04.11.2021

Meriverkostopäivä: Nykyaikainen suunnittelu edellyttää ratkaisukykyä

Suunnittelussa edellytetään nykyään maailmalla kokonaisvaltaista projektinhallintaa, joka alkaa jo ennen sen käynnistymistä ja sisältää kaikki sen palvelutarpeet loppuun saakka.
Näin tiivisti toimitusjohtaja Petri Pulli Turun Meyerin omistamasta Technology Design and Engineering ENGnD:sta esityksessään, jonka hän piti Raumalla merialan verkostopäivässä.

Petri Pullin johtamalla Technology Design and Engineering ENGnD:lla on Raumalla palveluksessaan 70 henkilöä, alihankkijoita Euroopassa ja Venäjällä yhteensä 140.
– Tarjoamme suunnittelupalveluita laivanrakennusteollisuudelle sekä offshore- ja prosessiteollisuudelle. Palveluvalikoima laivanrakennukselle ja offshore- teollisuudelle koostuu perus- ja yksityiskohtasuunnittelusta, mekaanisesta viimeistelystä ja prosessinhallinnasta.
– Prosessiteollisuudelle tarjoamme henkilöstöä suunnittelu-, hankinta- ja käyttöönottopalveluihin.
Hän keskitti työn kahdeksaan kohtaan, jotka ovat perussuunnittelu, kustannusten arviointi, detaljisuunnittelu, tarjouspyynnöt, materiaalin hankinta, materiaalin tarkastus, asennustyön johtaminen ja dokumentointityö.
Pulli korosti, että maailmanluokan projektit edellyttävät saman tason suunnitteluverkostoa ja toimintaa, joka ulottuu ideasta luovutukseen.
Hän muistutti esityksessään suurristeilijän olevan kuin pieni älykaupunki, jossa tarpeet ulottuvat jätehuollosta luistinratoihin.

Kongsbergin suunnittelutoiminta
jatkuu Suomessa

Kun norjalainen Kongsberg vuonna 2019 hankki omistukseensa Rolls-Roycen meriteollisuustoiminnot Suomesta, se samalla purki päällekkäisyyksiä.
Kongsberg Maritime Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Rantanen muistuttaa, että yhtiön kehitys- ja suunnittelutoiminta kuitenkin jatkuu Suomessa ja on ehkä hieman lisääntymään päin.
– Propulsiosuunnittelu ja kehittäminen jatkuu Raumalla kuten ennenkin ja on ehkä hieman voimistumassa samoin kuin autonomisen alusten kehitystyö, joka jatkuu Turussa. Mitään suuria muutoksia ei tässä suhteessa ole odotettavissa, Rantanen sanoo.
Yhtiö oli mukana verkostopäivillä. Sen kehitystoimintoja esitteli Joni Keski-Rahkonen, joka vetää Kongsbergin tuotetukiosastoa.

Toinen kerta
verkostoitumista

Rauman meriverkostopäivä toteutettiin toista kertaa. Sen tarkoituksena on koota yhteen meriklusterin toimijoita, mahdollistaa uusien kumppanuuksien syntymistä ja tarjota uusin tieto laivanrakennuksen ja merenkulun kehityksestä. Paikalla oli laivanrakennuksen ja merenkulun kärkiyrityksiä, viranomaistahoja ja oppilaitosten edustajia kertomassa ajankohtaisista bisnesmahdollisuuksista.
Päivä oli osa Rauman 140 vuotta kestäneen merenkulun opetuksen juhlavuotta. Kaupungin ohella järjestäjinä olivat Rauman Kauppakamari, Turun Kauppakamarin Uudenkaupungin jaosto, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Winnova.

Teksti Vesa Veikkola

Suunnittelun nykyhaasteet

Maailmalla ei haluta ostaa työtä vaan ratkaisuja.

Enää ei ole selkeitä kokonaisuuksia, vaan suunnittelutiedot vaihtelevat projektikohtaisesti.

Asiakasta pitää tukea ja ketteriä ratkaisuja löytää.

Yhtiöt, jotka tarjoavat arvokkaimmat ratkaisut asiakkailleen, menestyvät kilpailussa.

Palvelujen tarjoajan pitää tuntea perin pohjin projekti ja sen palvelutarpeet sekä ennen projektia että sen kestäessä.

Jaa artikkeli