Luotsauslain uudistus tuli voimaan

Uusi luotsauslaki tuo muutoksia myös Finnpilot Pilotagen palveluehtoihin: ennakkoilmoitus luotsaustarpeesta on jatkossa kirjattu lakiin.

Kuva: Finnpilot

Luotsauslain uudistus tulivoimaan 1.9.2023. Merkittävimmät muutokset ja uudistukset aiempaan lakiin verrattuna koskevat alusten luotsinkäyttövelvollisuutta sekä vapautuksia ja muita poikkeuksia luotsinkäyttövelvollisuudesta. Laki muuttaa merkittävästi myös luotsien koulutusvaatimuksia ja velvoittaa luotsausyhtiötä tarjoamaan luotsaustutkintoihin liittyviä palveluja.

Muutoksia Finnpilotin palveluehtoihin

Uusi luotsauslaki muutti Finnpilot Pilotage Oy:n palveluehtoja 1.9.2023 alkaen. Merkittävimpänä uudistuksena ennakkoilmoitus luotsaustarpeesta on jatkossa kirjattu lakiin.

Finnpilotin mukaan sisällöltään ja ilmoitusajankohdaltaan määräyksen mukaan annetut ennakkoilmoitukset luotsaustarpeesta ja luotsaukseen vaikuttavista seikoista palvelevat paitsi luotsausyhtiötä, niin myös yhtiön asiakkaita ja sidosryhmiä.

”Tehokkaan resurssisuunnittelun myötä mahdollisimman moni alus saa luotsin toivomanaan aikana. Resurssisuunnittelun tehostamisella pyritään vaikuttamaan myös luotsinkuljetusten optimointiin, mikä näkyy luotsinkuljetuksesta aiheutuvien päästöjen ja kustannusten vähenemisenä.”

Mitä tietoja luotsinvälitys tarvitsee?

Aluksen päällikön tai tämän asiamiehen on lain mukaan annettava luotsinvälitykseen ennakkoilmoitus, joka sisältää muun muassa tiedot luotsaustarpeen ajankohdasta, aluksen syväyksestä luotsauksen alkaessa, mahdollisista luotsaukseen vaikuttavista teknisistä puutteista sekä muista luotsin tai luotsauksen turvallisuutta heikentävistä tiedossa olevista puutteista.

Ilmoitus on annettava Suomen satamiin saavuttaessa 24 tuntia ja 12 tuntia ennen luotsauksen toivottua alkamista, sekä satamista lähdettäessä 12 tuntia ja 6 tuntia ennen (tai heti, kun mahdollista).

Ennakkoilmoitukset voi antaa ja luotsintilauksen tehdä jatkossakin vanhojen tuttujen kanavien, Pilot Onlinen, sähköpostin tai puhelinsoiton kautta.

Lisäksi luotsin voi pian tilata myös uuden Polo – Port Activity App -sovelluksen avulla. Pilot Onlinessa ja Port Activity App -sovelluksessa julkaistaan pian mahdollisuus ennakkoilmoituksessa vaaditun tiedon syöttämiselle suoraan sovellukseen. Finnpilot Pilatagen sähköiset tilauskanavat tulevat mahdollisesti korvautumaan vuonna 2025 Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO:n käyttöönoton myötä.

Finnpilotin luotsinvälitys tulee seuraavien kuukausien aikana auttamaan asiakkaita ennakkoilmoitusten antamisessa ajallaan ja helpottaa niiden antamista kiinteänä osana luotsintilausprosessia.

Finnpilot pyytää huomioimaan, että:

  • kaiken ennakkoilmoituksiin ja luotsintilauksiin liittyvän tiedon tulee kulkea Finnpilotiin luotsinvälityksen kautta, jotta niiden ajankohdat ja sisältö kirjautuvat luotsauksen toiminnanohjausjärjestelmään.
  • kiiretilanteessa luotsauspalvelun saavat ensisijaisesti ne alukset, jotka ovat antaneet ennakkoilmoitukset ajoissa tarvittavine tietosisältöineen.
  • Finnpilot seuraa lainmuutoksen myötä ennakkoilmoitusten antamista, viestii havaituista puutteista asiakkailleen, sekä raportoi toistuvista laiminlyönneistä viranomaiselle.

FINNPILOTIN PALVELUEHTOIHIN MUUTOKSIA 1.9.2023 ALKAEN

Jaa artikkeli