Suomen satamien ääni vahvistuu Euroopassa

Toimitusjohtaja, varatuomari Annaleena Mäkilä on nimitetty European Sea Ports Organisation ESPO:n varapuheenjohtajaksi. Kausi on kaksivuotinen.

ESPO edustaa Euroopan merisatamia kaikessa satamia koskevassa EU:n päätöksenteossa. ESPO on vahva vaikuttaja EU:n päätöksen-teossa ja vaikuttamisessa. Järjestössä ovat jäseninä EU-jäsenvalti-oiden ja Norjan merisatamat ja niitä edustavat satamaliitot.

Annaleena Mäkilä

Toimitusjohtaja, varatuomari Annaleena Mäkilä on nimitetty European Sea Ports Organisation ESPO:n varapuheenjohtajaksi. Kausi on kaksivuotinen.

ESPO edustaa Euroopan merisatamia kaikessa satamia koskevassa EU:n päätöksenteossa. ESPO on vahva vaikuttaja EU:n päätöksen-teossa ja vaikuttamisessa. Järjestössä ovat jäseninä EU-jäsenvalti-oiden ja Norjan merisatamat ja niitä edustavat satamaliitot.

Puheenjohtajana jatkaa apulaisjohtaja Santiago Garcia-Milà Barcelonan Satamasta ja toisena varapuheenjohtajana toimitus-johtaja Eamonn O’Reilly Dublinin satamayhtiöstä.

Annaleena Mäkilä on toiminut Suomen Satamaliiton toimitusjohta-jana vuodesta 2012 lukien. Satamaliitto edustaa Suomen meri- ja sisävesisatamia näiden elinkeinopoliittisissa kysymyksissä.

Lisätietoja www.espo.be ja www.satamaliitto.fi

Jaa artikkeli