06.10.2021

Maailmanpankki vie LNG:n vastaisen kantansa IMO:on

Maailmanpankki hyökkää jälleen LNG:tä vastaan. Pankki herätti hämmennystä huhtikuussa, kun se julkaisi merenkulkualan hiilenpoistoselvityksensä, jossa kehotettiin eri maita vetäytymään LNG:n infrastuktuurin rahoittamisesta. Nyt Splash.com-sivusto kertoo, että Maailmanpankki on lähettänyt Kansainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO) useita dokumentteja keskusteluesityksiksi marraskuiseen IMO:n ympäristönsuojelukomitean kokoontumiseen.

Dokumenteissa todetaan muun muassa, että Maailmanpankki näkee vihreän ammoniakin ja vihreän vedyn parhaina mahdollisuuksina kansainvälisten kuljetusten hiilijalanjäljen pienentämiseen. Pankki toteaa olevansa huolissaan uusista LNG-aluksista, joita rakennetaan yhä enemmän Aasian telakoilla. Pankin mukaan LNG:n käyttö voi aiheuttaa metaanivuotoja ja kaasuvahinko on 20 vuoden periodilla 86 kertaa todennäköisempi kuin hiilidioksidilla. Riskin vuoksi pienetkin vuodot voivat heikentää ilmastoon liittyviä perusteita käyttää LNG:tä öljypohjaisten polttoaineiden sijaan.

Maailmanpankin mukaan myös LNG:n rooli väliaikaisratkaisuna on ongelmallinen. On esitetty, että LNG:tä käyttävät laivat voisivat vuodesta 2030 eteenpäin käyttää esimerkiksi nesteytettyä biometaania tai nesteytettyä synteettistä metaania. Pankin mukaan biometaania odotetaan olevan saatavissa vain rajallisesti ja synteettisen metaanin taas olevan ammoniakkia ja vetyä kalliimpaa.

Pankki arvioi, että ei-nestemäinen maakaasu voi sen sijaan toimia tärkeänä raaka-aineena matkalla täydelliseen hiilenpoistoon. Hiiltä sieppaavan ja säilövän maakaasun voidaan ajatella vähentävän reilusti kasvihuonepäästöjä.

LNG:n puolesta lobbaavat ryhmät ovat reagoineet Maailmanpankin väitteisiin. Aiemmin tänä vuonna ne kertoivat tutkimuksesta, jonka mukaan LNG:n käytöstä polttoaineena merenkulussa voi seurata jopa 23 prosentin alenema kasvihuonepäästöissä. Selvityksessä tutkittiin kaikkia käytetyimpiä moottoreita, ja siinä huomioitiin myös palamisreaktiossa syntyvät metaanipäästöt. Tutkimuksen mukaan vuoteen 2030 mennessä metaanipäästöt tulevat olemaan käytännössä olemattomat.

IMO:n ympäristönsuojelukomitean kokoontuminen järjestetään 8.‒12. marraskuuta.

Teksti Tomi Kangasniemi

Jaa artikkeli