25.04.2019

Meripolitiikan toimenpideohjelman valmistelu aloitettiin

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista tehtiin tämän vuoden tammikuussa. Valtioneuvoston kanslia aloitti meripolitiikan toimenpideohjelman laatimisen tulevalle hallituskaudelle järjestämällä sidosryhmätyöpajan 24.4.

Ulkoministeriön pressiaulaan kokoontui kuutisenkymmentä meriklusterin asiantuntijaa.

Työpajan tavoitteena oli luonnostella toimenpide-ehdotuksia hallituskaudelle sekä kuulla sidosryhmien näkemyksiä meriklusterin kilpailukyvyn edistämisestä. Ulkoministeriön pressiaulaan Katajanokalle kokoontui kuutisenkymmentä meriklusterin asiantuntijaa.

Tilaisuuden avasi osastopäällikkö Seppo Määttä Valtioneuvoston kansliasta. Cargotecin Tero Hottinen alusti teemalla digitalisaatio merilogistiikassa ja korosti, että optimoinnilla ja käyttöasteen tehostamisella olisi saavutettavissa miljardien eurojen säästöjä ja merkittäviä päästövähennyksiä globaalisti. Langh Shippingin perustaja Hans Langh kertoi varustamon toiminnasta sekä esitteli rikkipersuriteknologiaa. Langh Techin suomalaisia rikkipesureita on laajasti käytössä laivoissa eri puolilla maailmaa. Rauman telakan Timo Suistio kertoi meriteollisuuden kehittymisestä vuosikymmenten aikana ja esitteli telakkateollisuuden kehitystrendejä.

Työryhmissä keskustelu oli jaettu kolmeen pääteemaan; meriteollisuuden kilpailukyky, vihreän merenkulun vauhdittaminen sekä logistisen ketjun optimointi ja tiedon hyödyntäminen. Konkreettisia toimenpide-ehdotuksia syntyi runsaasti jatkotyöstettäväksi. Rahoitusinstrumenttien kehittäminen aluskannan uudistamiseksi ja innovaatioiden synnyttämiseksi nousi keskeiseksi toimenpiteeksi. Myös muun muassa kansainvälisen työvoiman houkutteleminen ja osaamisen kehittäminen, kotimaisten referenssien merkitys sekä aktiivisen kansainvälisen vaikuttamisen merkitys korostuivat keskustelussa. Tiedon avoimuudelle, jakamiselle sekä hyödyntämiselle kaivattiin selkeitä pelisääntöjä.

Valtioneuvoston kanslia koostaa työpajaan tuloksista yhteenvedon, jonka pohjalta meripolitiikan toimenpideohjelman valmistelua jatketaan.

 

Jaa artikkeli