministeriössä vastuussa kaikesta merialaan liittyvästä toiminnasta, mikä liittyi sekä meri- että jokiliikenteeseen. Hän lopetti varaministerin tehtävät vuonna 2018.

On syytä mainita, että Venäjällä varaministerit eivät yleensä ole poliitikkoja vaan heidät valitaan asiataustansa perusteella. Siten Victor Olerskiy ei ole poliittinen henkilö eikä hänellä ole puoluejäsenyyttä.

Varaministerikautensa jälkeen Victor Olerskiy palasi entisten kumppaniensa joukkoon Pola – ryhmän yrityksiin ja hänellä on tänään eri rooleja ryhmän eri yrityksissä kuten hallituksen puheenjohtajuus Helsinki Shipyard Oy:ssä.

Helsinki Shipyard Oy (HSY)

Vuodesta 2019 lähtien Helsingin telakka, Helsinki Shipyard Oy, on ollut osa Pola – ryhmän yrityksiä. Hankintaan OSK:lta sisältyi osana myös telakoiden ”vaihto” OSK:n ja Pola – ryhmän omistajien kesken. HSY siirretiin OSK:lta Pola – ryhmän piiriin ja vastavuoroisesti Pola – ryhmän omistama Nevskiy – telakka siirtyi OSK:n omistukseen. Nevskyin toimintaan Pietarin lähialueella sisältyy sekä laivauudisrakennusta että laivakorjausta. Tämän kaupan seurauksena OSK:lla ja HSY:llä ei ole enää mitään sidonnaisuuksia, ei rahoitukseen eikä tekniikkaan liittyviä.

HSY:llä on tänään sopimukset kolmen expedition – risteilyaluksen rakentamisesta Swan Hellenic risteilyvarustamolle, jonka omistavat samat henkilöt, jotka omistavat Algadorin kautta Helsingin telakan. Telakan kannalta lienee varsin edullista, että ensimmäiset laivat toimitetaan yritykselle, jolla on samat omistajat kuin telakalla. Laivojen toimitusten aikataulu on:

Ensimmäinen loka/marraskuussa 2021, vesillelasku jo kesäkuun 23:na päivänä 2021
Toinen maalis/huhtikuussa 2022
Kolmas loka/marraskuussa 2022

Kahden ensimmäisen laivan GT on 10.559 ja matkustajakapasiteetti 152. Kolmas laiva on hiukan suurempi ja sen GT on 12.145 sekä matkustajakapasiteetti 192. Tilauskanta antaa varsin mukavan ja varman kuormituksen telakalle puoleksitoista vuodeksi. Kuitenkin uusia sopimuksia tarvitaan melko pian, mieluimmin jo kesän 2021 lopussa.

Tilauskannan kokonaisarvo on lähes 460 MEUR, mikä on varsin hyvä laitokselle, jonka palkkalistoilla on noin 460 henkilöä.

Koska Pola – ryhmällä on läheiset kontaktit Venäjälle, omistajat luonnollisesti seuraavat tarkasti Venäjän telakkateollisuuden kehitystä. Yleisesti ottaen Venäjän telakat ovat tänään huomattavan kuormitettuja ja näiden telakoiden kiinnostus ja mahdollisuus rakentaa korkean teknologian laivoja kuten expedition – risteilyaluksia, joissa on korkea vaatimustaso ja tiukat aikataulut (kuten kaksi vuotta tilauksesta toimitukseen prototyyppialuksille) on olematon.

HSY:n toimintastrategiana on runkorakentamisen totaalinen ulkoistaminen ja itse asiassa telakalla ei enää ole edes kunnollisia tiloja ja laitteistoja runko-osien suurimittaiseenvalmistamiseen telakan omalla alueella. Tyypillisesti rungon osat (lohkot) tilataan Liettuassa ja Puolassa olevilta telakoilta, jotka telakat ovat erikoistuneet runkoalihankintoihin toisille telakoille Pohjois-Euroopassa. Tänään on ilmeistä, että vastaavia runkojen osatoimituksia ei ole mahdollista saada Venäjältä halutuissa aikatualuissa, koska saatavissa olevat kapasiteetit ovat kovin rajallisia.

