Norja aikoo siirtää mahdollisimman paljon liikennettä maanteiltä merelle

Norja torjuu mikromuoveja siirtämällä mahdollisimman paljon liikennettä maanteiltä merelle ja rautateille. Hallituksen tavoitteena on se, että vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia nykyisin maanteillä kuljetettavasta rahdista kulkisi köleillä tai kiskoilla silloin, kun kuljetusmatkaa ylittää 300 kilometriä. Norjan ympäristöministeriön laskemien mukaan tämä vähentäisi liikenteen hiilidioksidipäästöjä 1,5 miljoonalla tonnilla vuosien 2021-2030 välillä.

Uudessa vihreän merenkulun toimintasuunnitelmassaan norjalaiset huomauttavat, että Norjan meriteollisuus lukeutuu maailman johtavien nollapäästöjen ratkaisuiden ja alhaisten päästöjen toimittajien joukkoon. Norja tavoittelee kotimaan liikenteen laivojen ja kalastusalusten päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Samalla hallituksen raportissa todetaan, että merenkulku on yleisesti ottaen kaikkein energiatehokkain liikennemuoto. Tämän vertailuksi raportin laatijat muistuttavat siitä, että Norjassa maantieliikenne on suurin mikromuovien lähde ja että puolet renkaiden kulumisesta johtuvasta jätteestä päätyy meriin.

Vaihtoehtoisia polttoaineita – vaikka väkisin

Itseohjautuvat alukset nähdään niin ikään hyvänä tapana hidastaa ilmaston lämpenemistä ja tehostaa energiankäyttöä liikenteessä. Autonomisten eli itseohjautuvien alusten suunnittelussa aluksissa pitää kiinnittää enemmän huomiota ilman ja veden vastuksen vähentämiseen.

Merenkulun 2030 päästötavoitteisiin aiotaan päästä lisäämällä myös biokaasun ja biodieselin käyttöä aluksilla. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä voidaan lisätä vaikka pakottein ja kiintiöin, raportin laatineet Norjan ympäristöministeriön alainen ympäristövirasto ja maan meriliikenneviranomainen toteavat.

Viranomaiset pohtivat tällä hetkellä myös eri kokoisia polttoainekiintiöitä ja -pakotteita erilaisille alustyypeille, kuten matkustaja-aluksille ja lautoille, risteilyaluksille, rahtilaivoille sekä kalastus- ja erikoisaluksille.

Lisää sähköllä käyviä laivoja

Vihreän merenkulun raportin laatijat haluavat lisätä myös sähkön käyttöä alusten voimanlähteenä. ”Teknologioiden kehittyessä saadaan yhä enemmän sähkökäyttöisiä laivoja, jotka pystyvät kulkemaan pidempiä matkoja sähköisen propulsion avulla”, Marex lainaa toimintasuunnitelmaa.

Norjassa sähkökäyttöiset alukset ja maasähkön käyttö satamissa on yleistynyt kansainvälisesti vertailtuna pikaista vauhtia. Hallitus on tukenut sähkölaivojen julkisia hankintoja muun muassa kilpailutusten ja rahoitusjärjestelyjen kautta. Norjan poliitikot aikovat jatkaa näiden porkkanoiden käyttöä, jotta nollapäästöihin ja pieniin päästömääriin ylletään.

Offshore -alan tukialusten osuus on noin 23 prosenttia Norjn kotimaan meriliikenteen hiukkaspäästöistä. Valtio aikoo tutkia alhaisempia päästörajoituksia myös näille laivoille. Eräänä keinona voi olla jopa hiilivero.

Norjan hallitus pohtii maan kahden ulkomaanliikenteen alusrekisterin, NIS- ja NOR-rekisterien, alusten ottamista nollapäästöohjelman ja alhaisempien päästöjen ohjelman piiriin. Tavoitteena on keksiä keinoja, joilla norjalaiset laivanomistajat saadaan palauttamaan aluksensa Norjan lipun alle.

Jaa artikkeli