18.11.2021

One Sea: Ympäristö hyötyy autonomisesta merenkulusta

One Sean mukaan autonomiset teknologiat voivat olla merkittävä apu IMO:n tavoitteen, merenkulusta aiheutuvien päästöjen puolittamisessa vuoteen 2050 mennessä, saavuttamisessa. One Sea pyrkii luomaan ensimmäisen toimivan autonomisen meriekosysteemin vuoteen 2025 mennessä.

Kuva: One Sea

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO ennusti Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020 -raportissaan, että meriteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt nousevat 90-130 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos ala jatkaa toimintaansa samaan tapaan kuin tähänkin asti.

IMO:n pyrkimys on kuitenkin puolittaa merenkulusta aiheutuvat päästöt samaan vuoteen mennessä. On selvää, että alan on toimittava nopeasti ja määrätietoisesti pienentääkseen negatiivisia ympäristövaikutuksiaan.

Turvallisuus on ympäristöystävällisyyttä

Merikapteeni Eero Lehtovaara, Head of Regulatory Affairs, ABB Marine & Ports, ja One Sea -yhteenliittymän puheenjohtaja, uskoo, että autonomisen tekniikan avulla ympäristöhaitat vähenevät erityisesti turvallisuuden parantumisen myötä.

– Merionnettomuudet, kuten pohjakosketukset ja törmäykset, joilla voi olla vakaviakin ympäristövaikutuksia, johtuvat usein riittämättömästä tilannetietoisuudesta. Tulevaisuudessa meidän on tuettava parasta inhimillistä osaamista teknologiolla, jotka täydentävät miehistön osaamista, Lehtovaara toteaa.

Autonomisilla teknologioilla voidaan ehkäistä onnettomuuksia ja siten suojella ympäristöä.

– Ne mahdollistavat aluksen sijainnin jatkuvan tarkkailun suhteessa erilaisiin riskitekijöihin kuten toisiin aluksiin ja auttavat varmistamaan, että alus pysyy niistä turvallisella etäisyydellä, Lehtovaara selittää.

Sen lisäksi, että autonomisten teknologioiden avulla voidaan pitää alus turvallisuuden etäisyyden päässä riskitekijöistä, niiden avulla voidaan myös välttää kielletyt tai mahdollisesti vahingolliset toimenpiteet.

– Aluerajausta hyödyntävien ratkaisujen avulla on mahdollista varmistaa esimerkiksi se, että tietyllä alueella noudatetaan päästörajoituksia tai että erityisen haavoittuvaisille alueille ei mennä ollenkaan.

Pienistä toimenpiteistä huomattavia säästöjä

Autonominen ja automatisoitu navigointi ovat ympäristön kannalta parempi vaihtoehto myös siksi, että ne tehostavat kuljettuja merimatkoja, mikä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

– Teknologiat reagoivat pieniin muutoksiin jatkuvasti pienillä toimilla, jolloin vältytään isommilta ja järeämmiltä toimenpiteiltä. Näin saman rahtimäärän kuljettamisesta syntyy aiempaa vähemmän päästöjä, Lehtovaara havainnollistaa.

Lehtovaaran havainnot ovat yhdensuuntaisia One Sea -ekosysteemin jäsenen, Wärtsilän, tutkimustulosten kanssa. Äskettäin ilmestyneessä julkaisussa The future of Smart Autonomy is here meriteknologian ratkaisuja tarjoava Wärtsilä kertoo, että autonomiset ratkaisut voivat tuottaa 10 prosentin suuruisia tai jopa tätä suurempia säästöjä alusten reitityksen ja nopeuksien optimoinnin avulla.

Julkaisussa todetaan, että kahden tunnin merimatkoissa jo 60 sekuntia lyhyemmät rantautumisajat voivat pienentää polttoaineenkulutusta jopa 2-3 prosentilla minuuttia kohti.

Autonomiset ratkaisut auttavat myös maksimoimaan polttoainetehokkuuden oikea-aikaisten toimitusten avulla, toteaa merilogistiikan asiantuntija ja One Sea -ekosysteemin jäsen Awake.AI.

