22.03.2023

Jäänmurtajahankinnoista on päätettävä alkavalla vaalikaudella

Suomen Satamaliitto, Metsäteollisuus ja Keskuskauppakamari vetoavat, että jäänmurtajahankinnoista päätetään Suomessa tulevalla hallituskaudella. Vanhenevaa kalustoa on uusittava vähäpäästöisemmillä ja nykyaikaisten rahtialusten tarpeisiin vastaavilla murtajilla.

Jäänmurtaja Otso. Kuva: Arctia Oy

Hankintojen avulla taataan Suomen ulkomaankaupan sujuvuus ja toimivuus pitkälle tulevaisuuteen.

– Uusien jäänmurtajien hankinta on mittava investointi, mutta sen tekemättä jättäminen saattaa maksaa hankintaakin enemmän. Katkokset pohjoisessa toimivien yritysten tavaraviennissä ja tuonnissa aiheuttaisivat miljoonien eurojen menetykset. Toimitusvarmuus asiakkaalle on globaalissa kilpailussa kaiken A ja O, logistiikkapäällikkö Alina Koskela Metsäteollisuus ry:stä muistuttaa.

Vanhimpien jäänmurtajien korvaamisen lisäksi Suomeen tarvitaan jäänmurtokaluston pitkän aikavälin uudistamis- ja elinkaaristrategia. Kalustosta suuri osa tulee uusimisikään seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Sitä on kehitettävä systemaattisesti vastaamaan operointiympäristön tarpeita sekä muuttunutta turvallisuuspoliittista tilannetta.

– Toimintaympäristön muutoksiin voidaan parhaiten vastata ennakoimalla ja sitoutumalla strategisesti jäänmurtajakaluston uusimiseen yli hallituskausien. Parlamentaarisen yhteisymmärryksen saavuttaminen edesauttaisi myös mahdollisuuksia ennakoida ja saada EU-rahoitusta, Suomen Satamaliitto ry:n toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä korostaa.

Yritysten viesti päättäjille on, että jäänmurtajahankinnoista on päätettävä Suomessa mahdollisimman pian. Vuoden 2023 aikana tulisi perustaa jäänmurtajien suunnitteluun, hankintaan ja operointiin liittyvistä ministeriöistä ja keskeisten sidosryhmien edustajista koostuva työryhmä.

– Ruotsi valmistautuu tilaamaan kaksi jäänmurtajaa kuluvan vuoden aikana. Suomessa on varmistettava, että suomalainen osaaminen ja synergiaedut Ruotsiin tulevat hyödynnetyksi jäänmurtokalustoa uusittaessa. Hankinnoissa on osattava ottaa huomioon myös kasvava jäänmurtokapasiteetin tarve esimerkiksi metsäteollisuudessa, akku- ja kaivannaisteollisuudessa ja metalliteollisuudessa, Keskuskauppakarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola toteaa.

Jaa artikkeli
portofnaantali