HSY:n nykyinen tuotestrategia on eräänlainen yhdistelmä Pola – ryhmän tarpeista (Swan Hellenic) ja telakan historiallisista vahvuuksista vuosikymmenten takaa. Victor Olerskiyn mukaan telakan pääasialliset tuotesegmentit ovat:

1. Expedition – risteilyalukset. Swan Hellenic – varustamolle ja myös muille asiakkaille. Telakoilla ympäri maailmaa on tällä hetkellä suuri määrä expedition – risteilyalusten uudisrakennuksia tilauskannassa, jotka laivat tulevat markkinaoille lähimmän parin vuoden aikana mutta tästä huolimatta tämän risteilysektorin näkymät ovat varsin positiivisia, koska:
a. Markkinoilla tänään toimivat vanhat alukset ovat varsin primitiivisiä ja tulevat katoamaan markkinoilta pian
b. COVID-19:n oletetaan vaikuttavan expedition – segmentin toimintaan huomattavasti vähemmän kuin suurten massamarkkinalaivojen toimintaan (terveyskysymyksistä huolehtiminen, maissakäynnit yleensä täysin varustamon kontrollissa). Tämän ennakoidaan vahvistavan expedition – segmentin suosiota

2. Jäänmurtajat ja muut jäissätoimivat pienet ja keskisuuret alukset, sekä venäläisille että ei-venäläisille asiakkaille. Tosiasia tänään on, että Venäjällä pyritään voimakkaasti toteuttamaan hankkeet maan omilla telakoilla. On kuitenkin mahdollista ellei jopa todennäköistä, että ainakin tietyissä erikoitapauksissa tukeudutaan ulkomaisiin toimituksiin aikataulu-, kapasiteetti- ja laatusyistä. Onhan varsin tunnettu asia, että venäläiset telakat ovat varsin kaukana kehittyneiden länsimaisten telakoiden tasosta toimintaprosesseissa ja toimittajaverkon hyödyntämisessä.

3. Suurehkot jahdit (superyachts). Tämä on HSY:lle uusi tuotesegmentti ja eräällä tavalla jatke expedition – risteilylaivoille. Helsingin telakka olisi melko ideaalinen superjahtien rakentajaksi, vaikkakin tuote tulisi vaatimaan sekä toimintaan että laitokseen liittyviä kehityshankkeita.

Minerva (laivat 516 ja 517) ja laiva 518. Sivukuvat.

On kiinnostavaa huomata, että myös Saksassa on tänään yksi pienehkö telakkayhtiö, joka on yksityisten venäläisten yritysten/henkilöiden omistuksessa, Pella Sietas GmbH Hampurin alueella. Pella Sietasin kanssa ei tuskin on erityisiä päällekkäisyyksiä lukuunottamatta ehkä jäänmurtajien rakentamista venäläisille asiakkaille. Toisaalta HSY:llä on vuosikymmenten kokemus jäänmurtajissa, mitä Pella Sietasilla ei ole.

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana HSY on mukauttanut toimintaansa siten, että tuotanto- kapasiteetti on pienentynyt ja samoin alusten koko on pienentynyt. Vielä 20 vuotta sitten telakan palveluksessa oli yli 2.500 henkilöä ja telakka toimitti yhden 85.000 GT:n risteilyaluksen joka yhdestoista kuukausi. Tämä volyymi vastaa noin 600 MEURon vuosittaista liikevaihtoa tämän päivän rahassa. Muutos on ollut varsin dramaattinen ja on luonnollisesti johtanut myös telakka-alueen pienentämiseen.

Kaksi ensimmäistä Vega – luokan risteilyalusta rakenteilla HSY:n rakennusaltaassa, NB 516 Minerva ja NB 517 (kuva otettu 18.5.2021)”

Kuten on yleisesti tiedossa telakka sijaitsee maa-alueella, jonka omistaa Helsingin kaupunki, joka on vuokrannut alueen telakkayhtiölle. Tällä hetkellä vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2035, mikä takaa varmat toimintaedellytykset ja mahdollistanee jopa investointeja melko pitkälle aikavälille tulevaisuuteen. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana telakkatoimintaan käytettyä aluetta on pienennetty huomattavasti, koska tuotannon volyymi on laskenut ja erityisesti, koska rungon osavalmistus on lähes kokonaan ulkoistettu. Tämä seurauksena luonnollisesti vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa kattaa huomattavasti pienemmän alueen kuin aikaisemmin.

HSY:n edeltäjällä valtiollisen OSK:n omistamalla Arctechilla oli huomattavia vaikeuksia toiminnan rahoittamisessa, mikä johtui siitä, että OSK oli niiden venäläisten yritysten joukossa, jotka olivat kansainvälisten taloudellisten pakotteiden kohteena. Tämä ongelma oli oletettavasti yksi suuri syy siihen, että OSK halusi luopua telakan omistuksesta. Telakan uusilla omistajilla ei ole näitä vaikeuksia ja lienee todennäköistä, että telakka ja sen asiakkaat pääsevät esimerkiksi osalliseksi Finnveran rahoitukseen ja takuihin liittyvistä tuotteista. Kuitenkin lienee aika selvää, että nykyisen omistuksen vallitessa HSY tuskin pääsee käsiksi Suomen valtion sotalaivahankkeisiin ja vastaaviin.

