21.07.2022

Wärtsilän tulos ylitti odotukset

Konsernin tilauskertymä kasvoi 25% ja palveluiden tilauskertymä peräti 36%. Tulosjulkistuksen yhteydessä Wärtsilä kertoi saaneensa päätökseen toimintojen lopettamisen Venäjällä.

– Palveluliiketoiminta kehittyi hyvin myös merenkulkumarkkinoilla johtuen paljolti alusten palaamisesta liikenteeseen etenkin risteilyalussegmentissä, konsernijohtaja Håkan Agnevall toteaa.

Wärtsilän oikaistu liiketulos kasvoi huhti–kesäkuussa 85,0 miljoonaan euroon viime vuoden vertailujakson 71,0 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden keskimääräinen odotus oli 77,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi vertailujaksosta 24 prosenttia ollen 1 407 euroa.

Wärtsilän tilauskertymä kohosi huhti-kesäkuussa 1 440 miljoonaan euroon. Analyytikoiden ennusteissa uusia tilauksia olisi kertynyt 1 276,3 miljoonalla eurolla.

Lähde: Wärtsilä Oyj Abp, Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman. Avaa iso kuva

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

Lähde: Wärtsilä Oyj Abp, Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

Palveluiden tilauskertymä kasvoi reippaasti

Konsernijohtaja Håkan Agnevallin mukaan vahvaa kehitystä näkyi erityisesti palveluissa. Palveluiden tilauskertymä kasvoi 811 miljoonaan euroon viime vuoden 598 miljoonasta eurosta.

– Vuoden 2022 toista neljännestä leimasi maailmanlaajuisen toimintaympäristön epävarmuus taloudellisesta kehityksestä. Venäjän vastaiset pakotteet, toimitusketjujen pullonkaulat, kustannusinflaatio ja Kiinan koronarajoitukset aiheuttivat painetta maailmantalouteen ja haasteita myös omalle liiketoiminnallemme. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta pystyimme kasvattamaan tilauskertymäämme, hän toteaa.

Lähde: Wärtsilä Oyj Abp, Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022.  Avaa iso kuva

Epävakaus jatkui myös energiamerkkinoilla.

– Säätövoimakapasiteetin kysyntä on kuitenkin kasvussa, ja saimme merkittäviä tilauksia sekä voimalaitoksissa että energian varastointijärjestelmissä. Energialiiketoiminnan palveluiden kehitys oli erittäin hyvää, ja sitä tukee myös hiljattain lanseeraamamme Decarbonisation Services -liiketoimintamalli.

Lähde: Wärtsilä Oyj Abp, Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022. Avaa iso kuva

Risteilijät palasivat liikenteeseen

Palveluliiketoiminta kehittyi hyvin myös merenkulkumarkkinoilla johtuen alusten palaamisesta liikenteeseen etenkin risteilyalussegmentissä.

– Kesäkuun lopussa risteilyaluskapasiteetista oli käytössä noin 90%, ja risteilijöiden  satamakäynnit ovat saavuttaneet koronaa edeltävän tason. Yksi huomattava onnistuminen palveluliiketoiminnassamme oli Maran Gas Maritimen kanssa uusittu optimoidun kunnossapidon sopimus, joka kattaa varustamon 21 LNG-kuljetusalusta. Uusien alusten markkinat olivat haastavammat johtuen kustannusten noususta ja telakkakapasiteetin niukkuudesta, joten investoinnit laskivat viime vuoden tasosta. Euroopan tavoite irrottautua Venäjän putkikaasusta kuitenkin tukee LNG-kuljetusalusten tilauksia jatkossakin, Agnevall toteaa.

– Markkinajohtajuutemme hybridipropulsioratkaisuissa vahvistui entisestään, kun meiltä tilattiin tällaiset järjestelmät kolmeen uuteen RoPax- alukseen, joista kahdesta tulee tähän mennessä isoimmat hybridialukset. Kallis polttoaine lisää polttoainetehokkuutta ja energiansäästöä edistävien ratkaisujen kysyntää.

– Kannattavuutta kuormittivat edelleen kustannusten nousu ja epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken. Palveluiden kasvava tilauskertymä kuitenkin osoittaa, että suuntamme kohti enemmän lisäarvoa tuottavia palveluja on oikea.

Venäjältä markkinoilta vetäytyminen

Wärtsilä kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä saaneensa päätökseen toimintojen lopettamisen Venäjän markkinoilla onnistuneesti heinäkuussa.

Wärtsilä Digital Technologies -yksikkö Pietarissa on suljettu. Muutama työntekijä viimeistelee paikallismääräysten mukaisia tehtäviä, mutta kaikki operatiiviset toiminnot on jo lopetettu. Wärtsilä on käynnistänyt uuden tutkimus- ja kehitysyksikön Venäjän ulkopuolelle turvaamaan sen, että sitoumukset asiakkaille täytetään ilman keskeytyksiä.

– Kaikki järjestelyt ja toiminnan lopettaminen on tehty paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat olleet etusijalla eri prosessien kuluessa. Yritysmyyntien taloudellinen vaikutus on linjassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtyjen varausten kanssa, eikä myynneillä ole vaikutusta toisen vuosineljänneksen tulokseemme, Agnevall sanoo.

Kesäkuussa Wärtsilä myi Transas Newbuilding Limitedin ja Transas Navigator Ltd.:n paikalliselle johdolleen. Yritysmyyntien vaikutus raportointikauden tulokseen on noin -22 miljoonaa euroa, joka kirjattiin tuloslaskelmaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana osana Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutuksia. Kummatkin yhtiöt kuuluivat Voyageiin.

Heinäkuussa konserni kertoi myös suunnitelmastaan tehostaa moottorituotantoa Euroopassa sulkemalla tehtaansa Triestessä Italiassa ja keskittämällä nelitahtimoottoreidemme tuotannon Vaasaan.

– Uusi tuotantorakenne vahvistaa kilpailukykyämme ja luo edellytykset tulevaisuuden kasvulle. Italia ja Trieste ovat meille jatkossakin tärkeitä monilla muilla osa-alueilla.

Vaula Aunola

Wärtsilä Oyj Abp, Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022

 

”Wärtsilän vahva tilausvirta luo pohjaa tulevalle, mutta tehtyjen hinnankorotusten näkyminen yhtiön kannattavuudessa vie ensi vuoteen”. Videolla Inderesin analyytikko Erkki Vesolan kommentit tulosjulkistuksesta.

 

Jaa artikkeli
portofnaantali