17.01.2023

Laivojen vedenalainen melu IMO:n agendalle

Vedenalainen melu on tullut IMO:n SDC:n agendalle ja seuraavaksi SDC:n yhdeksäs kokous 23.-27. tammikuuta käsittelee myös vesimeluasiaa.

IMO:n jäsenmaille ehdottama työsuunnitelma vesimeluasian työstämiselle lähivuosina.

Kansainvälinen YK:n merenkulkujärjestö IMO käsittelee ja valmistelee globaalia kansainvälistä merenkulkua käsittelevää regulaatiota. Järjestössä on 175 jäsenvaltiota. Alunperin IMO:n tavoitteena on ollut ennen kaikkea alusturvallisuuden lisääminen ja ihmishenkien säästäminen. Tunnetuksi on tullut SOLAS-konventio.

Viime vuosina agendalle on tullut pahojen onnettomuuksien seurauksena entistä enemmän ympäristöä ja ympäristöturvallisuutta koskevaa säännöstöä (MARPOL). Viime vuosien keskeinen kysymys on ollut merenkulkulähtöisten ilmastopäästöjen vähentäminen. Suuri päivän kysymys on erityisesti kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen strategia, jonka käsittely IMO:ssa parhaillaankin jatkuu.

SDC on jo pitempään sisäisesti käsitellyt, varsin pitkälle Kanadan hallinnon veturoimana, laivojen vedenalaisen melun ohjeistuksen päivitystä. SDC 9 kokouksen odotetaan päättävän vedenalaisen melun ohjeistuksen (Underwater Radiated Noise Guideline) valmistelun työsuunnitelmasta ja aikataulusta.

Tavoitteena on että päivitetty ohjeistus valmistuisi MEPC 82:lle päätettäväksi ja hyväksyttäväksi syksyllä 2024. MEPC:n asiana on silloin ottaa kantaa kysymykseen jääkö ohjeistus ei-sitovana voimaan vai ryhdytäänkö mahdollisesti sitä työstämään ja millaisella suunnitelmalla ja aikataululla pakottavaan muotoon.

Teksti Mikko Niini

Jaa artikkeli
portofnaantali