24.07.2020

Lepsen kelluva ydinvarasto viimeisellä rannalla

Rosatom viimeistelee käytetyn ydinpolttoaineen poistoa Lepsen kelluvalta tukikohdalta Nerpan telakalla Murmanskin alueella. Hiljattain viimeinen polttoaine-erä lastattiin pakkauskontteihin, jotka kuljetettiin -huoltoalus Serebryankalla FSUE Atomflotin säilytyspaikkaan.

Kuivarahtialus Lepse rakennettiin vuonna 1934 ja alus muutettiin kelluvaksi huoltotukikohdaksi vuonna 1961.

Viime vuoden toukokuussa aloitetun työn tuloksena huoltoalukselta on lastattu 620 käytettyä polttoaine-erää tähän erityistarkoitukseen suunniteltujen laitteiden avulla.

– Vaikeissa säteilyoloissa Rosatomflotin spesialistit suoriutuivat nopeasti tasoltaan heikkojen polttoaine-elementtien purkamisesta, FSUE Atomflotin pääjohtaja Mustafa Kashka kertoo.

Pääjohtajan mukaan henkilökunnan säteilyaltistus ei ylittänyt suosituksia eikä keskimääräisiä vuotuisia arvoja.

– Lepsen purkaminen on kansainvälisesti merkittävä ympäristöhanke Barentsin euroarktisella alueella, NFC Logistiikkakeskusten johtaja Alexander Zhelnin toteaa Rosatomflotin tiedotteessa.

Purkutöitä riittää vielä ensi vuonnakin

Purkaminen ei ole kuitenkaan ihan lopussa. Ydinpolttoaineesta on nyt purettu 97 prosenttia ja 24 kontillista käytettyä polttoainetta on lähetetty prosessoitavaksi Majakin ydinlaitokseen. Zhelninin mukaan viimeiset 19 polttoaine-erää, jotka sijaitsevat kasuuneissa, on tarkoitus purkaa vuonna 2021 Venäjän liittovaltion rahoituksen avulla.

Rosatomin radioaktiiviseen jätteeseen, käytettyyn ydinpolttoaineeseen ja ydinvoiman hävittämiseen liittyvistä toimista vastaava johtaja Oleg Kryukov painottaa sitä, että viime vuodesta alkaen Venäjä on saavuttanut käytetyn ydinpolttoaineen poiston maksimivauhdin Andreevan lahden varastoista, Gremikhan alueelta ja Lepsen kelluvasta tukikohdasta.

– Siirretyn käytetyn polttoaineen radioaktiivisuus on noin puoli miljoonaa curieta. Siirtotoimien ansiosta Venäjän luoteisosaan syntyy vyöhyke, jossa ei ole vaarallisia ydinjätteitä, Kryukov toteaa.

Vanhasta rahtilaivasta kelluva ydinvarasto

Kuivarahtialus Lepse rakennettiin vuonna 1934 ja alus muutettiin kelluvaksi huoltotukikohdaksi vuonna 1961. Ennen vuotta 1981 kelluva huoltotukikohta tarjosi ydinmurtajien reaktoreille mahdollisuuden ydinpolttoaineen lataamiseen.

Vuoden 1981 jälkeen Lepseä käytettiin vain käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen varastointiin. Vuonna 1988 Lepsen kelluva huoltotukikohta poistettiin käytöstä.

Vuonna 1996 hanke sisällytettiin EU:n Tacis-ohjelmaan eli unionin tekniseen apuun silloisille IVY-maille. Tacis-rahaa myönnettiin käytetyn ydinpolttoaineen arviointiin. Vuodesta 2008 lähtien hanke on rahoitettu Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), Rosatom State Corporationin ja NFC logistiikkakeskuksen (komissaari ja hankekoordinaattori) välisellä avustussopimuksella.

EBRD:n pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastosta myöntämän rahoituksen kokonaismäärä oli 54 miljoonaa euroa.

FSUE Atomflotin tehtyä aluksen kattavan säteilyarvioinnin vuonna 2011 Lepse hinattiin Nerpan telakalle seuraavana vuonna. Viimeistään siitä lähtien kelluva ydinjätevarasto on ollut Bellonan kaltaisten ympäristöjärjestöjen silmätikkuna ja kestohuolena.

Rosatom on yhden pysähdyksen ydinvarikko

Venäjän valtiollisella ydinenergiayhtiö Rosatomilla on ainoana yhtiönä maailmassa tarvittavat resurssit tarjota energiaratkaisuja ydinvoiman toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Yhtiön vahvuuksia ovat ydinvoimaloiden suunnittelu, rakentaminen ja operointi, uraanin louhinta, konversio ja rikastaminen, ydinpolttoaineen toimittaminen, laitosten käytöstä poisto, käytetyn ydinpolttoaineen kuljettaminen ja varastointi sekä ydinjätteen loppusijoitus.

Rosatom tuottaa myös välineitä ja isotooppituotteita ydinlääketieteen käyttöön ja tieteelliseen tutkimukseen sekä erilaisia digitaalisia ja innovatiivisia tuotteita niin ydinalalle kuin sen ulkopuolellekin.

Yhtiön strategiana on kehittää hiilineutraalia energiantuotantoa mukaan lukien tuulivoimaa. Konserniin kuuluu nykyisin noin 300 yhtiötä ja organisaatiota ja yhtiön palveluksessa on yli 250 000 työntekijää.

Tänä vuonna Venäjällä vietetään ydinteollisuuden 75. juhlavuotta. Vuonna 1954 venäläiset tiedemiehet käynnistivät ensimmäisen ydinvoimalan. Kolmen neljännesvuosisadan aikana venäläisen ydinteollisuuden tuotteita on käytetty monissa maissa ja tällä hetkellä Rosatomin ulkomainen portfolio on maailman suurin. Rosatomilla on myös maailman ainoa ydinkäyttöisten jäänmurtajien laivasto.

Jaa artikkeli