EU:n ympäristöneuvosto linjasi Fit For 55 -ilmastopaketin sisältöä – Suomen kaikki tavoitteet eivät toteutuneet talvimerenkulun osalta

Talvimerenkulussa vain jäävahvistetut alukset saavat helpotuksia ja päätös on määräaikainen.

EU:n ympäristöneuvosto on saavuttanut pitkien neuvottelujen jälkeen 29.6. Luxemburgissa yleisnäkemykset vuoden 2030 55 % päästövähennystavoitteen eli Fit For 55 -ilmastopaketin keskeisimmistä lainsäädäntöehdotuksista.

– Päästökauppa on EU:n ilmastopolitiikan vaikuttavin keino. Neuvoston saavuttamalla sovulla tehdään päästökaupasta entistä vahvempi ja tuodaan päästökaupan piiriin myös tieliikenne, meriliikenne ja rakennusten erillislämmitys,Suomea ympäristöneuvostossa edustanut ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa ministeriön tiedotteessa.

Neuvottelut lainsäädäntöehdotusten lopullisista sisällöistä voidaan nyt käynnistää parlamentin, komission ja jäsenmaiden kesken.

Talvimerenkulussa vain jäävahvistetut alukset saavat helpotuksia

Neuvoston yleisnäkemyksen mukaan meriliikenne tulisi päästökaupan piiriin vuodesta 2024 alkaen kolmen vuoden siirtymäajalla.

Meriliikenteen päästökaupassa huomioitiin talvimerenkulku jäävahvistettujen alusten osalta.

– Optimaalista olisi ollut että talvimerenkulku olisi huomioitu sekä jäissä kulun että jäävahvistettujen alusten osalta, LVM:n neuvotteleva virkamies Niina Honkasalo toteaa.

– Lisäksi tavoitteemme oli, että ratkaisu olisi ollut pysyvä. Nyt jäissä kulun komponentti on voimassa vain vuoteen 2030 asti. Muutkin erityisolosuhteita koskevat poikkeukset päästökaupassa ovat voimassa vuoden 2030 loppuun.

Jäävahvistuskomponentti tulee antamaan noin viiden prosentin helpotuksen päästökaupassa korkeimpien jääluokkien aluksille.

– Komponentti huomioi näin suurimman osan siitä lisätaakasta, mikä meille talvimerenkulusta keskimääräisinä talvina aiheutuu. Leutoina talvina jäävahvistuksen osuus lisätaakasta on vielä merkittävämpi. Eli talvimerenkulun tärkein komponentti tuli huomioitua yleisnäkemyksessä.

– Erityisesti kovina jäätalvina ja Perämerellä liikkuville aluksille jäissä kulkemisen puuttuminen päästökaupan kompensaatiosta kuitenkin aiheuttaa lisätaakkaa.

Meriliikenteen päästöjen monitorointia koskevaan asetukseen on myös tulossa muutos.

– Vuodesta 2025 lähtien MRV-asetus tulee kattamaan myös pienemmät 400- 5000 GT rahtialukset.

Vaula Aunola

Lisää aiheesta:

LVM on laskenut arviot EU:n ilmastopaketin aiheuttamasta lisälaskusta Suomen meriliikenteelle

Jaa artikkeli
meriverkostot