12.05.2022

Merenkulun säätiön apurahoja meriklusterin vihreään siirtymään

Merenkulunsäätiö myönsi 152 323 euroa varsinaisina apurahoina 62 hakijalle sekä 26 000 euroa alan kouluille.

Merenkulun säätiön hallitus on päättänyt kevätkokouksessaan 28.4.2022 vuoden 2022 apurahoista merenkulun ja meritekniikan tutkimuksen edistämiseksi. Rahoitusta kohdennettiin vihreään siirtymään, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja merenkulun autonomiaan. COVID-19-pandemian jälkeen säätiön hallitus näki erityisen tärkeäksi tukea tutkijoiden liikkuvuutta, kansainvälistymistä ja tutkimustulosten esitysmahdollisuutta kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa.

Merenkulun säätiö sai 79 varsinaista apurahahakemusta sekä 11 koulujen stipendiapurahahakemusta ja näiden haettu yhteissumma oli 346 580 euroa. Myönnetty rahoitus kattoi 51 prosenttia koko haun yhteissummasta. Säätiö myönsi 178 323 euroa apurahoja, joista 152 323 euroa varsinaisina apurahoina 62 hakijalle sekä 26 000 euroa alan kouluille.

Merenkulun ja meritekniikan alojen on tulevaisuudessa vastattava ilmastonmuutokseen sekä kehitettävä entistä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Merenkulun päästövähennystavoitteet vaativat tutkimusta, uusien teknologioiden kehittämistä ja digitalisaation voimakkaampaa hyödyntämistä, mutta myös samalla päästövähennystavoitteiden vaikutusten arviointia. Merenkulun säätiön hallitus näkee tämän haasteena ja tulevien vuosien rahoituksen painopistealueena. Hallitus toivoo alan toimijoilta jatkossa myös laajempien tutkimus- ja koulutushankkeiden hakemuksia.

Myönnetyt apurahat 2022

Merenkulun säätiö on vuonna 1945 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on maamme merenkulun ja meritekniikan tukeminen. Merenkulun säätiö myöntää projektiapurahoja alojen toimintaedellytyksiä tukeville laajemmille kehitys- ja tutkimushankkeille sekä tavanomaisia apurahoja sekä matka-apurahoja tutkijoille ja opiskelijoille. Merenkulun säätiö jakaa vuosittain myös alan oppilaitoksille apurahoja stipendeiksi menestyneille valmistuville opiskelijoille.

Jaa artikkeli
portofnaantali