HSY:llä lienee hyviä mahdollisuuksia päästä mukaan Pola – ryhmän eräiden muiden yritysten hankkeisiin kuten selviää seiraavasta.

Minerva, taitelilijakuva.

Swan Hellenic

Swan Hellenic on hyvin tunnettu brändi risteilylalla ja sillä on pitkä historia. Yritys oli vuosikymmeniä Brittiläisessä omistuksessa mutta on ollut viimeiset vuodet ilman toimintaa. Pola – ryhmän tekemä hankinta tuo brändin uudelleen markkinoille. HSY:n kannalta oli onnenpotku, että Pola – ryhmä päätti hankkia omistukseensa sekä varustamon että telakan. Uuden omistuksen seurauksena Swan Hellenic tulee jatkamaan toimintaa brändin perinteisellä toimintasektorilla ja tarjoamaan expedition – risteilytuotetta nyt uusilla aluksilla.

Kahden vuoden kuluttua Swan Hellenic tulee olemaan markkinoilla kolmella laivalla, joiden yhteinen kapasiteetti on 496 matkustajapaikkaa (”alavuodetta”).

Oltuaan useita vuosi poissa markkinoilta Swan Hellenic aloittaa nyt toimintansa käytännössä nollasta. Yritys on jo avannut toimistot Monacossa (pääkonttori), Lontoossa, Dusseldorfissa ja Fort Lauderdalessa USA:ssa. Swan Hellenic liittyy mukaan siihen kasvavaan määrään yrityksiä, jotka tarjoavat expedition – risteilyjä, joiden painopiste on Polaarialueilla, Arktisilla merillä ja Antarktikan ympäristössä. Pola – ryhmän erityissuhde Venäjälle saattaa olla erityisetu Swan Hellenicille siinä mielessä, että yritys voinee tarjota kattavampaa risteilytuotetta Venäjän arktisilla vesillä ja läpi Koillisväylän kuin kilpailijansa.

Jos Swan Hellenic onnistuu hyvin pääsyssään markkinoille, HSY saattaa hyvinkin hyötyä yhteydestä Pola – ryhmän kautta pitkällä tähtäimella. Tarve lisäkapasiteetille hyvin mahdollisesti voisi johtaa lisätilauksiin telakalle. Kaikki riippuu siitä, kuinka menestyksekäs Swan Hellenic tulee olemaan ja kuinka tehokkaasti varustamo pystyy hyödyntämään erikoista asemaansa markkinoilla.

Vodohod

Vodohod on ylivoimaisesti suurin jokiristeilyvarustamo Venäjällä ja on kuten muutkin Pola – ryhmän yritykset kokonaan Vladimir Kasyanenkon ja Rishat Bagautdinovin omistama. Yritys on operoinut 26 jokiristeilyalusta kaikilla neljällä suurella joella Länsi-Venäjällä vuosikymmenien ajan.
Toimintaa tullaan laajentamaan nykyisestä itään Jenisei-, Lena- ja Ob joille sekä myös Baikal – järvelle. Vodohod omistaa ja operoi laivastoa, joka oli Neuvostoliiton aikana maan suurin jokiliikennevarustamo Volga Shipping company. Jokiliikenne on Venäjällä niin kuin moneilla muullakin alueella maailmassa sensonkiriippuvaista, Venäjällä aktiivisesonki on tyypillisesti huhtikuu – marraskuu.

Historiallisesti 30 – 35 % Vodohodin matkustajista on ulkomailta, siis ei-venäläisiä. Yritys on vahvasti etabloitunut omalla sektorillaan ja 60 % matkustajista on ollut ristielyllä aikaisemminkin. Suurin osa matkustajista on eläkeläisiä – mikä ei ole mitenkään harvinaista risteilymaailmassa. Vodohod hoitaa kaikki toimintonsa kuten markkinoinnin, myynnin ja kaiken operatiivisen toiminnan itse eikä vuokraa (chartraa) kapasitteetia/laivojaan ulos kuten monet muut varustamot tekevät Venäjän markkinoilla. COVID-19 on luonnollisesti vaikuttanut merkittävästi toimintaan vuonaa 2020 ja myös kuluvana vuonna. Ei-venäläisillä matkustajilla ei ole ollut mahdollisuutta matkustaa maahan. Kuitenkin vuonna 2020 toiminnassa oli 14 kaikkiaan 26:sta laivasta ja laivamäärä kasvaa neljällä nyt alkavalle toimintakaudelle.

