27.05.2024

Kannanotto meriliikenteen väylämaksuihin esitetystä korotuksesta

Kehysriihessä tehty päätös meriliikenteen väylämaksujen kaksinkertaistamisesta herättää huolta muutoksen vaikutuksista merikuljetusten kustannuksiin, saatavuuteen ja joustavuuteen. Elinkeinojärjestöt ovat ottaneet yhteisen tiiviin kannanoton väylämaksuihin ehdotetusta korotuksesta.

Elinkeinojärjestöjen kannanoton mukaan päätös nostaisi merikuljetusten kustannuksia poikkeuksellisen haasteellisessa tilanteessa, sillä samaan aikaan merikuljetuksiin kohdistuu EU-sääntelyn myötä uusia kustannuspaineita. Tämän vuoden alussa alkanut meriliikenteen päästökauppa ja ensi vuonna alkava meriliikenteen jakeluvelvoite lisäävät ulkomaankaupan kustannuksia yhteensä 500–600 miljoonalla eurolla vuodessa.

– Hallituksen tarve tehdä julkista taloutta tervehdyttäviä päätöksiä on ymmärrettävä, mutta väylämaksun tason nostaminen fiskaalisin perustein heikentää ulkomaankauppaa käyvien yritysten kilpailukykyä, joka kiertyy rasitteena takaisin kansantalouteen. Väylämaksujen maksajina ovat viime kädessä rahdinantajina ja kuljetusasiakkaina toimivat yritykset mm. teollisuuden, kaupan ja matkailun aloilta, kannanotossa todetaan.

– Merikuljetusten osuus Suomen ulkomaan kaupan kuljetuksista on 95 prosenttia. Suomen elinkeinoelämä ja teollisuus ovat täysin riippuvaisia merikuljetusten toimivuudesta ja saatavuudesta ja alttiita meriliikenteen kustannusmuutoksille. Logistiikkakustannukset ovat olleet viime aikoina yksi tärkeimmistä kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä ja kansainvälistä saavutettavuutta heikentävistä tekijöistä.

Kannanotossa ehdotetaan, että väylämaksu säilyttäisiin nykyisellä viime syksynä hyväksytyllä tasollaan vuoden 2027 loppuun saakka. Näin väylämaksujen ennakoitavuus säilyy nykylain voimassa olon ajan. Vuoden 2027 loppuun mennessä on myös paremmin arvioitavissa, millaiset vaikutukset merenkulun ilmastokustannuksista aiheutui.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet: Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja, Suomen Satamat ry:n toimitusjohtaja Piia Karjalainen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Alina Koskela, Kemianteollisuus ry:n johtaja Sami Nikander, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen sekä Suomen Laivameklarit ry:n toiminnanjohtaja Sari Turkkila.

Jaa artikkeli