05.06.2019

Meriteollisuuden Bachér: Hallitusohjelmassa hyviä kirjauksia

Maanantaina julkistetussa hallitusohjelmassa korostuu kestävä kehitys.
– Meriteollisuus on edelläkävijä vähäpäästöisessä teknologiassa ja voi tarjota suomalaista teknologiaa päästöjen vähentämiseksi eri puolilla maailmaa Meriteollisuus ry vt. toimitusjohtaja Henrik Bachér sanoo.

- Meriteollisuutta koskevat myös jäänmurtajahankinnat. Huoltovarmuuden alaisen jäänmurtokapasiteetin ajanmukaisuudesta on huolehdittava Bachér toteaa. Kuva Arctia.

Suomi jatkaa aktiivista työtä liikenteen päästöjen vähentämiseksi EU:ssa ja kansainvälisesti. Merenkulku on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto ja hallitusohjelma tunnistaa tämän. Myös satsaukset liikenneinfraan näkyvät ohjelmassa. Perusväylänpidon rahoitus saa 300 miljoonan euron tasokorotuksen vuodesta 2020 eteenpäin.

– Meriteollisuutta koskevat myös jäänmurtajahankinnat. Huoltovarmuuden alaisen jäänmurtokapasiteetin ajanmukaisuudesta on huolehdittava Bachér toteaa.

Lisäksi hallitus haluaa edistää aktiivista kauppapolitiikkaa, joka perustuu vapaakauppaan, avoimuuteen ja sääntöpohjaiseen monenkeskiseen kauppajärjestelmään. Meriteollisuus pitää hyvänä tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämistä eri maiden välillä.

– Hallitusohjelmassa mainitaan myös tki-rahoitus ja sen tason nostaminen, joskaan esitetty määrä ei ole riittävä ohjaamaan Suomea kohti haluttuja tavoitteita. Liikenteen ja logistiikan digitalisaatio ja automaatio sekä niihin liittyville kokeiluille suunnattu rahoitus on erittäin kannatettava asia.

– Jotta yritykset voivat innovoida ja investoida, täytyy toimintaympäristön olla kilpailukykyinen, ennakoitava eikä hallinnollinen taakka saa olla liian suuri. Toivon mukaan tuleva hallitus pitää tästä kiinni, julkaistu hallitusohjelma vastaa tähän kuitenkin vain osin, Bachér sanoo.

 

Jaa artikkeli