Fint­raf­fi­cin me­ri­lii­ken­tee­noh­jaus on es­tä­nyt tänä vuonna jo 15 aluk­sen mah­dol­li­sen ka­ril­lea­jon

Estetyissä karilleajoissa alus on ollut ajamassa kohti matalikkoa tai poikennut selvästi reitiltään, mutta muuttanut suuntaansa meriliikennekeskuksen yhteydenoton jälkeen.

VTS-keskus. Kuva: Fintraffic

Kulunut vuosi on ollut Fintrafficin meriliikennekeskuksille ennätyksellisen vilkas karilleajojen estojen osalta. Tammi-kesäkuun aikana meriliikennekeskukset estivät peräti 15 mahdollista karilleajoa Suomen merialueilla ja antoivat navigointiapua kaksi kertaa.

Tämä käy ilmi juuri valmistuneesta Fintrafficin meriliikenteenohjauksen poikkeamien puolivuosiraportista.

– Karilleajon estoja on alkuvuonna tapahtunut suhteellisen paljon. Yhtä selittävää tekijää niihin ei ole, sillä karilleajon estot ovat jakautuneet ajallisesti koko puolivuotiskaudelle ja maantieteellisesti laajalle alueelle. Estetyissä karilleajoissa alus on ollut ajamassa kohti matalikkoa tai poikennut selvästi reitiltään, mutta muuttanut suuntaansa meriliikennekeskuksemme yhteydenoton jälkeen. Syinä poikkeamiin on ollut muun muassa alusten navigointivirheet, Fintrafficin meriliikenteenohjauksen operatiivinen johtaja Sari Talja summaa.

Suomen meriväylillä liikkuu vuosittain lähes 100 miljoonaa tonnia ulkomaan merikuljetuksia sekä miljoonia matkustajia. Fintrafficin meriliikenteenohjaus tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa.

– Fintrafficin meriliikenteenohjauksen tehtävänä on varmistaa alusliikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Meriliikennekeskuksemme toimivat ympärivuorokautisesti ja mahdollistavat aluksille mahdollisimman turvallisen navigoinnin matalilla ja karikkoisilla vesillä, varmistaen myös vaativan talvikauden meriliikenteen turvallisuuden.

 

 

Jaa artikkeli
FREJA