03.06.2020

Wärtsilä mukana kehittämässä ekoproomua

Hollannissa perustettu ZES-konsortio pyrkii vähentämään sisävesien päästöjä uuden, vaihdettavilla akuilla toimivan ekoproomun avulla. Ympäristövaikutusten ohella keksinnössä on mullistavaa sen käyttäjä maksaa -rahoitus. Wärtsilä on hankkeessa mukana yhtenä avainkumppanina.

ZES B.V. (Zero Emission Services) -yhteenliittymä tähtää kestävän kehityksen mukaisiin toimintoihin Euroopan sisävesiliikenteessä. Wärtsilän lisäksi muita kumppaneita hankkeessa ovat ING Bank, energiayhtiö Engie ja Rotterdamin satamalaitos. Viranomaistukea ZES:ille tarjoaa Hollannin infrastruktuurista ja vesihuollosta vastaava ministeriö.

Alankomaissa sisävesiliikenteen eli lähinnä jokiproomujen arvioidaan vastaavan viittä prosenttia koko maan hiilidioksidipäästöistä. Proomujen koneiden vaihtaminen dieseleistä sähkömoottoreihin on eräs tapa yltää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

ZES-konsortion keksintö perustuu uudelleenladattaviin ja vaihdettaviin akkukontteihin, joita kutsutaan nimellä ZESPacks. Akut ladataan uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä ja sisävesien varsilla sijaitsevissa latauspisteissä akkukontit voidaan joustavasti vaihtaa valmiiksi ladattuihin ZESPackseihin, mikä lyhentää proomujen seisonta-aikoja.

ZESPacksit on suunniteltu käytettäviksi myös maissa, joten niillä voidaan korvata paikallisten sähköverkkojen jakeluhäiriöitä tilapäisesti.

ZES sopii kuin nakutettu Wärtsilän strategiaan

Heinäkuussa Wärtsilä Groupin hallitukseen nouseva Wärtsilä Marine Systemsin johtaja Tamara de Gruyter pitää ZES:n liiketoimintamallia erittäin sopivana kohteena Wärtsilän Smart Marine -strategialle eli pyrkimyksille vähentää fiksun merenkulun avulla liikenteen ympäristövaikutuksia.

– Meillä on paljon osaamista merenkulun akkujärjestelmistä, maasähkön käytöstä ja järjestelmien etähallinnasta sekä tietenkin sisävesiliikenteestä sovelluksineen. Kaikista näistä syistä Wärtsilä on ylpeä osallistumisestaan ZES:n konseptiin, de Gruyter sanoo tiedotteessa.

Uusi palvelukonsepti on riippumaton myös energian toimittajista ja energiatyypeistä. Aluksi kontit toimivat sähköakuilla, mutta jos esimerkiksi vetypolttoaine nousee merkittäväksi vaihtoehdoksi, ZESPacksit voidaan muuttaa myös vedyllä toimiviksi.

Uusi rahoitusmalli ja ensimmäinen iso asiakas

Edelleen konseptissa on uutta sen ”käyttäjä maksaa” -periaate, joka helpottaa akkukonttien rahoitusta. Proomun omistaja maksaa ZES:lle käyttämästään energiasta sekä kontin vuokrasta, mikä pienentää usein perheyhtiöinä toimivien proomujen kippareiden operatiivisia kustannuksia. ZESPackseja varten proomuilla pitää olla vain sähköiset propulsiolaitteet.

Ensi vaiheessa hanke otetaan käyttöön Hollannin sisävesillä Zoeterwoude-Alpherium-Moerdijk -liikennekäytävässä. Myöhemmin ekoproomuja ja latauspisteitä laajennetaan Amsterdamin, Rotterdamin ja Antwerpenin väliseen liikennekorridoriin.

ZES-konsortiolla on jo yksi, mutta sitäkin suurempi ja vakavaraisempi asiakaskin. Hollantilainen panimojätti Heineken on sopinut rahtaavansa ekoproomuilla olutta Zoeterwouden panimosta Moerdijkiin.

Jaa artikkeli