30.03.2023

Merenkulun opetukseen lisättyä todellisuutta

Raumalla Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulkuoppilaitoksessa toteutettu interaktiivinen Multiplier-tapahtuma on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Siinä selvitettiin ns. lisätyn todellisuuden käyttöä ja mahdollisuuksia merialan koulutuksessa.

Multiplier-tapahtuma toteutettiin Raumalla interaktiivisena. Osanottajia oli lukuisista Euroopan maista sekä paikan päällä että teamsin välityksellä. Kuva Vesa Veikkola.

Tapahtumaan osallistui paikan päällä 28.-29.3.2023 parikymmentä kouluttajaa eri puolilta Eurooppaa sekä joukko etäyhteyden välityksellä.
– Korona pakotti siirtymään etäopetukseen myös merenkulkupuolella. Se pani samalla ajattelemaan uusia mahdollisuuksia, juuri esimerkiksi lisätyn todellisuuden huomioon ottamista, toteaa SAMK:n merenkulkuaineiden lehtori Janne Lahtinen.
– Näin ajateltiin useissa maissa ja siksi saimme aikaan tämän RELAR- yhteistyön. Lyhenne tulee sanoista Remote Learning and Examination by using AR in Maritime Education.
Raumalla järjestetty kolmipäiväinen tapahtuma oli ensimmäinen Suomessa. Muualla niitä on ollut muutamia.
– Teknisestä eteenpäinmenosta huolimatta tapaamisia tarvitaan. Niissä voimme tehokkaasti oppia toinen toisiltamme, Lahtinen jatkaa.
Hän on Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija, meriteknologian riskienhallinnan tutkimusryhmän jäsen.
RELAR-projektin tavoitteena on hankkia tietämystä merenkulun tekniseen osaamiseen ja tietojen vaihtoon kentän toimijan ja etäkonsultin välillä käyttämällä apuna lisättyä todellisuutta (AR).
Käytännössä se tapahtuu erilaisten, kypärätyyppisten äly- tai AR-lasien avulla. Niillä voidaan lähettää ja vastaanottaa tietoa, käyttää esimerkiksi hakukonetta tai lukea QR- koodeja ja hankkia sekä käsitellä tietoa monin tavoin. Älylasit toimivat silmien ja pään liikkeiden ohjaamina.
– Erilaisia laitteita on jo olemassa useilla eri valmistajilla. Ne ovat hyvin käyttökelpoisia ja kehittyvät edelleen. Ne tehostavat jo olemassaolevien tekniikoiden käyttöä ja vapauttavat käyttäjiensä kädet tekemään samalla muuta, mikä voi esimerkiksi hätätilanteissa olla ratkaisevaa, Lahtinen selittää.
Rauman tapahtumassa käsitellään aihetta kolmen, hyvin erilaisen esimerkkitapahtuman kautta. Yksi niistä on tyypillinen marine engineering-tapaus, toinen telakkatyön teknologiaa koskeva ja kolmas vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön tarkastusta selvittävä.
Kokouksen osanottajat puivat myös lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ja rajoja sekä sen tulevaisuutta yhtenä koulutusmuotoja.
Mukana on merenkulun ja merilogistiikan opettajia, tutkijoita sekä yliopistojen opettajia ja oppilaita ainakin Maltalta, Kreikasta, Sloveniasta, Espanjasta, Hollannista ja Romaniasta.
Multiplier-tapahtuman tavoitteena oli levittää lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia RELAR-projektin henkisinä tuotoksina. Sen tulosten avulla toivotaan myös muiden organisaatioiden inspiroituvan ja motivoituvan etsimään ja käyttämään opetuksen uusia mahdollisuuksia.

Teksti ja kuva Vesa Veikkola

Jaa artikkeli
portofnaantali