26.09.2019

Laivue 2020 -hankkeen allekirjoitustilaisuus aurinkoisissa tunnelmissa

Puolustusvoimien strategisen Laivue 2020 -hankkeen, Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettien, hankintapäätös hyväksyttiin Valtioneuvoston yleisistunnossa 19. syyskuuta. Sopimus allekirjoitettiin juhlavasti tänään torstaina Turussa Forum Marinumin tiloissa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen, Saab AB:n ja Rauma Marine Constructions Oy:n sekä Aker Arctic Technology Oy:n välillä. Rakentamissopimuksen arvo on 647,6 miljoonaa euroa.

Vasemmalta kenraalimajuri Timo Kakkola, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa, Rauma Marine Constructions Oy, lippueamiraali Jori Harju, Merivoimat ja varatoimitusjohtaja Micael Johansson, Saab AB.

Merivoimille uusi laivue merkitsee yhä tehokkaamman jokapäiväisen ja ympärivuotisen valvonnan ja Suomen alueellisen koskemattomuuden torjumisen.

– Tällaisia monitoimialuksia ei löydy muualta maailmasta. Alus on hyvä monissa asioissa, sopiva juuri saaristo- ja talviolosuhteisiin, kuvaili lippueamiraali Jori Harju.

Tavoitteena on ollut, että alusten hankinta korvaa Merivoimilta jo poistuneen ja lähivuosina poistuvan aluskaluston tulevaisuuden toimintaympäristön edellyttämillä suorituskyvyillä. Puolustuskyvyn kokonaisuuden kannalta hankinta on elintärkeä. Sillä muodostetaan Suomen Merivoimien suorituskyvyn ja taistelualuskaluston selkäranka.

– Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetit palvelevat koko puolustusjärjestelmää. Aluksen järjestelmät kykenevät toimimaan yhdessä niin Ilma- kuin Maavoimien yksiköiden kanssa.

Huoltovarmuus ja osaamisen säilyminen

Hankintakokonaisuus turvaa huoltovarmuuden, kotimaisen laivanrakennusosaamisen ja järjestelmien kunnossapitokyvyn kannalta. Hankinta tuottaa kotimaisille toimijoille työtä sekä osaamista.

RMC:lle allekirjoitus oli myös toimintasuunnitelmissa yhtiön perustamisesta lähtien. Tämä merkitsee yritykselle, Raumalle ja koko maan telakkateollisuudelle paljon.

Raumalla on pitkät perinteet teknisesti korkelaatuisten erikoisalusten kehittämisessä. Tilaus varmistaa osaamisen jatkuvuuden ja mahdollistaa kehitystyötä. Työkuormaa tulee kaikkiaan 3600 henkilötyövuotta.

– Tänään aurinko paistaa länsirannikolle, myhäili toimistujohtaja. Neuvotteluita käytiin pitkään ja ne olivat tiukat, mutta reilut, kuvaili RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Saab Ab:lle sopimus merkitsee yhteistyön syvenemistä suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Saab toimittaa järjestelmän, joka on noin kolmannes1,2 miljardin hinnasta.

Laivoja Itämeren olosuhteisiin

Pohjanmaa-luokka on suunniteltu Puolustusvoimien asettamiin vaatimuksiin, ja erityisesti Itämeren olosuhteisin. Alukset ovat kattavasti varusteltu erilaisilla asejärjestelmillä ja sensoreilla. Suomen erityisolosuhteet edellyttävät kykyä kulkea jäissä, pitkää toiminta-aikaa Itämeren kaikissa olosuhteissa sekä kykyä laskea merimiinoja.

Harju korostaa alusten olevan hankinta koko Suomelle.

– Pohjanmaa-luokan alukset hankitaan ja tehdään ennen kaikkea Suomelle, jotta Merivoimat säilyy edelleen suorituskykyisenä ja pystyy turvaamaan suomalaisten elinolot normaali- ja poikkeusoloissa. Hankinta on Puolustusvoimien merellisen suorituskyvyn säilymisen kannalta välttämätön ja strateginen.

RMC:lle allekirjoitus oli myös toimintasuunnitelmissa yhtiön perustamisesta lähtien. Tämä merkitsee yritykselle, Raumalle ja koko maan telakkateollisuudelle paljon.

Raumalla on pitkät perinteet teknisesti korkelaatuisten erikoisalusten kehittämisessä. Tilaus varmistaa osaamisen jatkuvuuden ja mahdollistaa kehitystyötä. Työkuormaa tulee kaikkiaan 3600 henkilötyövuotta.

– Tänään aurinko paistaa länsirannikolle. Neuvotteluita käytiin pitkään ja ne olivat tiukat, mutta reilut, myhäili RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Micael Johansson korosti sopimuksen merkitsevän Saab Ab:lle yhteistyön syvenemistä suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Saab toimittaa aluksiin taistelujärjestelmän.

Teksti ja kuvat Tero Elsilä

Vasemmalta lippueamiraali Jori Harju, Merivoimat, kenraalimajuri Timo Kakkola, Pulustusvoimien logistiikkalaitos, varatoimitusjohtaja Micael Johansson, Saab AB ja toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa, Rauma Marine Constructions Oy

Sanottua
Pohjanmaa-luokka on monipuolinen ja iskukykyinen taistelualusluokka, joka tuo uusia piirteitä Merivoimien taistelutapaan. Uudet suorituskyvyt mahdollistavat mm. tulenkäytön maamaaleihin, reaaliaikaisemman tilannekuvan muodostamisen, kattavamman yhteistoiminnan muiden Puolustusvoimien joukkojen kanssa sekä tehokkaamman valvonta- ja vaikuttamiskyvyn vedenalaisiin kohteisiin.

Uudet Pohjanmaa-luokan alukset tulevat olemaan Puolustusvoimien käytössä aina 2050 -luvulle asti. Operatiiviseen toimintaan ne ovat valmiita vuonna 2028.

Jaa artikkeli