Ulkomaankaupan kuljetusten tonnimäärät laskivat viime vuonna – merikuljetusten osuus kasvoi 95,7 prosenttiin

Tullin tuoreiden tilastojen mukaan vuonna 2023 Suomen ulkomaankaupassa kuljetettiin tavaraa 85,2 miljoonaa tonnia. Määrä laski 10,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tavaraa vietiin 40,8 miljoonaa tonnia ja tuotiin 44,4 miljoonaa tonnia. Vientimäärät laskivat 6,3 prosenttia ja tuontimäärät 13,5 prosenttia vuodesta 2022.

Vuonna 2023 merikuljetusten osuus kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista oli 95,7 prosenttia, kun se oli 92,5 prosenttia vuonna 2022. Merikuljetusten tonnimäärät laskivat 7,1 prosenttia 81,5 miljoonaan tonniin.

Laivakuljetusten osuus tavaraviennin määrästä oli 94,4 prosenttia vuonna 2023. Osuus oli hieman suurempi kuin vuonna 2022. Tavaraa vietiin laivoilla 38,5 miljoonaa tonnia, eli 5,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tuontikuljetuksissa laivakuljetusten osuus oli 96,9 prosenttia ja määrä 43,1 miljoonaa tonnia. Tonnimäärät laskivat 8,0 prosenttia vuodesta 2022. Laivakuljetukset sisältävät sekä meri- että sisävesikuljetukset, joista sisävesikuljetusten osuus sekä viennissä että tuonnissa oli lähes olematon.

Maakuljetusten osuus tavarakuljetuksista oli 3,1 prosenttia vuonna 2023, eli 2,6 miljoonaa tonnia. Osuus oli 6,1 prosenttia vuonna 2022. Kuljetusten tonnimäärät laskivat 53,9 prosenttia. Maakuljetuksiin on laskettu sekä maantie- että rautatieliikenne.

Viennin maantiekuljetusten tonnimäärät laskivat 25,1 prosenttia vuodesta 2022. Maanteitse vietiin 1,6 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 3,8 prosenttia Suomen vientikuljetusten tonnimääristä. Maanteitse tuotua tavaraa tilastoitiin 666 tuhatta tonnia. Maantiereittejä tuodun tavaran tonnimäärät laskivat 60,9 prosenttia vuoden takaisesta. Maantiekuljetettujen tonnien osuus koko tuonnista oli 1,5 prosenttia. Osuus oli 3,3 prosenttia vuonna 2022.

Rautatieliikenteessä viedyn tavaran määrä laski 78,7 prosenttia 24 tuhanteen tonniin. Rautatiekuljetusten osuus koko viennistä oli vain 0,1 prosenttia. Tuonti rautateitse laski 78,7 prosenttia 390 tuhanteen tonniin. Rautatiereitin osuudeksi tuonnin kuljetuksista tuli näin ollen 0,9 prosenttia.

Lentokuljetusten tonnimäärät nousivat 3,6 prosenttia viime vuonna. Tavaraa kuljetettiin ilmareitillä 245 tuhatta tonnia, eli 0,3 prosenttia Suomen koko tavarankuljetusten tonnimääristä.

VA

 

 

Jaa artikkeli