Surin osa Vodohodin laivoista on varsin vanhoja rakennettu Itä-Saksassa, Itävallassa ja Slovakiassa. Tyypillisesti laivat ovat 1970- ja 1980 luvuilta, mutta niistä on pidetty hyvää huolta ja osa laivoista on melko perusteellisesti uudistettu. Yrityksellä on kuitenkin yksi vastatoimitettu hyvin suuri jokiristeilyalus Musai Karim, rakennettu Krasnaja Sormovo – telakalla Nizgni Novgorodossa Venäjällä. Laivan kapasiteetti on 320 matkustajaa. Venäjän joet ja niiden sulkujärjestelmät sallivat paljon suurempia aluksia kuin esimerkiksi Länsi-Euroopan joet Rein, Tonava, Rhone jne.

Victor Olerskiy otaksuu, että tulevaisuudessa Vodohod keskittyy olemassa olevan laivastonsa parantamiseen (refurbishment) huolimatta siitä, että laivat ovat varsin iäkkäitä. Toiminta makeassa jokivedessä varmistaa rungon kunnon säilymisen hyvänä ilman ongelmia, mutta laivojen sisustusalueilla tarvitaan totaalista uudistamista. Aika näyttää, josko tämä strategia tuo HSY:lle uusia liiketoimintamahdollísuuksia?

Jokiristeilyalus Mustai Karim, Vodohod. Toimitettu 2020.

Pola Maritime Ltd

Pola Maritime on täysin kansainvälisessä toiminnassa oleva irtolastilaivavarustamo. Yrityksellä on toimipisteet Singaporessa, Kyproksella, Antwerpenissä ja Monacossa.
Tominta keskittyy ns. ”handysize” – segmenttiin ja laivakoko on alueella 35.000 tdw – 46.000 tdw. Pola Maritime omistaa kymmenen laivaa ja lisäksi yhtiöllä on vuokrattuna neljä laivaa. Pola Maritime tuskin edustaa minkäänlaista potentiaalia HSY:n uudisrakennustoiminnalle.

Poal Rise

Poal Rise omistaa ja operoi 22:n niinsanotun joki-meri aluksen laivastoa. Nämä laivat on suunniteltu ja rakennettu toimintaan Venäjän joilla ja kaikkialla Euroopassa. Tilauksessa on muutama uudisrakennus. Tyypillisesti laivakoko on 8.000 tdw ja laivaston kokonaisvolyymi on 175.000 tdw. Kaikki yrityksen laivat on rakennettu Venäjällä, jossa tämän tyyppisiä laivoja on rakennettu jatkuvasti vuosikymmenien ajan. Tämä viittaa siihen, että HSY:llä tuskin on mitään roolia uudisrakennusten toimittamiseksi Pola Riselle.

INOK TM

INOK TM on niin sanottu ship management – yhtiö ja sen pääkonttori on Pietarissa. Yrityksen nimi tule sanoista INfotech OK TM, jossa O viittaa Olerskiyyn ja K Kasanyenkoon. INOK tarjoaa ship management – palveluja sekä Pola – ryhmän pirissä oleville varustamoille että ryhmän ulkopuolisille varustamoille. Tänään INOKin toiminnan piirissä on 56 alusta, joiden yhteinen kantavuus on 10,3 milj. tonnia.

Lopuksi

Helsinki Shipyard Oy on nyt suurehkon kansainvälisen merialalla toimivan yrityksen omistuksessa ja osa näiden omistajien Pola – ryhmää sen kehityhistorian jälkeen, jossa telakka on kokenut lukusia omistajamuutoksia muutaman vuosikymmenen aikana. Uusilla omistajilla on erityissuhde Venäjään, mistä on oletettavasti suurta etua telakkayhtiölle.

HSY rakentaa expedition – risteilyaluksia Swan Hellenic – varustamolle, joka on niinikään osa Pola – ryhmää. Pola – ryhmällä on lisäksi useita muita merialalla toimivia yrityksiä.

HSY on yrityksenä ja telakkana kertaluokkaa pienempi kuin mitä se oli vuosia sitten. Nyt HSY keskittyy valkoituihin erikoislaivasegmentteihin, joissa tukeudutaan telakan historiallisiin vahvuuksiin (tuote ja toiminta) laivojen rakentamisessa samalla paikalla. Pola – ryhmän keskinäiset synergiat antavat varmaankin tukea telakalle tulevaisuudessa.

Pola – ryhmä on ollut varsin menestyksekäs ryhmän 30 – vuotisen historiansa aikana. Ei ole siten yllättävää, että Victor Olerskiy, HSY:n hallituksen puheenjohtaja, on huomattavan optimistinen HSY:n tulevaisuuden suhteen.

Teksti Eero Mäkinen

Jaa artikkeli