Varustamojen Tuurnala: Hallitusohjelmassa erinomaisia tavoitteita

Eilen julkaistussa 160-sivuisessa hallitusohjelmassa on merenkulkualan kannalta monia erinomaisia tavoitteita.
– Hallitusohjelmassa tavoitellaan uutta kasvua globaalien megatrendien ratkaisemisessa. Tämä on erinomainen tavoite. Esimerkiksi Suomen meriklusteri on jo nyt edelläkävijä vähäpäästöisen merenkulun ratkaisuissa ja Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastonmuutoksen hillinnässä tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden merenkulkuun, Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala sanoo.

- Merenkulku on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto ja hallitusohjelma tunnistaa tämän linjaamalla sisävesiliikenteen edistämisen EU:n tavoitteiden mukaisesti, osana liikenteen päästöjä vähentäviä toimia. Osana tätä tavoitetta hallitus aikoo pidentää Saimaan kanavan sulut, Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala sanoo. Kuva Antero Anttila

Hallitusohjelman tavoite Taloudellisesti kestävä EU – maailman kilpailukykyisin talousalue on Tuurnalan mielestä myös hyvä ja kunnianhimoinen tavoite.

– Elinkeinoelämälle ennakoitava toimintaympäristö, sääntelyn yksinkertaistaminen ja tarpeettoman hallinnollisen taakan välttäminen kuulostaa musiikilta korvissa. Toivottavasti nämä toteutuvat läpi linjan ja kaikissa hallinnon sektoreissa.

– Itämeren suojelun ja EU:n Itämeri-strategian uudistamisen nostaminen osaksi strategisia tavoitteita on asia. Merenkulkuelinkeino tekee jo nyt tiivistä yhteistyötäviranomaisten kanssa esimerkiksi HELCOM Green Team-yhteistyöryhmässä. Hallitusohjelman linjaus vahvistaa eurooppalaisten ja pohjoismaisten rahoituslaitosten osallistumista ympäristöä ja ilmastoa parantaviin hankkeisiin ja EU:n rahoitusinstrumenttien vahvistaminen sekä rahoituksen kasvattaminen esimerkiksi Horisontti Eurooppa-ohjelmassa tukevat myös vihreän merenkulun vauhdittamista.

Hallitusohjelma on laaja paketti tavoitteita ja toimenpiteitä, pienistä yksityiskohdista suuriin strategisiin linjauksiin. Hallitusohjelmassa näkyy vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta vahvemmin kuin koskaan aiemmin – kuten oli Tuurnalan mukaan odotettavissa.

– Kestävä kehitys läpileikkaa koko ohjelman. Ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvä ministerityöryhmä, ympäristö- ja ilmastoministerin salkun perustaminen, toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän perustaminen osoittavat myös asian painoarvon uudelle hallitukselle.

– Merenkulku on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto ja hallitusohjelma tunnistaa tämän linjaamalla sisävesiliikenteen edistämisen EU:n tavoitteiden mukaisesti, osana liikenteen päästöjä vähentäviä toimia. Osana tätä tavoitetta hallitus aikoo pidentää Saimaan kanavan sulut.

Panostukset liikenneinfraan näkyvät jo nyt vahvasti ohjelmassa, vaikka yksittäiset käynnistettävät infrahankkeet tarkentuvat kesäkuun lisäbudjetin yhteydessä.

– Ohjelma pitää sisällään myös perusväylänpidon rahoituksen vuosittainen 300 miljoonan euron tasokorotuksen vuodesta 2020 eteenpäin. Jäänmurron osalta jäänmurtokaluston uudistamista jatketaan ja selvitetään yhteistyömahdollisuudet Ruotsin kanssa kalustohankinnoissa. Hallitusohjelma linjaa myös selkeästi väylämaksujärjestelmän säilyttämisen.

 

 

 

Jaa artikkeli