– Oikea-aikaisiin toimituksiin keskittyvän menetelmän avulla alukset, jotka ovat edellä aikataulustaan, voivat minimoida jonotusaikansa hidastamalla vauhtia lähestyessään satamaa, sanoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Karno Tenovuo.

“Ruuhkaisilla satama-alueilla näin voidaan säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä.”

Myös Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping -järjestö pitää oikea-aikaisuuteen keskittyvää lähestymistapaa hyvänä. Järjestön laskelmien mukaan laskemalla nopeuksia vain 10 prosenttia voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia.

Satamatoiminnat mukana ilmastotalkoissa

Rahdinkäsittelyratkaisuja ja -palveluita tarjoavalle One Sea -ekosysteemin jäsenelle Cargotecille meriteollisuuden hiiletön tulevaisuus on vahva prioriteetti.

Cargotec-konserniin kuuluva MacGregor tähtää merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen käyttämällä entistä kehittyneempää teknologiaa satamatoiminnoissa. MacGregor on kehittänyt maailman ensimmäiset autonomiset irtolastille tarkoitetut satamanosturit yhdessä ESL Shippingin kanssa. ESL:n nesteytetyllä maakaasulla toimiviin handysize-irtolastialuksiin asennettiin kolme nosturia, joiden optimoitu kuormankäsittely ja pidemmät käyttöiät tekevät sataman toiminnasta vastuullisempaa.

MacGregor on tehnyt yhteistyötä niin ikään Cargotec-konserniin kuuluvan Kalmarin ja One Sea -ekosysteemiin myös kuuluvan Kongsberg Maritimen kanssa maailman ensimmäisen autonomisen, täysin päästöttömän konttialuksen Yara Birkenlandin tiimoilta.

Innovatiivinen alus, joka kuljettaa lannoitteita Norjan Porsgrunnista Larvikiin ja Brevikiin, on varustettu MacGregorin toteuttamalla automaattisella laituriinkiinnittymistoiminnolla. Kalmar puolestaan toteutti aluksen automaattiset lastaus- ja purkuominaisuudet, ja sensori- ja integraatiotekniikan toimitti Kongsberg.

Yhdessä nämä aluksen toimintaa tehostavat eri järjestelmät tuottavat huomattavat päästövähennykset: Niiden ansiosta saman kuorman kuljettamisessa vältytään 40 000 kuorma-automatkalta Norjan tiheästi asutuilla alueilla.

Kuljetusten siirto maanteiltä merelle vähentää päästöjä

Kongsberg ja kansainvälinen varustamo Wilhelmsen pyrkivät yhteisprojektillaan vähentämään yhteiskunnan liiallista riippuvuutta tieliikenteestä. Vuonna 2018 perustettu Massterly haluaa mahdollistaa siirtymän tieliikenteestä meriliikenteeseen tarjoamalla toimijoille tukea alusten suunnitteluun, lupamenettelyihin, hallintajärjestelmiin, logistiikkaan, toimintaan, vakuutuksiin ja rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Massterly ja Kongsberg osallistuvat parhaillaan hankkeeseen, jossa varustetaan kaksi uutta täysin sähköllä toimivaa autonomista rahtialusta norjalaisen päivittäistavarakauppiaan ASKO:n käyttöön. Vuoden 2022 alkupuolella valmistuvien aluksien ansiosta kuorma-autokuljetusten määrä vähenee jopa kahdella miljoonalla kilometrillä, mikä puolestaan pienentää hiilidioksidipäästöjä 5 000 tonnia vuodessa.

Kongsbergin ja Cargotecin hankkeiden arvioidut ympäristöhyödyt ovat yhdensuuntaisia muiden One Sea -ekosysteemin jäsenten, kuten ABB:n ja Wärtsilän, löydösten ja arvioiden kanssa. Autonominen tekniikka voisi siis auttaa merenkulkualaa välttämään IMO:n ennusteen mukaiset synkät tulevaisuudennäkymät ja saavuttamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet vuoteen 2050 mennessä.

Lähde: DIMECC Oy One Sea

Jaa artikkeli