22.04.2023

Merituulivoimaloiden kaavoitus etenemässä

Siikajoen ja Pyhäjoen kunnat ovat hyväksyneet omalta osaltaan Metsähallituksen esittämät kaavoitusaloitteet, jotka koskevat merituulivoimaloiden rakentamista. Kyse on päänavauksesta, sillä aloitteet on lähetetty kaikkiaan kuuteen kuntaan.

– Hanke on alueteloudellisesti merkittävä ja niinpä se meillä hyväksyttiin yksimielisesti. Se saattaa tuoda mukanaan esimerkiksi vedyn tuotantotoimintaa, uskoo Siikajoen kunnanjohtaja Pertti Severinkangas.
Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien hyväksymä suunnittelualue on osa Metsähallituksen suunnitelmaa rakentaa viisi tuulivoimapuistoaluetta avomerelle Pohjanmaan rannikolle.
Hanke koskee Siikajokea, Pyhäjokea, Hailuotoa, Raahea, Närpiötä ja Kristiinankaupunkia. Hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 6000 megawattia.
Kaavoitusaloitteen hyväksyneistä kunnista Siikajoella on jo ennestään 7 vuoden kokemus maatuulivoimaloista. Pyhäjoen kunnan alueella niitä puolestaan on kaikkiaan 114. Niinpä kummassakin suhtauduttiin nopeasti myönteisesti myös merivoimaloihin.
Suomessa kunnilla on yksinoikeus päättää alueellaan sijaitsevien merituulivoimaloiden kaavoituksesta ja rakentamista. Se koskee myös valtion omistamia alueita.
Metsähallitus puolestaan vastaa alueiden kehittämisestä ja hankkeiden esiselvityksistä aluvesirajan sisäpuolella.
Merituulivoimaloiden esiselvityksessä sovitetaan yhteen valtion eri toimijoiden näkemykset, tutkitaan pohjan rakenteita ja selvitellään tuulioloja.
Myöhemmässä menettelyssä tutkitaan ympäristövaikutukset ja suunnitellaan sähkönsiirtovaihtpehdot. Kaavoitusvaihe kestää 3-4 vuotta ja lupaprosessi 5-7 vuotta. Niitä voidaan edistää rinnakkain.
Voimala-alueet säilyvät valtion omistuksessa, mutta kiinteistöverot menevät kunnille.
Merituulivoimalat eivät vaikuta veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen, mutta rakentamisaikana voi tulla liikkumisrajoituksia.

Teksti Vesa Veikkola

Jaa artikkeli
portofnaantali