Ilmatieteen laitoksen säädatan avulla palveluita merenkulkijoille

Ilmatieteen laitos aloitti noin kaksi vuotta sitten merenkulkijoiden kannalta hyödyllisen kokeilun ja siirsi sääennustemallinsa datan Amazonin pilvipalveluihin (Amazon Web Services, AWS) kaikkien saataville. Data itsessään on ollut avointa jo vuodesta 2013. Uuden jakelukanavan tarkoituksena oli antaa säädata käyttöön yrityksille ja muille organisaatioille, jotta ne voivat käyttää sitä tutkimustoiminnassaan ja kehittää sen avulla kansalaisia palvelevia sovelluksia edullisesti. Vapaa pääsy dataan edistää innovointia.

– Halusimme lisätä mahdollisuuksia hyödyntää säädataa ja parantaa sen käytön tehokkuutta. Säädatan vieminen Amazonin pilvialustalle kaikkien saataville madaltaa kynnystä avoimen säädatan hyödyntämiseen. Kehittäjät ja yritykset voivat näin helposti luoda sovelluksia, kun data on käytettävissä pilvipalvelun kautta nopeasti, helposti ja joustavasti. Lisäksi saamme samalla vähennettyä Ilmatieteen laitoksen omien palvelinten kuormitusta, taustoittaa Roope Tervo Ilmatieteen laitokselta.

Palveluita ammattimerenkulkijoista lainelautailijoihin

NauticAi, joka on Suomen johtavia merenkulun startupeja, on yksi avointa säädataa ja koneoppimista merenkulun optimoinnissa ja ennustamisessa hyödyntäneistä yrityksistä. NauticAi hyödyntää avointa säädataa kaupallisissa tilannetieto- ja suorituskykypalveluissaan Snapshotissa ja BOQA:ssa. Palvelut ovat löytäneet käyttäjänsä suurista toimijoista, kuten Tallink-Silja, Meriaura ja Containerships.

Vapaa-ajan veneilijöille ja muille vesillä liikkujille tutumpi säädataa hyödyntävä palvelu on Aaltopoiju.fi. Palvelun kehittäjä Hiski Nuortie on toinen nauticAin perustajista ja itsekin intohimoinen lainelautailija. Palvelu syntyi myös osin omasta tarpeesta.

– Aaltopoiju.fi-palvelu on otettu erittäin hyvin vastaan. Se palvelee laajasti eri kohderyhmiä ammattimerenkulkijoista huviveneilijöihin ja surffaajiin, kertoo Henrik Ramm-Schmidt nauticAilta.

Aaltopoiju.fi on hyvä esimerkki palvelusta, jollaisten kehittämistä Ilmatieteen laitos halusi auttaa säädatansa avaamalla.

– Säädatan käyttö parantaa palveluissamme kauppamerenkulun, huviveneilijöiden ja vesilläliikkujien tietoisuutta sääilmiöistä. Tällä vuorostaan on merkitystä turvallisuuteen sekä tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän reittisuunnittelun mahdollistumiseen, Ramm-Schmidt jatkaa.

Avoimuudella kohti merenkulun tulevaisuutta

Alun perin kaksivuotista pilottijaksoa avoimen datan jakamisesta Amazon Web Servicesin -pilvipalveluiden kautta päätettiin jatkaa toisella kahdella vuodella, sillä datan käyttö lisääntyi merkittävästi pilotin myötä. Ensimmäisen koejakson lopussa kyselyitä AWS:ään tuli 500 000 kuukaudessa.

– NauticAi:lle Amazonin pilvipalvelussa olevan säädatan käyttäminen on huomattavasti helpompaa ja myös hieman halvempaa kuin Ilmatieteen laitoksen omilta palvelimilta – etenkin kun itsekin käytämme AWS:n palveluita, Henrik Ramm-Schmidt perustelee.

Säätietoa ja jäätietoa

Tarvetta palvelulle on odotettavissa myös tulevaisuudessa, sillä nauticAi on mukana Euroopan avaruusjärjestö ESAn rahoittamassa Maritime AI-NAV -hankkeessa.

– Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää Ilmatieteen laitoksen avointa dataa autonomisiin aluksiin liittyvässä tekoälytutkimuksessa. Testilaivana hankkeessa on Tallink-Siljan Megastar. Laivalla tullaan tekemään sensoritestejä ja datafuusiota eli tiedon automaattista yhdistämistä eri lähteistä, kuten aluksen tutkasta, kameroista ja säädatasta, Ramm-Schmidt kertoo.

–Tulevana talvena on myös tarkoitus laajentaa Ilmatieteen laitoksen jäädatan hyödyntämistä kaupallisissa palveluissamme. Tavoitteena on parantaa kauppamerenkulun tilannetietoisuutta ja tehokasta toimintaa, Ramm-Schmidt jatkaa.

Jaa artikkeli
meriverkostot