26.03.2020

Wärtsilä tutkii ammoniakkia polttoaineena

Wärtsilä on aloittanut ensimmäiset tutkimukset ammoniakin käytöstä uutena, puhtaampana ja kasvihuonekaasuja vähentävänä polttoaineena sekä merenkulussa että voimalaitoksissa. Palamiskokeiden tuloksista riippuen ammoniakkia on tarkoitus koekäyttää laivoilla yhdessä varustamoiden kanssa vuodesta 2022 alkaen.

Myöhemmin Wärtsilä selvittää ammoniakin sopivuutta myös energiateollisuuden asiakkaille eli voimalakäyttöön.

Wärtsilä Marinen polttoaineliiketoimien johtaja Kaj Portin pitää ammoniakin hiljattain aloitettuja kokeita erittäin tärkeänä askeleena kehitystyössä, jossa yhtiö pyrkii turvaamaan laivanomistajille erilaisia polttoainevaihtoehtoja myös tulevaisuudessa.

Ammoniakki kuuluu lupaaviin tulevaisuuden polttoainesiin siitäkin huolimatta, että sitä tuotetaan vielä nykysin suurimmaksi osaksi fossiilisista lähteistä. Tulevina vuosina ammoniakin hiilijalanjälki voidaan lähes eliminoida, jos suuria määriä polttoainetta aletaan valmistaa uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön avulla.

Nyt aloitetut ammoniakkitestit ovat osa Wärtsilän laajempaa hanketta, jossa teknologiakonserni tutkii yhdessä laivanomistajien, telakoiden, luokituslaitosten ja polttoaineiden tuottajien kanssa erilaisten meripolttoaineiden päästöjä, energiatehokkuutta ja turvallisuutta.

Ammoniakki on vaativa tutkimuskohde

Yhtiö tutkii ammoniakin varastointi- ja jakelujärjestelmiä muun muassa polttokennohankkeessa, joka jatkuu vuoteen 2023 saakkaa norjalaisen Eidesvik Offshoren huoltoalus Viking Energyllä. Wärtsilällä on jo paljon kokemusta ammoniakin ominaisuuksista, koska se on rakentanut lastausjärjestelmiä muun muassa ammoniakkia kuljettaville kaasutankkereille.

Ammoniakin kyttö uutena ja teollisen mittakaavan polttoaineena vaatii vielä paljon tutkimusta. Se ensinnäkin syttyy ja palaa huonommin kuin muut polttoaineet, minkä lisäksi ammoniakki on myrkyllistä ja syövyttävää. Näistä syistä ammoniakin säilytys ja käyttö vaatii omat turvatoimensa.

Ammoniakin palaminen saattaa lisätä myös typen oksidien päästöjä, ellei palamisreaktiota kyetä optimoimaan. Näistä syistä ammoniakin hyväksyminen meripolttoaineeksi vaatii vielä paljon tutkimusta, yhteisesti sovittuja sääntöjä ja luokituslaitosten standardeja.

Wärtsilä tutkii ammoniakin ohella muitakin polttoaineita, kuten synteettistä metaanikaasua (biokaasu), vetyä ja metanolia. Yhtiö haluaa olla mukana kehittämässä joustavia polttoainevaihtoehtoja ja niiden teolllisen mittakaavan tuotantoketjuja. Wärtsilän dual fuel- ja dieselmoottorit kykenevät jo nykyään käyttämään erilaisia polttoaineita LNG:stä ja LBG:stä aina erilaisiin biodieseleleihin saakka.

Jaa artikkeli